Poeto šimtmečiui

Atsiųsta paminėti

Metų pradžioje pasirodė „Žuvėdros“ leidyklos išleista knygutė „Jis lieka, virtęs knygomis, su mumis...“ , skirta poeto Vacio Reimerio šimtmečiui ( 1921–2021). Rasos Praninskienės sudarytame leidinyje spausdinama rašytojo Vytauto Kirkučio apybraiža-pokalbis su poetu apie vaikystės, jaunystės dienas, praleistas Kuršėnų krašte, kūrybą ir gyvenimo patirtis. Knygoje surandame V. Reimerio kūrybos ir jo visuomeninės veiklos apžvalgas, pluoštą eilėraščių, daug archyvinių nuotraukų, jo akvarelių.

Poetas rašė eiles, griežė smuiku, liejo akvareles. „Ne vienas rašytojas yra gavęs nepaprastai puikią jo dovaną – gražiai įrištą knygą „Posmai su akvarelėm. Joje apie dešimt – penkiolika spalvotų jo paties pieštų akvarelių ir keliasdešimt jo puikių eilėraščių“, – rašoma knygutėje.

Leidinys baigiamas ištraukomis iš poeto laiškų V. Kirkučiui.

Posmas su akvarele

Sako, metai mūsų jau ne tie...

Betgi dar žolės rytai rasoti...

Ir žalia žvaigžde, šviesi viltie,

Dar degi tu mūsų horizonte...

Susijusios naujienos