Cu­ki­ni­ja su ma­jo­ne­zu

As­me­ni­nė nuo­tr.
Kre­men­ču­ke (Uk­rai­na) gy­ve­nan­ti Ol­ga BE­LIA­JE­VA siū­lo iš cu­ki­ni­jų pa­si­ga­min­ti už­kan­dį. Šiuo leng­vai pa­ruo­šia­mu bei ska­niu pa­tie­ka­lu Ol­ga su­ža­vė­jo ir sve­tin­guo­se uk­rai­nie­čių na­muo­se vie­šė­ju­sius šiau­lie­čius.

Cu­ki­ni­ja su ma­jo­ne­zu

Rei­kės: cu­ki­ni­jos, po­mi­do­rų, čes­na­ko, ma­jo­ne­zo, sau­lėg­rą­žų alie­jaus, drus­kos, mil­tų.

1

1. Cu­ki­ni­ją su­pjaus­ty­ti grie­ži­nė­liais.

1

2. Pa­bars­ty­ti drus­ka ir ap­vo­lio­ti mil­tuo­se.

1

3. Rie­ku­tes ap­kep­ti sau­lėg­rą­žų alie­ju­je, kol įgaus auk­si­nį at­spal­vį.

1

4. Į ma­jo­ne­zą įspaus­ti čes­na­ko.

1

5. Ma­jo­ne­zo ir čes­na­ko pa­da­žą su­mai­šy­ti su smul­kiai pjaus­ty­tais po­mi­do­rais.

1

5. Gau­tą ma­sę už­tep­ti ant iš­kep­tų cu­ki­ni­jų rie­ku­čių.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.