Policijos "trikojai" jau dirba Šiauliuose

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Anot pa­rei­gū­nų, kil­no­ja­mi grei­čio ma­tuok­liai bus vie­nas iš efek­ty­viau­sių bū­dų draus­mi­nant grei­čio vir­šy­to­jus.
Šiau­liuo­se dar­bą jau pra­dė­jo nau­jie­ji grei­čio ma­tuok­liai.

Po­li­ci­ja nea­be­jo­ja, kad jie bus efek­ty­vus bū­das ko­vo­ti su grei­čio vir­šy­to­jais. Ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai Šiau­lių ap­skri­ty­je nau­dos ke­tu­ris to­kius prie­tai­sus.️ Atei­ty­je jų skai­čius di­dės.

Tri­ko­jų prie­tai­sų mo­bi­lu­mas, anot po­li­ci­jos, grei­čio mė­gė­jams taps itin ne­pa­lan­kus, nes per trum­pą lai­ką juos bus ga­li­ma leng­vai per­kel­ti iš vie­nos vie­tos į ki­tą. Ma­tuok­lių sto­vė­ji­mas ne­bus pa­žy­mė­tas, to­dėl nuo šiol ke­ly­je ver­ta elg­tis draus­min­giau. Prie­tai­sai vie­nu me­tu ga­li fik­suo­ti vi­so­mis eis­mo juos­to­mis, abiem kryp­ti­mis va­žiuo­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes, iden­ti­fi­kuo­ti jas ir jų vals­ty­bi­nius nu­me­rius bei nu­sta­ty­ti iš­kart ke­lis grei­čio vir­šy­to­jus.

Nau­jie­ji grei­čio ma­tuok­liai ga­li at­lik­ti ir dau­giau funk­ci­jų, ku­rias atei­ty­je pa­rei­gū­nai bū­ti­nai iš­mė­gins. Vie­na iš to­kių – pa­žei­dė­jų, ker­tan­čių san­kry­žą de­gant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui, fik­sa­vi­mas.

Po­li­ci­jos nuo­tr.

Komentarai

diedukas    Ant, 2020-01-14 / 16:49
žiu po kokių penkerių metų ir važiuot vaikiukai išmoks :D tvarka bus!
Dr. Mangele    Ant, 2020-01-21 / 22:38

In reply to by nu

Na taip pilnas ekipažas apstojęs prietaisą, gal ir susitvarko.... kažin čia jį saugoti būtina dviese ar vienas moka pastatyti, kitas nutaikyti? Kovotojai su nusikalstamumu...
Mindaugas    Ant, 2020-01-14 / 19:00
Ar pries jos neturetu stovet perspejomo zenklai kad yra kamera nes uzsieni yra uztenk tai valstybei melzt pinigus tigi geriau nuo to nevazines zmones kaip virsijo taip ir virsis ,o jai piniga turi gali nusipirkt radarus rodancius kameras ir toliau lakstai
Dr. Mangele    Ant, 2020-01-21 / 22:41

In reply to by chi chi

Kurica, ne ptica - Latvija ne zagranica.... Ženklai yra Estijoje, prieš mobilius sulankstomi, prieš stacionarius - stacionarai, plius užmiestyje greitį ribojantis ženklas nupieštas ir ant asfalto. Matosi šalies prioritetai - pasipinigauti ar palaikyti drausmę kelyje....
toks aparatas    Tre, 2020-01-15 / 00:09
skirtas baudom tik surinkti. tam, kad greitį sumažintų, prieš jį reik ženklą pastatyt
Petras    Tre, 2020-01-15 / 05:39
Tegu stovi jie su savo trikojais jaigu vazevot ir gavot bauda ir nebuvo pazymeta kad greicio matuoklis duokit y teisma ket taisyklese yra pazymeta bet koks greicio matuoklis stovintis turi but pazenklintas
diedukas    Tre, 2020-01-15 / 15:28

In reply to by Petras

nusiramink Petrai su teismais. Ne vakar sugalvojo tuos trikojus ar keturkojus statyt, jei tai būtų spraga, ji būtų pakeista. O jei nepakeitė tai yra kažkas kitas, kad įspėjamo ženklo prieš kilnojamą matuoklį nereikia. Stovi va nežymėtos visokios geldos pakelėse ir fotkina, ir nėra jokių ženklų, ir viskas visiems gerai. Kiek kas davė į teismus ir kiek laimėjo? prašau skaičiais pavardykit.
kike    Tre, 2020-01-15 / 06:37
Viskas būtų gerai ir teisingai, jei greitis Lietuvos keliuose ir gatvėse nebūtų dirbtinai mažinamas. Dabar gi, vairuotojai prievartaujami keliuose šliaužti, kad būtų galima baudų pavidalu uždirbti valstybei pinigų.
Estas    Tre, 2020-01-15 / 06:43
Ar tai tuose Siauliuose dar imanoma greiti virsyti ? Vienos duobes ir lopai
Antanas    Tre, 2020-01-15 / 07:46
Ačiū dievui baigėsi diskusijos žalių rodyklių tema prasidėjo kita nesąmonė kada pagaliau išmoksit nevirkaut otvarkingai važinėti
Svečias    Tre, 2020-01-15 / 07:47
Važiuokite ptotingai ir nereikės kaltinti tų kas pastatė tuos matuoklius,varo šimta mieste.
Lietuvis    Tre, 2020-01-15 / 08:43
šlovė trikojui kuo daugiau komentarų tuo geriau išmoksit rašyti o tai baisu
Ina    Tre, 2020-01-15 / 12:47
O kaip su žmogaus teisių pažeidimu nefotografuoti be leidim? Užsienyje,kiek važinėjom, tikrai visur yra ženklas apie prasidedantį greičio ribojimą.
klausimėlis    Tre, 2020-01-15 / 14:49
kiek dar penkmečių Draugystės prospektą remontuos? Gal miesto valdžiukė informuos gyventojus, atsibodo po purvynus braidyti!
Aaa    Tre, 2020-01-15 / 19:32
Tegul stato ka nori , bet pas mus vairuotojai yra neigalus jei galima vaziuoti 50 tai jie velkasi 40 , kada situs individus pazabos ???
Saulius    Ket, 2020-01-16 / 13:28
Tai ką, pažemių skraiduoliai, pakudakavot ir užteks, dabar teks mokytis važinėti tvarkingai, arba krapštyti eurus! Su tuo ir sveikinu.
Viskas puiku    Pen, 2020-01-17 / 06:54
Sveicarijoje daug autostradoje krumuose prikaisiota ir nepazymeta. Taip kad apramins gaidelius, oi apramins:)))

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos