Prieš rinkimus Šiaulių savivaldybė pučiasi

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Dar neįvykus Savivaldos rinkimams, pučiama tiek Savivaldybės administracija, tiek Tarybos ir mero sekretoriatas su politinio pasitikėjimo pareigūnais.
Šiaulių miesto taryba kovo 2 dieną turėtų tvirtinti permainas Savivaldybės administracijoje. Vasario 2 dieną Taryba valdančiosios koalicijos balsais įsteigė Tarybos ir mero sekretoriatą, kuris pradės veikti susirinkus naujai Tarybai, nors tokio darinio pakeistas Vietos savivaldos įstatymas nenumato. Šiuos sprendimus politikai rengia jau naujos kadencijos merui ir Tarybai. Kadangi dabartinis meras Artūras Visockas, matyt, įsitikinęs, kad meru bus ir toliau, gudrauja, o Tarybos opozicijos atstovai jaučiasi apgauti. Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičių ir toliau rengiamasi didinti.

Tarybos ir mero sekretoriato reikėjo neva dėl darbuotojų

Prieš beveik mėnesį tvirtinant Tarybos ir mero sekretoriato įsteigimą, mero patarėjas ir Tarybos sekretorius Arnas Ilgauskas pripažino, kad tokio darinio naujasis Savivaldos įstatymas nenumato, tačiau jis esą reikalingas darbo tęstinumui.

„Tai yra susiję su dabar dirbančiais darbuotojais ir su darbo teisės normomis. Pavyzdžiui, vieno sekretoriato atžvilgiu net trys mėnesiai yra įspėjimo terminas, kad keičiasi jo darbo sąlygos, darbdavys, darbo vieta ar panašiai. Negalime laukti, nes pažeistume Darbo kodekso normas“, – aiškino teisininkas.

Dabartiniame sekretoriate dirba 7 žmonės. Trys iš jų specialistai, atliekantys administracinį darbą, ir 4 politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai (mero patarėjai, padėjėja ir Tarybos sekretorius). Politinio pasitikėjimo pareigūnų darbas baigiasi sulig šios kadencijos pabaiga, o specialistai turėtų tęsti darbą, tačiau nesant sekretoriato, kaip ir neturėtų kur.

Valdančiosios koalicijos atstovai replikavo opozicijai, kad šie nesirūpina darbuotojais, kurie nuoširdžiai jiems dirba. Opozicijos atstovai siūlė perkelti specialistus į Administraciją ir taip išspręsti jų darbo tęstinumą.

Specialistų rokiruotės

Kovo 2 dienos Tarybos posėdyje bus svarstomas sprendimo projektas, kuriuo tvirtinama nauja Savivaldybės administracijos struktūra. Joje nebelieka Administracijos direktoriaus pavaduotojų, tačiau atsiranda trys nauji specialistų etatai. Pasirodo, tai tie patys iš sekretoriato perkeliami etatai.

Savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja Danutė Brinė Tarybos nariams raštu aiškina, kad nuo balandžio 1 dienos įsigaliosiančio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatos nenumato Tarybos ir mero sekretoriato steigimo. Todėl po balandžio 1 dienos, susirinkus naujos kadencijos Savivaldybės tarybai į pirmąjį posėdį, nebegalės toliau veikti iki šios datos egzistavęs Tarybos ir mero sekretoriatas bei jame dirbantys specialistai. Savivaldybės tarybos posėdžių, komitetų, mero, kiek jo veikla susijusi su Savivaldybės tarybos posėdžiais, aptarnavimui ir veiklos tęstinumui užtikrinti, 3 Tarybos ir mero sekretoriato darbuotojų pareigybės bus perkeltos į Savivaldybės administraciją, šių darbuotojų darbo santykiai pereis iš vieno darbdavio kitam.

Šį kartą Savivaldybė pripažįsta, kad Tarybos ir mero sekretoriato įstatymas nenumato, nors prieš mėnesį priėmė sprendimą jį nuo balandžio mėnesio ir vėl įsteigti. Aiškino, kad sekretoriato reikia, nes trys darbuotojai liks be darbo santykių, tačiau lengvai juos perkelia į Administraciją.

Svarstant komitetuose šį klausimą, opozicijos atstovai sakė besijaučią apgauti ir nebesupranta šių sprendimų priėmimo logikos.

Prieš mėnesį Taryba patvirtino būsimam merui net 11 politinio pasitikėjimo etatų, o šiuo metu tokie darbuotojai yra tik keturi. D. Brinė vardijo, kad tarp politinio pasitikėjimo pareigūnų bus trys vicemerai, Administracijos direktorius, Tarybos posėdžių sekretorius ir mero patarėjai.

Dar verkiant reikia kalbos redaktoriaus ir analitiko

Naujuoju Tarybos sprendimu Administracijoje darbuotojų skaičius iš viso auga penkiais ir sieks 277. Be trijų sekretoriato darbuotojų, papildomai bus steigiamas specialisto etatas Švietimo skyriuje ir kalbos redaktorius.

Savivaldybėje nebeužtenka vienos kalbos tvarkytojos. Planuojama Kultūros skyriuje įdarbinti kalbos redaktorių, kuris redaguotų Savivaldybės raštus. Komitete priminus, kad visi valstybės tarnautojai privalo turėti kompetencijas raštingai parengti dokumentus, juos sisteminti ir panašiai, Administracijos direktorius A. Bartulis paaiškino, kad kalbos redaktorius suvienodins dokumentų stilių.

Šiaulių mieste siūloma Švietimo skyriuje įsteigti vyriausiojo specialisto pareigybę, reikalingą vykdyti švietimo stebėseną, tirti švietimo būklę, ją analizuoti ir vertinti, vykdyti strateginio planavimo ir inovacijų plėtros funkcijas.

Nors Švietimo skyriuje dirba 12 specialistų, jo vedėja Edita Minkuvienė aiškino, kad skyriuje nėra žmogaus, kuris gebėtų analizuoti duomenų masyvus. Analizė reikalinga, kad būtų galima numatyti pokyčius, strateginius sprendimus. Yra apie 70 stebėsenos rodiklių. Paprašius įvardyti konkrečiau, vedėja pagalvojusi pavardijo: mokinių pasiekimai, mokinių skaičiai, pedagogų kvalifikacija ir kita. Vedėja dėstė, kad šiuo metu visi specialistai dirba dideliais krūviais, esą visi dirba viršvalandžius, todėl reikėtų net dviejų papildomų darbuotojų.

„Su dabartine žmonių grupe mes fiziškai tik galime palaikyti esamą švietimo būklę, tačiau apie jokias inovacijas negalime kalbėti. (...) Dabartinė komanda nėra pajėgi susitvarkyti“, – E. Minkuvienė guodėsi politikams, tačiau neužtikrino, kad vienas naujas etatas šias problemas išspręs.

Nors per šią miesto valdžios kadenciją (nuo 2019 metų) gyventojų skaičius sumažėjo, Savivaldybėje darbuotojų skaičius padidėjo apie 30. Nors per tą laiką neliko Vaiko teisių apsaugos skyriaus, sumažėjo Viešųjų pirkimų poskyris, atsilaisvinę etatai nebuvo panaikinti.

Kalbos redaktoriaus ir Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto etatams įsteigti per metus iš miesto biudžeto prireiks per 45 tūkstančius eurų.