Cu­ki­ni­jų ir sū­rio bly­nai

"Že­mai­čio" nuo­tr.
La­bar­džių (Rie­ta­vo sav.) gi­ri­nin­kė Bi­ru­tė MIC­KIE­NĖ mėgs­ta fo­tog­ra­fuo­ti, va­ži­nė­tis mo­to­cik­lais ir spor­tuo­ti, o be vi­so to dar ir gar­džiai ga­mi­na. Ji da­li­ja­si šei­mos mėgs­ta­mo pa­tie­ka­lo – cu­ki­ni­jų ir sū­rio bly­nų – re­cep­tu: "Tai pa­pras­tas pa­tie­ka­las, bet taip vi­si pa­mė­go­me, kad cu­ki­ni­jų se­zo­no me­tu ga­mi­nu ir ne­ga­liu su­stot, nes tie­siog tirps­ta bur­no­je."

Cu­ki­ni­jų ir sū­rio bly­nai

Rei­kės: apie 400 g tar­kuo­tos cu­ki­ni­jos, pu­sės stik­li­nės mil­tų, apie 50 g tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio, 2 kiau­ši­nių, drus­kos ir alie­jaus kep­ti.

Cu­ki­ni­ją su­tar­kuo­ti stam­bia (bu­ro­ki­ne) tar­ka ir su­mai­šy­ti su mil­tais ir taip pat su su­tar­kuo­tu sū­riu. Į šį mi­ši­nį pil­ti iš­plak­tus kiau­ši­nius ber­ti drus­kos ir vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti. Teš­la tu­ri bū­ti vi­du­ti­nio tirš­tu­mo. Kep­ti įpras­tai ant alie­jaus, val­gy­ti su grie­ti­ne ar­ba su ki­tu mėgs­ta­mu varš­kės ar jo­gur­to pa­da­žu.

"Tuos pa­čius bly­nus ke­pu ir su mo­liū­gais ar­ba de­du per pu­sę cu­ki­ni­jų ir mo­liū­gų. Ma­nau, tik­rai pa­tiks, kas dar ne­ra­ga­vo," – sa­ko Bi­ru­tė Mic­kie­nė.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.