Šiauliuose daugėja apribojimų dėl COVID-19

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Nau­ji in­fek­ci­jos at­ve­jai kas­dien vis dar fik­suo­ja­mi Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je ir su šiuo ži­di­niu jau sie­ja­mi 73 už­si­krė­tę as­me­nys.
Ketvirtadienio popietę posėdžiavusi Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija pratęsė jau galiojančius ir priėmė naujus apribojimus dėl COVID-19 plitimo įvairiose miesto gyvenimo srityse.

 

Apribojimai pratęsti iki spalio pabaigos

Administracijos direktorius ir komisijos pirmininkas Antanas Bartulis pranešė, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento atstovai įspėjo, jog situacija dėl pandemijos Šiaulių mieste nėra gerėjanti. Ypač neramina koronaviruso židiniai verslo sektoriuje, žmonių elgesio tradicijos, kurios nenoriai keičiasi po vasaros atsipalaidavimo.

Prieš porą savaičių komisija buvo priėmusi keletą viešojo gyvenimo ribojimų, kurie veikė iki spalio 11 dienos. Jie pratęsti iki spalio pabaigos.

Tęsiamas nuotolinis ugdymas

Švietimo įstaigose 6–12 klasių mokymas vyks nuotoliniu būdu iki spalio 25 dienos – kol prasidės moksleivių rudens atostogos, išskyrus specializuotas ugdymo įstaigas. Išimtis daroma tik abiturientams. Gimnazijos pačios galės spręsti, kaip nuo spalio 19 dienos mokys baigiamąsias klases, siekiama sudaryti galimybes abiturientams iki rudens atostogų susitikti su mokytojais.

Komisija nusprendė, kad neformalusis vaikų švietimas, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklose vykdomas programas tos pačios klasės mokiniams, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, turi būti vykdomas nuotoliniu būdu. Jeigu tai neįmanoma, ugdymą reikės stabdyti.

Reikalaujama papildomai valyti laiptines

Iki šiol Savivaldybės samdoma įmonė atlikdavo baigiamąją dezinfekciją laiptinėse, kuriose gyvena užsikrėtę koronavirusu asmenys. A. Bartulis informavo, kad išaugus tokių žmonių skaičiui, o saviizoliacijoje esančių asmenų skaičiui perkopus 800, Savivaldybės pajėgomis bus dezinfekuojamos tik tos laiptinės, kuriose gyvena ne mažiau 3 izoliuotų gyventojų.

Tačiau nurodoma daugiabučių namų valdytojams organizuoti bendroje naudojimo patalpų, laiptinių nuolatinę priežiūrą – valyti, dezinfekuoti. Anot direktoriaus, grįžtama prie laiptinių valymo režimo, koks buvo reikalaujamas karantino metu.

Reikalavimai palietė ir vyskupiją

Šiaulių miesto savivaldybės administracija kreipsis į Šiaulių vyskupą dėl religinių apeigų atlikimo, pirmosios Komunijos priėmimo organizavimo laikantis prevencijos priemonių COVID-19 ligos plitimui suvaldyti. Apeigose dalyvaujantys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis mažiausiai vieno metro atstumo vieni nuo kitų. Nurodoma riboti, paskirstyti maldos namus lankančiųjų srautus, rengiantis pirmosios Komunijos priėmimui.

Autobusuose bilieto nebenusipirksime

Nuo pirmadienio „Busturo“ miesto autobusuose nebebus galima įsigyti vienkartinio bilieto – tokia prekyba nutraukiama, apie tai keleivius informuojant iš anksto. Taip pat siekiant apsaugoti vairuotojų galimus kontaktus, stabdomasi keleivių įlipimas per priekines autobusų duris.

Nuotolinis darbas rekomenduojamas ir toliau

Miesto įstaigoms, įmonėms rekomenduojama ir toliau darbą organizuoti nuotoliniu būdu, o nesant tokiai galimybei reguliuoti srautus, keičiant komandas kas 14 dienų.

Į prekybos centrus – ne daugiau kaip dviese

Įvedami apribojimai prekybos centro lankytojams. Nuo pirmadienio prekybos vietose apsipirkti galima ne didesnėmis nei 2 žmonių grupėmis.

Anot direktoriaus, buvo galvota apie išimtis šeimoms, tačiau nuspręsta, kad šeimą aprūpinti maisto produktais dviejų žmonių pakanka ir nėra būtinumo žmonėms centruose būriuotis.

Prekybos vietoms, pramogų parkams ir laisvalaikio vietoms (sporto klubai, ledo arena, kino teatras, žaidimų kambariai, lošimo namai, boulingas ir panašiai) keliamas reikalavimas išlaikyti 5 kvadratinių metrų plotą vienam asmeniui.

Naktinių klubų reikalaujama darbą organizuoti užtikrinant asmenų srautų valdymą taikant tuos pačius ploto reikalavimus, tinkamą kaukių dėvėjimą visada, išskyrus, kai valgoma, geriama. Gėrimai gali būti vartojami tik baro zonoje arba prie stalų, o ne šokių aikštelėje.

Leidžiami tik smulkūs renginiai

Iki spalio 31 dienos uždraudžiamas renginių bei susibūrimų (susitikimų, pasitarimų, konferencijų), kuriuose dalyvauja daugiau kaip 50 dalyvių atvirose erdvėse ir daugiau kaip 30 žmonių uždarose erdvėse, organizavimą.

Renginiams, kuriuose dalyvių skaičiai bus mažesni, nei nurodyta riba, keliamas reikalavimas užtikrinti, kad atvirose erdvėse būtų laikomasi tarp asmenų 2 metrų atstumo, o uždarose – vienam asmeniui taikomas 5 kvadratinių metrų ploto reikalavimas.

Savivaldybės administracijos vadovas atkreipė dėmesį, kad jei anksčiau buvo rekomendacija nerengti renginių, tai dabar jau priimti reikalavimai, nepaliekantys organizatoriams pasirinkimo laisvės.

Uždrausti sporto ir fizinio aktyvumo renginiai, išskyrus šalies sporto šakų federacijų renginių sistemai priklausančius renginius, organizavimą Šiaulių mieste.

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje nuspręsta neteikti skaityklų, atvirųjų fondų, vaikų bibliotekų paslaugų, bet skatinti knygas užsisakyti iš anksto nuotoliniu būdu ir jas grąžinti bibliotekoje bekontakčiu būdu. Dienos centrų veikla vykdoma tik nuotolinio būdu.

Artimųjų lankymas tik išimtinais atvejais

Nuspręsta ir toliau stabdyti pacientų priėmimą iš namų ar kitos gyvenamosios vietos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre, išskyrus atskirus atvejus. Šioje įstaigoje draudžiamas pacientų lankymas, išskyrus terminalinės būklės (sergančius nepagydoma ir progresuojančia liga) pacientų lankymą, gavus gydytojo leidimą.

Miesto socialinės globos įstaigose, skirtose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, draudžiamas lankymas, išskyrus mirštančiųjų. Šiaulių globos namai priims tik asmenis iš gydymo įstaigos ir turinčius atlikto COVID-19 tyrimo neigiamą rezultatą.

Santuokos registravimo ceremonijoje galės dalyvauti tik 6 dalyviai. Gyventojus Savivaldybės skyriai aptarnaus tik nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis.

Pajėgumų kontrolei turi

Savivaldybės administracijos direktorius aiškino, kad turi pakankamai pajėgumų tikrinti, kaip laikomasi Ekstremalių situacijų komisijos reikalavimų. Kontrolę vykdys trys Miesto koordinavimo skyriaus ekipažai.

„Komisijos sprendimas bus paskelbtas ir pakomentuota, kad visi darbdaviai žinotų. Mes, Savivaldybė, išplėsime kontrolę, tikėdamiesi, kad žmonės šitų reikalavimų laikysis“, – sakė A. Bartulis.

Rusena seni židiniai, atsiranda nauji

Šiauliuose COVID-19 serga 276 gyventojai. Nauji infekcijos atvejai kasdien vis dar fiksuojami Respublikinėje Šiaulių ligoninėje ir su šiuo židiniu jau siejami 73 užsikrėtę asmenys.

Naujas ligos židinys užfiksuotas įmonėje UAB „Massive wood construction“. Trečiadienį čia patvirtintas 1 susijęs atvejis, o iš viso registruoti 3 COVID-19 infekcijos atvejai.

Penk­ta­die­nį Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras in­for­ma­vo, kad Kur­šė­nų li­go­ni­nė­je nu­sta­ty­ta 10 nau­jų ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų. Tarp už­si­krė­tu­sių­jų – ir dar­buo­to­jai, ir pa­cien­tai. Ket­vir­ta­die­nį in­for­muo­ta, kad šio­je li­go­ni­nė­je fik­suo­ta 11 in­fek­ci­jos at­ve­jų: 10 dar­buo­to­jų ir 1 pa­cien­tui.