Šiaulių meras jau klojasi guolį naujai kadencijai

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Dvi ka­den­ci­jas Šiau­lių me­ru rink­tas Ar­tū­ras Vi­soc­kas ne­sle­pia, kad ma­no, jog šio­se pa­rei­go­se iš­liks ir tre­čią ka­den­ci­ją, nes apie bū­si­mo me­ro po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dą kal­ba kaip apie sa­vo.
Šiaulių miesto taryba vakar priėmė tris sprendimus, kurie įsigalios, kai į po Savivaldos rinkimų į pirmąjį posėdį susirinks naujos kadencijos Taryba. Tarybos sprendimų projektai parengti mero Artūro Visocko prašymu. Kelios valstybinės institucijos aiškina, kad dalis šių sprendimų yra neteisėti. Meras Artūras Visockas, dar praėjusiais rinkimais deklaravęs jam esą svarbią vertybę – teisės viršenybę – dabar nusprendė Šiauliuose sukurti savo tvarką.

 

Tarybai svarbiausia nuomonė – A. Ilgausko

Nuo šių metų balandžio 1 dienos Lietuvoje įsigalioja naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymas. Meras, nors gyventojų renkamas tiesiogiai, nebeturės balsavimo teisės miesto Tarybos posėdžiuose ir kai kuriuose sprendimuose bus priklausomas nuo 31 gyventojų išrinkto Tarybos nario.

Artūras Visockas neabejoja, kad jis ir ateinančią kadenciją bus išrinktas meru, nes, kalbėdamas apie naują merą, kalba apie save. Tačiau panašu, kad jis nėra toks tikras, jog ir ateinančią kadenciją pavyks suburti komfortišką mygtukų spaudytojų kompaniją, kokią valdančiąją daugumą turi šią kadenciją. Todėl rado išganingą išeitį – priimti sprendimus naujos kadencijos Tarybai.

Tarybos sekretorius ir mero patarėjas viename asmenyje Arnas Ilgauskas miesto Tarybos posėdyje pristatė naują būsimos Tarybos reglamentą, sprendimus dėl Tarybos ir mero sekretoriato įsteigimo bei politinio pasitikėjimo skaičiaus nustatymo.

Bene labiausiai buvo diskutuojama dėl Tarybos ir mero sekretoriato įsteigimo, nes, pasikeitus įstatymui, tokio darinio nebelieka. Tačiau merui A. Visockui jo labai reikia, kaip ir jo ištikimajam sekretoriato vadovui A. Ilgauskui.

„Sekretoriatui vadovauja Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius (Tarybos sekretorius). Tarybos sekretorių skiria į pareigas ir atleidžia iš jų meras“, – rašoma sekretoriato nuostatuose.

Šiuos sprendimų projektus įvertino Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse biuro teisininkai. Savivaldybei atsiųstame elektroniniame laiške aiškinama, kad naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymas nenumato tokio darinio, kaip Tarybos ir mero sekretoriatas.

„Toks darinys, koks sudaromas projektu, neatitinka šio įstatymo reikalavimų: Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius pagal naujos redakcijos VSĮ teisės normas negali vadovauti dariniui, nes jo f-jos nustatytos VSĮ; mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos darbuotojai negali būti pavaldūs šiam sekretoriui (kaip projekte numatyta šio sekretoriato nuostatuose)“, – rašoma laiške.

Atkreipiamas dėmesys, kad atsiranda nauja politinio pasitikėjimo pareigybė – Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius, kuris merą aptarnauja tik tiek, kiek mero veikla susijusi su Savivaldybės tarybos posėdžiais. Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorių gali būti ir daugiau. Politinio pasitikėjimo mero darbuotojų skaičių nustato Taryba.

Nurodžius ir daugiau trūkumų, projekto rengėjų prašoma dar kartą apsvarstyti šių projektų teisėtumo klausimą.

Tarybos posėdžio metu į šias išvadas atsižvelgta nebuvo. Valdančiosios daugumos balsais visi trys Tarybos sprendimai buvo priimti.

A. Ilgauskas aiškino, kad teisininkai turi įvairių nuomonių šiais klausimais, o jo nuomone toks Tarybos ir mero sekretoriatas gali būti. Jis akcentavo, kad Tarybos sprendimą dėl sekretoriato privalu priimti, nes ten dirbančios trys ne politinio pasitikėjimo darbuotojos turi būti iš anksto įspėtos apie pasikeitusias darbo sąlygas.

Teisininkas citavo 2010 metų Konstitucinio Teismo sprendimą, kad pagal Konstituciją Savivaldybės taryba gali sudaryti savo vidinius struktūrinius darinius. A. Ilgauskas yra kategoriškas – į Tarybos savireguliaciją neturi teisės kištis jokia, net ir valstybinė institucija.

Martynas Šiurkus klausė, ar Savivaldybė negavo Vidaus reikalų ministerijos išaiškinimo, kaip įgyvendinti naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymą. Savivaldybės vadovai gūžčiojo pečiais.

„Jeigu gavote, kodėl neapsidalinote su Tarybos nariais, tuomet būtų mažiau interpretacijų“, – klausė politikas.

A. Ilgauskas pareiškė, kad neatsimena, ar gavo. Tačiau kitą dieną po to, kai sprendimai buvo priimti, Tarybos nariai šį raštą gavo.

Viceministrės Sigitos Ščajevienės pasirašytame rašte taip pat pabrėžiama, kad naujos redakcijos įstatymas nenumato galimybės Tarybai steigti kolegialų darinį – Tarybos posėdžių sekretoriatą. Vietoje šio darinio įstatymas nustato reikalavimą, kad Tarybos posėdžius aptarnautų Tarybos posėdžių sekretorius arba keli tokie politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, kurių skaičių nustato Taryba, o į pareigas skirs meras.

Tarybos narys Zakiras Medžidovas piktinosi, kad šie išaiškinimai buvo slepiami nuo politikų ir pateikti jau po sprendimų priėmimo.

Savi sukūrė sistemą – skirtingą nei visoje šalyje

Kadangi valdantieji spjovė į visus išaiškinimus ir sukūrė savo sistemą, galimai prieštaraujančią įstatymams, opozicijos atstovai klausė, ką darys, kai Vyriausybės atstovas atsiųs teikimą panaikinti neteisėtus sprendimus.

„Pasakyti, kas bus, negali niekas. Vyriausybės atstovo niekas neįpareigoja tokį teikimą atsiųsti (...). Jei vis dėlto atsiųs teikimą, siūlydamas panaikinti sprendimą ar jo dalį, viskas priklausys nuo jame išdėstytos argumentacijos. Jei bus kažkokios naujos argumentacijos, nei šiandien turime ir esame su jumis pasidalinę, nagrinėsime, svarstysime ir jeigu bus pagrįsta, teiksim Tarybos sprendimą“, – aiškino A. Ilgauskas.

Beje, mero Tarybos sekretorius priminė, kad susirinkusi naujos kadencijos Taryba panorėjusi gali ir panaikinti minėtus sprendimus.

J. Bartkus siūlė nepolitinio pasitikėjimo darbuotojus perkelti į Administraciją ir neeksperimentuoti su jais. Taip būtų užtikrintos jų teisės.

„Jie ten ir bus pagal dabartinius įstatymus. Pas mane liks tik politinio pasitikėjimo darbuotojai“, – aiškino įsijautęs A. Visockas, pamiršęs, kad jis dar neperrinktas meru.

Nauja yra ir tai, kad meras galės priimti dirbti net tris vicemerus, kurie irgi nebus Tarybos nariai.

A. Visockas eilinį kartą aršiai kritikavo naująjį Vietos savivaldos įstatymą.

Vietos savivaldos rinkimai vyks kovo 5 dieną, naujasis Vietos savivaldos įstatymas, pakeitęs savivaldybių struktūrą ir valdymą, įsigalios nuo balandžio 1 dienos.