Vyks pratybos „Budrus Sakalas 2022“

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės nuo­tr.
Ge­gu­žės 17–21 die­no­mis Rad­vi­liš­kio ir Šiau­lių ra­jo­nuo­se bei Šiau­lių mies­te vyks Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų „Bud­rus sa­ka­las 2022“ pra­ty­bos.
Gegužės 17–21 dienomis Radviliškio ir Šiaulių rajonuose bei Šiaulių mieste vyks Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų pratybos „Budrus sakalas 2022“, jose dalyvaus Lietuvos ir sąjungininkų kariai.

Taktinių užduočių metu keliais judės karinės transporto priemonės, bus laikomasi aplinkos apsaugos taisyklių, naudojamos mokomosios imitacijos priemonės ir ginklai.

Tai – iš anksto suplanuotos, kasmetinės pratybos, jomis siekiama tobulinti Karinių oro pajėgų padalinių sąveiką. Pratybos neturėtų sutrikdyti vietinių gyventojų veiklos.