Šiaulių savivaldybės rangovams gintis tenka ir teismuose

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Nors Savivaldybė dėl pėsčiųjų takų ir važiuojamosios dalies asfaltavimo šalia Nakvynės namų Tiesos gatvėje įklimpo teismuose, darbai atlikti, tik kainavo jau brangiau.
Šiaulių miesto savivaldybė pastaruoju metu gana dažnai įklimpsta į teismus su savo užsakytų darbų rangovais. Rangovų atstovai puse lūpų prasitaria apie Savivaldybės valdžios ir jos tarnautojų nesiskaitymą su konkursus laimėjusių ir darbus vykdančių įmonių atstovais, tačiau viešai apie tai nekalba. Tačiau vieši – teismų sprendimai.

Savivaldybės argumentais nepatikėjo du teismai

2020 metų lapkritį UAB „Daistatus“ su Šiaulių miesto savivaldybės administracija sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią rangovas vykdė mokslo paskirties pastatų Tiesos g. 3 kapitalinį remontą, sujungiant pastatus ir keičiant paskirtį į gyvenamąją. Tai reiškia, kad iš buvusio mokyklos pastato reikėjo jį perdaryti į Nakvynės namus. Numatyta darbus atlikti trimis etapais, tačiau jau po pirmojo etapo tarp Savivaldybės administracijos ir įmonės kilo ginčas dėl važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų takų dangų įrengimo darbų.

„Daistatus“ laikėsi pozicijos, kad, norint įrengti pėsčiųjų takų ir važiuojamosios dalies asfalto dangas, buvo būtina įrengti naujus jų pagrindus, kaip numatyta objekto statybos darbų techniniame projekte. Įmonė tikino, kad tai papildomi darbai ir reikalavo už juos sumokėti papildomai.

Savivaldybės administracija su tuo nesutiko, aiškindama, kad rangovas, eidamas į viešojo pirkimo konkursą, turėjo nusimatyti pagrindų įrengimo darbus. Kilus ginčui, Savivaldybė vienašališkai nutraukė sutartį.

Bendrovė dėl šio ginčo kreipėsi į teismą. Ji prašė pripažinti vienašališką sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisti jai iš Savivaldybės per 20,5 tūkstančio eurų priskaičiuotų netesybų, beveik 130 tūkstančių skolą ir 8 procentų metinių palūkanų už skolą bei apmokėti bylinėjimosi išlaidas.

Savivaldybės administracija aiškina, jog įmonė turėjo numatyti faktą, kad „gali reikėti atlikti daugiau darbų, nei buvo nurodyta preliminariai“ ir esą rangovas pats prisiėmė riziką dėl galbūt netinkamų pagrindų. Todėl turėjo tai įsivertinti teikiant savo pasiūlymo kainą.

2022 metais Šiaulių apygardos teismui Šiaulių miesto savivaldybės administracijos argumentai nepasirodė rimti ir UAB „Daistatus“ ieškinį patenkino. Savivaldybė su tuo nesutiko ir kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą. Šių metų balandį šio teismo teisėjų kolegija paliko Šiaulių apygardos teismo sprendimą nepakeistą. Tačiau Savivaldybė savo klaidų nepripažino ir bylinėjasi toliau. Gegužės 17 dieną pateikė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Tai ne pirmas atvejis, kai Savivaldybė ir konkurso laimėtojas skirtingai skaito konkurso sąlygas. Dėl nepakankamai aiškios konkurso sąlygų specifikacijos teismuose Savivaldybė bylinėjosi su vėliau konkurso laimėtoju pripažinta UAB „Sarlita“, kuri nuo liepos 1 dienos taps Šiaulių arenos operatore. Savivaldybės viešojo pirkimo komisija buvo neteisėtai įmonę pašalinusi iš konkurso. Šį faktą pripažinus dviem teismams, į Aukščiausiąjį Teismą Savivaldybė nebesikreipė, nes ir taip patyrė apie 20 tūkstančių eurų teismo išlaidų.

Išasfaltavo, tačiau brangiau

Nors Savivaldybė teismuose bylinėjasi su rangovais, pėsčiųjų takų ir važiuojamosios dalies asfalto dangų atnaujinimas vis dėlto įvyko.

Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis informavo, kad dar vykstant teismams 2022 metais buvo paskelbtas mokslo paskirties pastatų Šiaulių miesto Tiesos g. 3 pastato kapitalinio remonto, jungiant pastatus ir keičiant paskirtį į gyvenamąją, II ir III etapo darbų užbaigimo pirkimas. Konkursą laimėjo UAB „Gigas“, įsipareigojęs darbus atlikti už 158,5 tūkstančio eurų.

Kad nereikės vykdyti darbų sužinojo atsitiktinai

Stebėtiną Savivaldybės bendravimą su rangovais patyrė ir kita įmonė. Savivaldybės administracija po viešojo pirkimo procedūrų pasirašė sutartį su UAB „Gatas“ dėl Tilžės gatvės viaduko dviejų eismo juostų uždarymo. Rangovai įsigijo medžiagas ir pasirengė vykdyti darbus, suderino uždarymo schemą.

Tačiau atsitiktinai ir visai ne iš Savivaldybės administracijos sužinojo, kad šie darbai atidedami. Žiniasklaidai pranešta, kad atidėta mažiausiai vieneriems metams. Įmonės projektų vadovui teko elektroniniu laišku teirautis, kada galės atlikti sutartyje numatytus darbus.

Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė paaiškino, kad sutartis su UAB „Gatas“ buvo pasirašyta šių metų balandžio 4 dieną. Sutartis galioja 12 mėnesių nuo įsigaliojimo su galimybe ją pratęsti du kartus po 12 mėnesių. Pagal sutartį atsiskaitymas numatytas dalimis pagal faktiškai atliktus darbus, tai yra atskirai už schemos parengimą, už barjerų įrengimą ir už barjerų priežiūrą (mėnesinis įkainis).

Vadovaujantis sutartimi, darbų atlikimo pradžia – diena po užsakovo, tai yra Savivaldybės administracijos, pranešimo apie darbo pradžią.

„Šiuo metu toks pranešimas nėra pateiktas, todėl darbai negali būti vykdomi. Sutartis galioja ir šalių nėra nutraukta, todėl nėra pagrindo nagrinėti klausimą dėl patirtų išlaidų atlyginimo. Sutartį bus galima vykdyti, kai tik bus priimtas sprendimas dėl eismo ribojimo ir Savivaldybė (užsakovas) rangovui pateiks pranešimą apie darbų atlikimo pradžią. Pagal sutartį, nuo šio pranešimo barjerų įrengimo darbai turi būti atlikti per 3 savaites nuo paskelbtos darbų pradžios datos“, – raštu pakomentavo vedėja.