Trečdalis ukrainiečių vaikų perėjo mokytis į Ukrainos mokyklą

Zenono RIPINSKIO nuotr.
Tarptautinės Ukrainos mokyklos Šiaulių filialą steigėjams pavyko atidaryti prieš pat rugsėjo 1-ąją.
Praėjusią savaitę rašėme, kad Šiauliuose savo skyrių atidarė Tarptautinė Ukrainos mokykla (TUM). Į ją perėjo dalis miesto bendrojo lavinimo mokyklose besimokiusių ukrainiečių šeimų vaikų. Per praėjusią savaitę Šiaulių miesto švietimo skyrius susiskaičiavo, kad iš 666 ukrainiečių vaikų į TUM mokytis perėjo 208, o dar 34 išvyko į kitas savivaldybes arba grįžo į Ukrainą.

Daugiausia ukrainiečių vaikų paliko progimnazijas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė spaudos konferencijoje pranešė, kad šiuo metu mokytis miesto mokyklose yra likę 424 ukrainiečių vaikai.

Vedėja informavo, kad iš 258 gimnazijose besimokiusių ukrainiečių vaikų į TUM perėjo 41, o išvyko iš miesto 19 gimnazistų. Karo pabėgėlių vaikai mokėsi 5 gimnazijose – S. Daukanto inžinerijos, „Santarvės“, „Saulėtekio“, Sporto ir S. Šalkauskio.

Daugiausia vaikų paliko „Santarvės“ gimnaziją – 35, o 86 ukrainiečių vaikai toliau tęs mokslą šioje mokykloje. Ši mokykla neteko priešmokyklinio ugdymo grupės. Ukrainos mokyklose šešiamečiai jau lanko pirmą klasę, o priešmokyklinio ugdymo grupių nėra, todėl tėvai rinkosi ukrainietišką mokyklą.

Klasių skaičius gimnazijose yra išlikęs, tik kai kur klasėse sumažėjo mokinių – nubyrėjo iki 13 gimnazistų.

Progimnazijas lankė 359 karo pabėgėlių šeimų vaikai. Iš progimnazijų 155 vaikai perėjo į TUM, o 13 išvyko iš miesto arba grįžo į Ukrainą.

V. Kudirkos progimnazijoje neliko vienos penktos klasės, nes mokyklą paliko 21 penktokas.

E. Minkuvienė aiškino, kad šioje progimnazijoje veikė viena pradinė klasė, kurioje dirbo ukrainietė pedagogė, o vaikai mokėsi pagal šios šalies ugdymo programą. Šie vaikai šįmet jau turėjo mokytis penktoje klasėje, tačiau išėjo į TUM. Mokykloje vėl suformuota pirmokų klasė, kurioje mokytoja iš Ukrainos mokys vaikus pagal šios šalies ugdymo programą.

Kitose progimnazijose klasių skaičius nepakito, nors keliais mokiniais atskiros klasės sumažėjo.

Pradinėse mokyklose mokėsi 36 ukrainiečių pradinukai, iš jų 11 išvyko į TUM, 1 – iš miesto.

Specialiąsias mokyklas lankė 13 vaikų iš Ukrainos. Jie turi didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių. Vienas perėjo į Tarptautinę Ukrainos mokyklą, kiti du paliko Šiaulius.

Mokinių priėmimas suvėlavo

E. Minkuvienė neįvardijo, kiek sumažės miesto švietimo įstaigų finansavimas, jas palikus ukrainiečių vaikams. Negaus lėšų vienai V. Kudirkos progimnazijos klasei ir „Santarvės“ gimnazijos pradinio ugdymo grupei. Dar kelios progimnazijų klasės gali iš didelių sumažėti iki vidutinių ir tai taip pat šiek tiek sumažins finansavimą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija po rugsėjo 10 dienos patvirtina mokinių registrą ir paskirsto finansavimą mokslo metams. Tada jau paaiškės konkrečios sumos.

Po vieną klasę statusą pakeis „Rasos“, Gytarių, V. Kudirkos progimnazijos. Ar tai atsilieps mokytojų atlyginimams? Vedėja tikino, kad mokyklos vadovas gali sudėlioti mokytojo krūvį taip, kad šie pokyčiai jo darbo užmokesčiui neatsilieptų.

Vedėja nesiėmė vertinti, ar Savivaldybei suteikus patalpas Tarptautinės Ukrainos mokyklos Šiaulių skyriui dar liepos mėnesį, tokie pokyčiai būtų ankstyvesni ir lengvesni švietimo įstaigomis. TUM dėl patalpų į savivaldybę kreipėsi birželio mėnesį, kai mokinių priėmimas į miesto mokyklas jau buvo besibaigęs, iki liepos 1 dienos mokyklos buvo sukomplektuotos.

Iš pradžių Savivaldybė pasiūlė TUM tuščias buvusio Jaunųjų technikų centro patalpas Gumbinės gatvėje, tačiau vėliau jų nebedavė. Šis klausimas dingo iš miesto Tarybos darbotvarkės. Tuomet viešoji įstaiga Tarptautinė Ukrainos mokykla išsinuomojo iš privataus asmens privatizuotą buvusios „Dubijos“ mokyklos pastatą. Kol buvo surastos šios patalpos, paremontuotos, procesas užtruko.

Anot vedėjos, TUM turėjo kreiptis dėl naujos mokyklos atidarymo dar kovo mėnesį, kai priėmimas į mokyklas buvo tik prasidėjęs. Jos manymu, mokinių skaičius dar migruoja.

„Mes matome vaikus, kurie fiziškai sėdi klasėje V. Kudirkos progimnazijoje, nors registre jie dar yra Tarptautinėje Ukrainos mokykloje“, – sakė E. Minkuvienė ir tikino, kad artimiausiu metu šie skaičiai išsigrynins.

Dalis Šiauliuose gyvenančių karo pabėgėlių šeimų labai laukė ukrainietiškos mokyklos atidarymo, nes Ukrainos ir Lietuvos ugdymo programos labai skiriasi. Ukrainos mokyklose yra 12 balų vertinimo sistema, mokslas trunka 11 klasių, jau nekalbant apie pačių programų skirtumus. Lietuvoje ukrainiečių gautuose mokyklos baigimo atestatuose įrašyta, kad gimtoji kalba – rusų, o iš ukrainiečių kalbos išlaikyta tik įskaita. Ukrainietiškos mokyklos steigėjai sako, kad su tokiais atestatais vaikai neturės galimybių studijuoti Ukrainoje.