Sausio mėnesio pabarstukai

As­me­ni­nė nuo­tr.
Žo­li­nin­kė Kris­ti­na ŠI­LINS­KIE­NĖ NAK­TI­ŽIE­DĖ iš Kel­mės ra­jo­no pa­ti ga­mi­na ir ki­tus mo­ko iš au­ga­lų ruoš­ti mais­tą, si­ru­pus, ar­ba­tas ir kos­me­ti­ką, skai­to pa­skai­tas apie au­ga­lų mais­ti­nes ir vais­ti­nes sa­vy­bes. Ji ne vie­ną su­si­ti­ki­mą tu­rė­jo ir Jo­niš­kio ra­jo­ne. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo­me prie­sko­nių re­cep­tą.

Pries­ko­niams rei­kės džio­vin­tų ka­da­gio kan­ko­rė­žių, ka­da­gio spyg­lių ir pu­šų spyg­lių.

Spyg­lius su­džio­vi­na­me džio­vyk­lė­je ir su­ma­la­me ka­va­ma­le. Nau­do­ja­me kaip prie­sko­nius. Jų ga­li­ma dė­ti į ki­tų džio­vin­tų prie­sko­nių mi­ši­nius, pa­vyz­džiui, pui­kiai de­ra su kmy­nais, mė­to­mis ar ki­tais dar­žo ža­lu­my­nais. Ga­li­ma var­to­ti ir kaip pa­bars­tu­kus ant duo­nos su svies­tu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.