Sil­kė su mor­ko­mis

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Krep­ši­nio tre­ne­rė, spor­to klu­bo "Še­du­vos ma­lū­nas" mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­dos žai­dė­ja Ra­sa AU­GUS­TI­NIE­NĖ siū­lo iš­mė­gin­ti jos šei­mos mė­gia­mų ir ne­sun­kiai pa­ga­mi­na­mų sa­lo­tų.

Sil­kė su mor­ko­mis

Jai rei­kės mor­kų, svo­gū­nų, in­de­lio ma­ri­nuo­tų pie­vag­ry­bių, sil­kės. Pro­duk­tų kie­kis pri­klau­so nuo val­gy­to­jų skai­čiaus.

Mor­kas iš­vir­ti, jas su­tar­kuo­ti ar­ba su­pjaus­ty­ti ku­be­liais. Sil­kę su­pjaus­ty­ti ga­ba­lė­liais. Svo­gū­ną pa­ke­pin­ti alie­ju­je ir jį nu­var­vin­ti. Pie­vag­ry­bius su­pjaus­ty­ti rie­ke­lė­mis.

Vis­ką su­mai­šy­ti su ma­jo­ne­zu. Ga­li­ma už­ber­ti ke­pin­tų sau­lėg­rą­žų.

Viš­tie­nos sa­lo­tos

Rei­kės: viš­tie­nos krū­ti­nė­lės fi­lė, "Ice­ber­go" sa­lo­tų, švie­žio po­mi­do­ro, švie­žio agur­ko, rau­do­no­jo svo­gū­no, skru­din­to ba­to­no.

Viš­tie­ną su­pjaus­ty­ti ku­be­liais, pa­bars­ty­ti drus­ka, pi­pi­rais ir tru­pu­čiu mil­tų. Ma­sę iš­mai­šy­ti ir ap­kep­ti alie­ju­je.

Į in­dą sluoks­niuo­ti viš­tie­nos ga­ba­lė­lius, plė­šy­tas "Ice­ber­go" sa­lo­tas, ku­be­liais pjaus­ty­tą po­mi­do­rą, agur­ką, žie­de­liais su­pjaus­ty­tą svo­gū­ną, už­ber­ti skru­din­to ba­to­no ar­ba skru­din­tos su­muš­ti­nių duo­nos ga­ba­lė­lių. Už­pil­ti pa­ga­min­tu pa­da­žu.

Pa­da­žui rei­kės: 1 šaukš­to me­daus, 1 šaukš­to grū­dė­tų gars­ty­čių, 3-4 šaukš­tų ma­jo­ne­zo.

Vis­ką su­mai­šy­ti ir pil­ti ant sa­lo­tų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.