Šiaulių miesto savivaldybės taryba pralaimėjo teismą Vyriausybės atstovui

Gintarės DAKNYTĖS nuotr
Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskritims Rimvydas Pilibaitis laimėjo teismą prieš Šiaulių savivaldybę, tačiau Savivaldybė sprendimą žada skųsti.
Šiaulių miesto savivaldybės valdžios nenoras vykdyti nepatinkantį Vietos savivaldos įstatymą klampina Savivaldybę teismuose. LR Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskritims Rimvydas Pilibaitis teismams yra apskundęs tris Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimus. Gegužės 23 dieną Regionų administracinis teismas patenkino Vyriausybės atstovo prašymą įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės tarybą vykdyti Vietos savivaldos įstatymą ir įsteigti patariamąjį organą – kolegiją.

Savivaldybėje kolegija privalo būti

Šiaulių miesto savivaldybės save neigiančios valdančiosios daugumos troškimas vienvaldiškai valdyti miestą leidžia sau nepaisyti Vietos savivaldos įstatymo, kuris labai nepatinka nei merui Artūrui Visockui, nei jo bendražygiams.

Įstatymas įpareigoja kiekvienoje savivaldybės taryboje įsteigti patariamąjį organą – kolegiją, kurią sudarytų meras, vicemeras, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai, etikos komisijos pirmininkas, antikorupcijos komisijos pirmininkas ir opozicijos lyderis. Merui patarimų, ypač iš organo, kurio nemažą dalį sudaro opozicijos atstovai, patarimų nereikia, tad leidžiama sau ir įstatymo nevykdyti.

Tačiau taip nemano LR Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskritims Rimvydas Pilibaitis. Jis kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės tarybą įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas ir Tarybos įgaliojimų laikui Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryti Savivaldybės kolegiją.

Vyriausybės atstovas tokį teikimą dar praėjusių metų lapkritį buvo atsiuntęs ir į Savivaldybę, tačiau Taryboje jis nebuvo svarstytas, nors per mėnesį tai turėjo būti padaryta.

Jei sprendimas per nustatytą terminą nėra priimamas, toks Savivaldybės elgesys yra laikomas neveikimu ir vertinamas kaip atsisakymas patenkinti Vyriausybės atstovo reikalavimą. Tokiu atveju teisės aktai įpareigoja Vyriausybės atstovą kreiptis į teismą.

2024 metų kovo 7 dieną Tarybos sprendimo projektą dėl kolegijos įsteigimo pateikė Tarybos opozicijos narys Zakiras Medžidovas, raginęs kolegas įvykdyti Vyriausybės atstovo reikalavimą ir nesivelti į teismus. Politikas pritarimo nesulaukė: už balsavo 10 Tarybos narių, prieš – 11, susilaikė – 7, nebalsavo – 2.

Šiaulių miesto savivaldybė pateikė teismui argumentą, kad reikalavimas Tarybos sprendimu sudaryti kolegiją reikštų laisvo Savivaldybės tarybos mandato nepaisymą. Teismo toks argumentas neįtikino – Tarybos nariai negali balsuoti taip, kad būtų pažeisti šalyje galiojantys įstatymai.

Teismas Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse prašymą tenkino ir įpareigojo Šiaulių miesto savivaldybės tarybą artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas – įsteigti kolegiją.

Teismas konstatavo, kad Vyriausybės atstovas yra Vyriausybės skiriamas valstybės pareigūnas, atliekantis savivaldybių veiklos administracinę priežiūrą, tai yra prižiūrintis, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės nutarimus.

Išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija yra Savivaldybės kolegijos sudarymas. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti jos Savivaldybės merui.

Trijų teisėjų kolegija padarė išvadą, kad miesto Tarybai nėra pagrindo nepriimti atitinkamo sprendimo.

Teismas atmetė Šiaulių miesto savivaldybės argumentus, kaip visiškai teisiškai nereikšmingus, kad net sudarius kolegiją ji gali būti nesušaukta, kad naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymas buvo priimtas paskubomis. Pažymėta, kad administraciniams teismams nėra suteikta galimybė vertinti ginčijamą aktą bei veiksmus (ar neveikimą) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu.

Teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs ir per 30 kalendorinių dienų gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Mero patarėja Virginija Mickavičienė Tarybos narius informavo, kad teismo sprendimas bus skundžiamas.

Ginčai keliasi į aukštesnės instancijos teismą

Vyriausiajame administraciniame teisme jau yra ir daugiau Vyriausybės atstovo bei Šiaulių miesto savivaldybės teisinių ginčų. Ten bus nagrinėjamas Vyriausybės atstovo apskųstas žemesnės instancijos teismo sprendimas dėl Tarybos narių darbo apmokėjimo. Nors Vietos savivaldos įstatymas nurodo, kad politikams, nedalyvavusiems jiems priklausančiuose posėdžiuose, proporcingai mažinamas jų darbo užmokestis, Šiaulių politikai užsibrėžė ribą, kad pusę algos jie vis tiek gautų bet kokiu atveju.

Vyriausybės atstovas reikalavo Šiaulių miesto tarybos panaikinti Tarybos ir mero sekretoriatą, kuriame yra susibūrę mero politinio pasitikėjimo tarnautojai – patarėjai, padėjėjai, nes tokio darinio prieš metus įsigaliojęs naujasis Vietos savivaldos įstatymas nenumato.

Regionų administracinis teismas Vyriausybės atstovo reikalavimą tenkino ir įpareigojo Šiaulių miesto savivaldybės tarybą ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo apsvarstyti R. Pilibaičio teikimą dėl sekretoriato panaikinimo.

Tačiau toks teismo sprendimas netiko Vyriausybės atstovo įstaigai. Manoma, kad taip gali būti vilkinamas teisminis ginčas, todėl apskundus šį sprendimą teismo tiesiog prašoma panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo buvo įsteigtas Tarybos ir mero sekretoriatas.