Bul­vių plokš­tai­nis

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Sand­ra KA­RE­NAUS­KIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja, kep­da­ma bul­vių plokš­tai­nį, į tar­kius de­da sko­nį pa­kei­čian­tį slap­tą ing­re­dien­tą. Ku­ge­lį pa­gal jos re­cep­tą pe­da­go­gė siū­lo iš­si­kep­ti ir "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams.

Bul­vių plokš­tai­nis

Rei­kės: 2–3 ki­log­ra­mų bul­vių, 0,5 stik­li­nės pie­no, 1 kiau­ši­nio, 1 di­de­lio svo­gū­no, 200 gra­mų viš­tie­nos tau­kų, 100 gra­mų olan­diš­ko sū­rio. Drus­kos, juo­dų­jų pi­pi­rų pa­gal sko­nį.

Su­tar­kuo­ja­me bul­ves. Į bul­vių tar­kius įbe­ria­me žiups­ne­lį drus­kos ir juo­dų­jų pi­pi­rų. Tar­kius už­pli­ko­me vi­rin­tu pie­nu.

Ša­ku­te iš­pla­ka­me kiau­ši­nį ir gau­tą ma­sę su­pi­la­me į tar­kius. Sus­mul­ki­na­me viš­tie­nos tau­kus ir svo­gū­ną, pa­ke­pi­na­me ir su­pi­la­me į tar­kius. Per smul­kią trin­tu­vę su­smul­ki­na­me olan­diš­ką sū­rį ir su­be­ria­me į tar­kius.

Ge­rai vis­ką iš­mai­šo­me ir ke­pa­me iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je, kol gra­žiai ap­skrun­da. Pa­tie­kia­me su spir­gu­čiais ar­ba grie­ti­ne.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.