Politikas milijonierius grąžino Savivaldybei kanceliarines išmokas

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Socialdemokratas Romas Karūžna buvo Antikorupcijos komisijos narys, bet frakcija pasiūlė Tarybai komisijoje jį pakeisti Vytautu Pakatiliumi. Pasak R. Karūžnos, su čekiukų istorija tai nesusiję – tiesiog kolega teisės žinovas.
Joniškio rajono turtingiausias politikas, rajono Tarybos narys socialdemokratas Romas Karūžna, ūkininkas ir milijonierius, į Savivaldybės sąskaitą pervedė 5815 eurų ir 92 centus – tiek, kiek gavo kanceliarinių išmokų per visą praeitą kadenciją. Išmokoms gauti jis buvo pateikęs kuro čekių, apmokėtų rekordiniu skaičiumi skirtingų mokėjimo kortelių – iš viso 29 kortelėmis.
Pervestą sumą vadina „smulkme“ ir tikina, jog apsisprendė ją grąžinti ne dėl gresiančio paviešinimo, o kad „sąžinė būtų rami“.

 

Politikų „nuskaidrinimas“

Rajono Tarybos Kontrolės komitete antradienį buvo praskleista tylos uždanga ir konkrečiai įvardyta kokie Tarybos nariai kiek mokėjimo kortelių naudojo apmokėti išlaidų čekiams, kad gautų vadinamąsias kanceliarines išmokas.

Pagal įstatymą jas galima buvo skirti kompensuoti politikų išlaidoms, susijusioms su Tarybos nario veikla. Joniškio rajono tarybos eiliniai nariai praeitos kadencijos didžią dalį galėjo gauti iki 100 eurų išmokų per mėnesį, o baigiantis kadencijai – iki 255 eurų. Komitetų, komisijų pirmininkai ir jų pavaduotojai gaudavo šiek tiek didesnes išmokas.

Savivaldybės kontrolierė Alma Žukauskytė dar liepos 15 dieną perdavė STT surinktą informaciją apie kanceliarinių išmokų mokėjimą – su 13 Tarybos narių, kurie naudojosi daugiau nei viena mokėjimo kortele, pavardėmis. Bet tada viešai jų neįvardijo.

Dabar Kontrolės komiteto pirmininko Benjamino Rimdžiaus iniciatyva „nuskaidrintos“ visų politikų pavardės.

Savivaldybės kontrolierė STT prašymu rinko informaciją už laikotarpį nuo 2022 metų sausio 1 dienos iki 2023 metų kovo 31 dienos. Iš viso per tą laiką išmokų sumokėta už 55 tūkstančius eurų.

Kuro išlaidos sudarė 89 proc. visų išlaidų (vidutiniškai per dieną, neišskiriant savaitgalių, Tarybos nariai nuvažiuodavo po 60 km, daugiau kilometrų nuvažiavo nei Administracijos darbuotojai), kanceliarinės išlaidos sudarė 1,2 proc., ryšio išlaidos – per 8 proc. visų išlaidų.

Viena mokėjimo kortele apmokėdami kuro išlaidų čekiukus naudojosi 9 Tarybos nariai: Edmundas Bernotas, Edmundas Vaičiulis, Ernestas Vasiliauskas ( jis teikė išrašytą sąskaitą, jo išlaidų už kurą suma mažiausia – 66 eurai), Gintaras Dalamakas, Kęstutis Tautvaišas, Jurita Zubauskienė, Petras Giržadas, Romas Sperskis, Vaida Aleknavičienė.

Daugiau skirtingų mokėjimo kortelių naudojo Mindaugas Balčiūnas (2), Lina Budrienė (2), Dalia Žilevičienė (2), Marcijonas Urmonas (3), Rimantė Misiūnienė (4), Nijolė Valuckienė (4), Edita Rudienė (5), Kęstutis Mačiulis (6), Gediminas Čepulis (7), Vilija Bartašienė (8), Lina Miknevičienė (8). Lina Miknevičienė pirko degalus ir už rajono ribų – degalinėse Vilniuje, Marijampolėje, nors Savivaldybės kontrolierė nerado jai išrašytų komandiruočių į šiuos miestus.

Vidutė Petraitienė pateikė už kurą čekių, apmokėtų 16 mokėjimo kortelių, iš jų trys kartojasi, o Romas Karūžna naudojosi 29 mokėjimo kortelėmis.

Kas sąžinę ramino, kas apgailestavo

Savivaldybės kontrolierė Alma Žukauskytė Kontrolės komiteto nariams pabrėžė, jog ne jos kompetencija prašyti politikų paaiškinimų, kieno tos kortelės ir ar pagal paskirtį naudojo biudžeto lėšas, skirtas kompensuoti išlaidoms, susijusioms su Tarybos nario veikla. Išsiaiškins Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Liberalė Lina Miknevičienė, važinėjusi už rajono ribų ir teikusi čekius už kurą iš tų kelionių, tvirtino, jog Vilniuje ir Marijampolėje ji dalyvavo konferencijose, „susijusiose su tarybos nario veikla“.

Daugiausia mokėjimo kortelių naudoję politikai socialdemokratas Romas Karūžna ir liberalė Vidutė Petraitienė neatsisakė plačiau paaiškinti savo situacijos.

„Aš vienintelė iš Tarybos narių nevairuoju, neturiu nė automobilio, turiu ir sveikatos problemų, o veiklos daug, visur dalyvauju, reikia važinėti, – sakė V. Petraitienė, jaudindamasi, kad yra įtarinėjama galbūt nesąžiningumu. – Buvau sudariusi dviejų automobilių panaudos sutartis, mane vežiojo į renginius, susitikimus, prašiau pažįstamų pavežėti, kas vežė už degalus mokėjo ir savo kortelėmis. Juk nebuvo pasakyta, kad reikia teikti čekius, apmokėtus tik viena kortele.“

Romas Karūžna iš karto pabrėžė: „Aš nė cento neskolingas Savivaldybei.“

„Dar birželio 9 dieną visas išmokas už visą keturių metų kadenciją pervedžiau – 5815 eurų 92 centus, – akcentavo jis. – Kad sąžinė būtų rami ir nereikėtų įrodinėti, aiškintis, kad nesu kupranugaris ir iš to biznio nepadariau.“

„Žinojau, kad tų kortelių yra ne viena ir ne dvi, aš dirbu kolektyve, tuo pačiu automobiliu važinėju ne tik aš – ir dukra, ir du sūnūs, ir darbuotojai, ir jie man kuro pylė už savo korteles, – aiškino politikas. – Kad nereikėtų veltis į skandalą, nusprendžiau atiduoti viską su lyg vienu centu. Dar gegužės 15 dieną kreipiausi į Savivaldybės finansininkus, kad suskaičiuotų sumą už visą keturių metų kadenciją. Birželio 6 dieną gavau atsakymą ir iš karto sumokėjau pavedimu.“

P. Karūžna šią kadenciją išmoką ėmė balandį, o gegužę ir birželį nebeėmė.

O ar atsisakys atlyginimo, kuris vietoj kanceliarinių išmokų pradėtas mokėti, dar nežino. Pirmas atlyginimas už liepos mėnesį Tarybos nariams buvo pervestas rugpjūčio 7 dieną. Už tą vieną mėnesį 24 politikų atlyginimams atseikėta daugiau nei 28 tūkstančiai eurų.

„Atlyginimą dabar moka septynis kartus didesnį, nei po 100 eurų aną kadenciją mokėjo kanceliarinių išmokų (kadencijos pabaigoje išmokos buvo padidintos iki 255 eurų, o mažiausi atlyginimai į rankas dabar 689 eurai, didžiausi – 820 eurų – red. past.), ar tai ne nesąmonė? – palygino politikas.

Iš rajono Tarybos narių vienintelis Narsutis Boruta jau atsisakė tarybos nario atlyginimo ir dirba neatlygintai. Jis ir ankstesnę kadenciją dirbo neatlygintinai ir neėmė jokių kanceliarinių išmokų.

Taškas dar nepadėtas

STT yra paprašiusi Savivaldybės papildyti duomenis už visą praėjusią kadenciją, teikti informaciją apie rajono Tarybos narių gautas išmokas ir už 2019 m, 2020 m. ir 2021 m.

Dėl to Kontrolės komitete kilo ilgi ginčai, nes dėl STT prašymo reikėjo papildyti Savivaldybės kontrolierės šių metų veiklos planą. Alma Žukauskytė tvirtino, jog dėl atsiradusio papildomo tyrimo, susijusio su STT prašymu, nespės kitų suplanuotų darbų atlikti, nes nuo rugsėjo 5 dienos tarnyboje lieka dirbti pati viena. Iš darbo išeina vienintelė tarnybos specialistė. Todėl A. Žukauskytė prašė perkelti į kitus metus auditą dėl paviršinio vandens nuotekų tvarkymo bendrovėje „Joniškio vandenys“.

Politikai tam pritarė po ilgų svarstymų apie tai, „kokie mūsų prioritetai: STT prašymas, čekiukai ar mūsų įmonės kokybiškas darbas“ , ir siūlymų Savivaldybės kontrolierei „dirbti viršvalandžius, neštis darbo į namus“.

„Tai dabar tegu mus kokybiškais padaro“, – replikavo Tarybos opozicijos lyderė Rimantė Misiūnienė.