"Virginijus ir Ko": netriukšmaujame daugiau nei leidžia įstatymas

Asmeninė nuotr.
Virginijus Skublickas, įmonės "Virginijus ir Ko" vadovas.
Nors Kairių miestelio gyventojams atrodo, kad šalia jų įsikūrusi įmonė „Virginijus ir Ko“ dirba pernelyg triukšmingai, tačiau jos veiklos keliamas triukšmo lygis yra mažesnis nei įstatymo nustatytos normos. Šįsyk triukšmo lygis buvo tikrinamas Šiaulių rajono savivaldybės iniciatyva, o tyrimo rezultatai pasirodė analogiški, kaip ir pavasarį, kai panašų tyrimą inicijavo pati įmonė.

Triukšmo lygį tyrė trijose vietose

Šiaulių rajono savivaldybė protokolą apie rugsėjo 28 dieną atlikto tyrimo rezultatus gavo spalio 5 dieną, jame pateikta išvada – Kairiuose, Plento g. 2D, įsikūrusios įmonės aplinkoje triukšmo viršijimo rodiklių nenustatyta.

Įmonės užsakymu balandžio 21 dieną patikrinimą atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, o rugsėjo 28 dieną panašų tyrimą vykdė UAB "Darnaus vystymosi instituto" laboratorija. Abiejų tyrimų išvada ta pati – vienos didžiausių tinkamų perdirbti atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo bendrovių Vakarų Lietuvoje "Virginijus ir Ko" veiklos keliamas triukšmas Kairių miestelyje yra mažesnis nei leidžiama įstatymu.

Šįsyk triukšmo lygio tyrimai buvo atliekami ties Kairių miestelio Guobų gatvės 16, 18 ir 22 numeriais pažymėtų gyvenamųjų namų sklypais. Tyrimų metu nustatyta, kad ekvivalentinis atliekų tvarkymo procesų sukeliamas triukšmo lygis tirtuose taškuose buvo 45,7 ± 4,0 dBA, 47,5 ± 4,0 dBA, 41,68 ±4,0 dBA, 41,7±4,0 dBA kai tuo tarpu maksimalus atitinkamai – 60,6± 4,0 dBA 65,2± 4,0 dBA, 48,55 ± 4,0 dBA, 51,5±4,0 dBA. Buvo įvertinta ir ≤ 2 % visa apimanti klaidingo priėmimo rizika. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" dienos metu leistinas maksimalus garso lygis gyvenamojoje aplinkoje yra nustatytas 70 dBA, ekvivalentis garso lygis (t. y. vidutinis) – 65 dBA.

Savivaldybė reagavo į gyventojų skundus

Šiaulių rajono savivaldybės Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės
Orintos Šimkuvienės teigimu, įmonės keliamo triukšmo lygio tyrimą paskatino gyventojų skundai. Jie buvo išsakyti šių metų liepos 21 dieną vykusio Kairių bendruomenės susitikimo su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojais metu. Be to, tai nebuvo vienintelis savivaldybės inicijuotas tyrimas, susijęs su "Virginijus ir Ko" veikla – prieš metus, reaguojant į gyventojų skundus, savivaldybės užsakymu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras atliko bendruomenės gyventojų skundo tyrimą dėl kvapų. Kaip ir pastaruoju atveju, pažeidimų nustatyta nebuvo.

"Nuo pat savo veiklos Kairiuose pradžios siekėme dialogo su miestelio bendruomene, nes puikiai suprantame, kaip svarbu yra pasitikėjimu ir geranoriškumu grįsta kaimynystė. Ne sykį savo iniciatyva atlikome tyrimus, pirmiausia norėdami ir patys įsitikinti, kad veikiame nepriekaištingai", – sako bendrovės "Virginijus ir Ko" vadovas Virginijus Skublickas.

Pasak V. Skublicko, "Virginijus ir Ko" savo veikloje vadovaujasi socialinės atsakomybės principais, tad įmonės vadovybė gerai supranta, kad visa veikla gali būti vykdoma tik laikantis veiklą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų. Todėl savivaldybės iniciatyvą užsakyti tyrimą, reaguojant į gyventojų skundus, įmonė vertina teigiamai.

Pasodino pušų, vykdo remontus, atnaujins pastatų fasadus

"Girdime ir atsižvelgiame į visus argumentuotus ir pagrįstus gyventojų priekaištus ir lūkesčius, todėl ką tik baigėme didelių pušų sodinimo projektą – pagal visą tvorą pietinėje sklypo pusėje buvo pasodintos 4–6 metrų aukščio pušys, kurios veiks kaip vizualinis ir triukšmo barjeras. Šiuo metu remontuojami esami pastatai, keičiami pastatų fasadai. Įmonės lėšomis atnaujinta centralizuotų nuotekų šalinimo tinklų atkarpa, einanti per įmonės sklypą. Vyksta ir kitų inžinerinių statinių ir įrenginių projektavimo darbai, šie projektai užtikrins, kad vykdoma veikla atitiktų visus aplinkosaugos reikalavimus ir higienos normas", – pasakoja įmonės vadovas.

Kita vertus, jis teigia suprantąs, kad kartais kaimynai už tvoros gyvenantiems ar pro šalį važiuojantiems turi ir didesnių lūkesčių nei numato įstatymai. Subalansuoti tokius gyventojų lūkesčius galėtų padėti supratimas, kad miestų ir miestelių gyvenimas intensyvėja, bendruomenės gerovės augimą dažniausiai lydi ir augantys atliekų kiekiai, o juos – valstybių žiedinės ekonomikos ambicijos bei tikslai.

Padės pasiekti daugiau tvarumo, sukurs darbo vietų

V. Skublickas taip pat primena, kad ES Lietuvai numačiusi vis didesnes plastiko ir kitokių atliekų perdirbimo užduotis, tai siejama su tvarumu, aplinkosauga, poveikio klimato kaitai mažinimu. Prie to prisideda ir "Virginijus ir Ko". Per šių metų 9 mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2020-aisiais, bendrovės priimamų ir sutvarkomų atliekų kiekis išaugo apie 6–7 proc.

Per metus įmonė sutvarko apie 30 tūkst. tonų atliekų, kurių didžioji dalis yra perduodama perdirbti, tokiu būdu užtikrinant tvarų medžiagų naudojimą bei prisidedant prie ES užduočių įgyvendinimo, tačiau nemaža dalis atliekų, surenkamų Šiaulių regione, vis dar keliauja į sąvartyną laidojimui, o geriausiu atveju panaudojama energijai gauti.

Šiuo metu įmonė vykdo projektą, kurio tikslas yra iš Šiaulių regione surinktų atliekų, dabar vežamų į sąvartyną arba energijai gauti, į perdirbimą nukreipti papildomai bent 3–5 tūkst. tonų atliekų. Tam būtų naudojama pažangi plastiko perdirbimo technologija, sukuriant pridėtinę vertę bei dešimtis darbo vietų.