Pelikso Bugailiškio premija įteikta istorikui dr. Jonui Sireikai

Edvardo TAMOŠIŪNO nuotr.
Pelikso Bugailiškio premija istorikui dr. Jonui Sireikai skirta už ilgamečius nuoseklius Šiaulių miesto ir krašto istorijos, kultūros paveldo tyrimus, asmenybių, kūrusių Nepriklausomą Lietuvą ir Šiaulius, aktualizavimą.

Kovo 11 dieną Šiaulių istorijos muziejuje, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus įkūrimo 101-ąsias metines, Pelikso Bugailiškio premija įteikta istorikui doc. dr. Jonui Sireikai.

Premija istorikui skirta už ilgamečius nuoseklius Šiaulių miesto ir krašto istorijos, kultūros paveldo tyrimus, asmenybių, kūrusių Nepriklausomą Lietuvą ir Šiaulius, aktualizavimą.

Naujausias J. Sireikos darbas – pernai išleista mokslo studija „Šiaulių miesto vadovai ir šviesuoliai 1918 –1940 m.“, skirta Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpio miesto burmistrų ir žymiausių miesto visuomenės bei kultūros veikėjų istorinei atminčiai. Šia knyga J. Sireika pažymėjo vietos savivaldos tyrinėjimų trisdešimtmetį.

Pelikso Bugailiškio premija buvo įsteigta 1998 metais, minint „Aušros“ muziejaus 75-metį. Premijos steigimo iniciatoriai – „Aušros“ muziejus, Pelikso Bugailiškio palikimo paveldėtoja, tautodailininkė Julija Daniliauskienė (1926–2009) ir šiaulietis verslininkas Rimas Belickas (1958–2003). Šiemet į Pelikso Bugailiškio premijos skyrimo komisijos veiklą aktyviai įsijungė ir R. Belicko sūnus Povilas Belickas. Atstovaudamas Belickų šeimai, jis skyrė lėšų premijos fondui.

Renginyje P. Bugailiškio atsiminimų fragmentus skaitė Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius Severinas Norgaila, muzikavo grupės „Pasteliniai garsai“ narės Eglė Žalalienė (sopranas), Irina Tautkuvienė (pianinas).

Praėję metai Šiaulių „Aušros“ muziejui buvo ypatingi – švęstas muziejaus įkūrimo 100-metis, metų pabaigoje, gruodžio 30 dieną, minėta ir kita muziejui svarbi sukaktis –140-osios Lietuvos visuomenės, politikos ir kultūros veikėjo, teisininko, publicisto, kraštotyrininko, Šiaulių „Aušros“ muziejaus įkūrimo iniciatoriaus ir ilgamečio globėjo Pelikso Bugailiškio (1883–1965) gimimo metinės.

Šia proga Šiaulių apygardos teismo rūmuose, Pelikso Bugailiškio vardo teismo posėdžių salėje, buvo atidaryta paroda „Peliksui Bugailiškiui – 140“ (kuratorius – teisininkas, muziejininkas, Lietuvos teismų istorijos metraštininkas Alfredas Vilbikas), sukurtos ir per LRT transliuotos laidos, skirtos P. Bugailiškiui.