Savivaldybės įmonių valdymas liko direktorių rankose

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Didelėje miesto įmonėje „Šiaulių vandenys“ valdybos neliko, o visas įmonės valdymas atiteko įmonės laikinam vadovui, kurį kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius.
Šiaulių miesto savivaldybė valdo 6 uždarąsias akcines bendroves ir vieną Savivaldybės įmonę Šiaulių oro uostą. Daugybę metų įmonės buvo valdomos per suformuotas valdybas, tačiau 2022 metų rudenį daugelyje šių įmonių valdybų neliko, o jų funkcijas perėmė įmonių vadovai. Valdybos esą panaikintos dėl to, kad per brangu tapo jas išlaikyti.

Savivaldybės įmonių (SĮ) valdybas sudarydavo Savivaldybės administracijos ir pačios įmonės atstovai. Kiek vėliau konkurso būdu buvo atrenkami nepriklausomi valdybų nariai, o įmonių atstovų neliko.

Šių metų rudenį Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio sprendimu valdybas imta naikinti. Pirmiausia rugsėjo pradžioje neliko UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“. Tą patį mėnesį kolegialus valdymo organas dingo prie „Šiaulių gatvių apšvietimo“ prijungiamoje įmonėje „Saulės dominija“ ir „Busture“. Spalio pradžioje visos įmonės vadžios liko vieno direktoriaus rankose UAB „Pabalių turgus“, kurio niekaip nepavyksta Savivaldybei privatizuoti. O lapkritį valdybos neliko ir „Šiaulių vandenyse“.

Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė informavo, kad rinkti ir atšaukti valdybos narius yra visuotinio akcininkų susirinkimo išimtinė teisė. O akcininko funkcijas dažniausiai vykdo vienintelis asmuo – Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis.

A. Petkuvienė aiškino, kad dėl pasikeitusių teisės aktų, preliminariais skaičiavimais, minėtų Savivaldybės valdomų įmonių bendras metinis valdybos narių atlygis būtų padidėjęs nuo 14,4 tūkstančio eurų iki 224,6 tūkstančio.

Valdybos išliko dviejose įmonėse – „Šiaulių energijoje“ ir Šiaulių oro uoste.

Keturių asmenų AB „Šiaulių energija“ valdyba nepanaikinta, nes pagal Akcinių bendrovių įstatymą valdyba arba stebėtojų taryba ten privaloma. Tiesa, ten pakaktų trijų valdybos narių, tačiau yra deleguoti du Savivaldybės atstovai ir du nepriklausomi nariai.

SĮ Šiaulių oro uoste akcininko sprendimu buvo nutarta valdybą palikti, kadangi numatyta, kad valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse valdybos nario darbo užmokestis turi neviršyti penktadalio įmonės direktoriaus atlygio. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė nepatirs didesnių negu šiuo metu numatyta išlaidų, nuspręsta valdybos nenaikinti.

Šiaulių oro uoste nepriklausomiems valdybos nariams nustatytas fiksuotas 50 eurų atlygis už vieną valdybos posėdį – už pasiruošimą ir dalyvavimą valdybos posėdyje. Atlygis taikomas neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų.

Savivaldybės tarnautojams, deleguotiems į valdybą, artimiausiu metu planuojama nustatyti tokį patį, kaip ir nepriklausomiems nariams, atlygį.

Skyriaus vedėja pakomentavo, kad bendrovėje nesudarius valdybos, jos funkcijas atlieka bendrovės vadovas, išskyrus kelias išimtis.

Kas Savivaldybėje kontroliuoja jos įmonių veiklą? Daugumą akcininko teisių vykdantis Administracijos vadovas, tad Savivaldybės aukščiausia valdžia – miesto Taryba – dažniausiai net nežino, kokie sprendimai priimami, kokia situacija yra įmonėse. Štai Antikorupcijos komisijoje dirbantys politikai visai atsitiktinai sužinojo apie panaikintas įmonių valdybas.

Šiaulių miesto savivaldybės valdomas įmones ar įstaigas kuruoja kuratorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius ar konkretūs jo darbuotojai, paskirti Administracijos direktoriaus.

Ne visose įmonėse yra tvarka ir su vadovais. Štai „Šiaulių vandenų“ generalinis direktorius Jonas Matkevičius pasibaigus kadencijai pareigas eina laikinai, kol įvyks naujo vadovo konkursas. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja A. Petkuvienė sakė, kad konkursą jau skelbė kelis kartus, tačiau nesulaukė nė vieno pretendento.

Daugiau: crm sistema