Šiaulių vyskupo sveikinimas bus transliuojamas tiesiogiai

Šiaulių miesto savivaldybės nuotr.
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis gruodžio 7 dieną pasitinka gražų gyvenimo jubiliejų. Jo ekscelencijos sukaktį tikinčiųjų bendruomenė pradės minėti jau sekmadienį, o miesto gyventojų atstovai vyskupijos vadovą pasveikins pirmadienį Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Vienas Šiaulių miesto garbės pilietis vyskupui ruošia ypatingą dovaną, o patys sveikinimai ir Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ pasirodymas bus transliuojamas tiesiogiai Savivaldybės „YouTube“ paskyroje.

 

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis šiauliečių sveikinimų garbingo 70-ojo jubiliejaus proga sulauks jau sekmadienį. Gruodžio 8 d. 12.30 val. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje bus švenčiami atlaidai, bažnyčios 10-ies metų jubiliejus ir mūsų vyskupo amžiaus jubiliejus. Šv. Mišias celebruos J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, pamaldose giedos ir koncertuos kamerinis choras „Polifonija“. Pasidžiaugti Šiaulių vyskupo tarnyste, o galbūt ir pasveikinti ganytoją tikintieji galės ir gruodžio 9 d. (pirmadienį) 11.00 val. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje vyksiančioje Šiaulių vyskupijos globėjos šventėje. Šv. Mišias su vyskupijos kunigais aukos ir pats Eugenijus Bartulis.

Sumanyta, kad pirmadienį, pasibaigus pamaldoms, vyskupą simboliškai galėtų pagerbti ir miesto bendruomenė. Šiaulių savivaldybės tarybos salėje Eugenijų Bartulį sveikins visiems šiauliečiams atstovaujantys Tarybos nariai, miesto vadovai, Šiaulių miesto garbės piliečiai ir miesto renginių rėmėjai. Šiaulių miesto garbės pilietis Stanislovas Grušas Šiaulių vyskupijos ganytojui ruošia ypatingą saldžią dovaną. Ceremonijoje giedos Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“. Nuo 13 valandos miesto atstovų sveikinimai Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui bus tiesiogiai transliuojami Savivaldybės „YouTube“ kanalu.

Užs. Nr. 437346