„Ne rožių aliejus“ kelia gyventojų nepasitenkinimą

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Įmonės teritorijoje verda darbas. Vaizdas – iš pagrindinės Kairių miestelio Plento gatvės.
Kairių miestelio (Šiaulių rajonas) Guobų, Agrastų, Serbentų, Kranto, Uosių ir kitų gatvių gyventojai kratosi bendrovės „Virginijus ir Ko“ kaimynystės. Antrinių atliekų surinkimu ir apdorojimu užsiimanti įmonė savo veikla, anot skundą įvairioms institucijos 63-imis parašais patvirtinusių žmonių, neigiamai įtakoja jų gyvenimo kokybę ne tik dėl musių ir graužikų, bet ir dėl smarvės.
Tuo tarpu įmonės atstovai nieko tragiško tame nemato – atliekos juk ne atvežtinės, jos vietinių gyventojų.

Žiurkės, musės ir smarvė

Arčiausiai atliekų įmonės esančių gatvių gyventojai sako jaučiantys vis didėjančią aplinkos taršą: esą netinkamai tvarkant atliekas jų gyvenamojoje aplinkoje gausu parazitų, kurie dauginasi atliekoms (popieriui, plastikui, medžiui, tekstilei ir kt.) pūvant ir išskiriant į aplinką chemines medžiagas. Esą musių ir kitų vabzdžių yra tiek daug, kad nebeįmanoma laiką leisti kieme.

Pastaruoju metu sklypuose gausu ir pelių bei žiurkių, kurios šį pavasarį apgraužusios sudygusias, taip pat sandėliuotas daržoves.

„Kaip jų nebus, jei įmonė priima pakuotes iš ūkininkų, kuriose buvo silosas ir kiti gyvuliams skirti pašarai. Smarvei užtenka pakuotėse užsilikusių pūvančių likučių“, – piktinosi į „Šiaulių kraštą“ kreipęsi Kairių gyventojai.

Esą dėl tos pačios priežasties teršiamas ir dirvožemis bei vanduo šuliniuose ir gręžiniuose.

Žmonės žinantys, kad įmonės darbininkai, daugiausiai iš Ukrainos, savo fiziologinius poreikius atlieka tiesiog teritorijoje, nepasivargindami užsukti į tam skirtą vietą.

Kairiškiai nerimą išsakė ir dėl smarvės, kuri vėjuotomis dienomis intensyviai jaučiama Guobų ir Vyšnių gatvėse.

Neramu ir dėl gaisro pavojaus, esą didelėmis krūvomis sukrautas stiklo, plastiko, metalo ir kitas atliekas kaitina saulės spinduliai, todėl galimybė susidaryti ekstremaliai situacijai esanti didžiulė.

Anot gyventojų, iš įmonės „Virginijus ir Ko“ paviršinių vandenų vamzdyno sistemos, per Guobų gatvės gyventojų sklypus, yra nuvestas atskiras nuotekų vamzdis į šalia esantį upelį, iš kurio vanduo bėga į Kairių ežerą.

„Ar mūsų ežero valymo darbai nepraranda prasmės, jei šios įmonės atliekų tvarkymo veikla vykdoma apie puskilometrį nuo jo? Ar ne dėl šios priežasties Kairių ežere dėl užterštumo maudytis dažnai uždraudžiama?“, – „Šiaulių kraštui“ nerimą išsakė kairiškiai.

Žmonės įsitikinę, kad atliekų įmonė turėtų užtikrinti sveikatos saugumą, taip pat ir dvasinę bei socialinę gerovę, kaip ir buvo įsipareigojusi 2016 metais birželio mėnesį vykusiame Kairių bendruomenės susirinkime.

Įmonė tikrai surinktų atliekų specialiai nelaisto, neturi tikslo keršyti kaimynams.

Padalijo pažadų ir įsipareigojimų

Prieš ketverius metus birželio 3 dieną vykusioje Kairių gyventojų, seniūnijos vadovų ir įmonės „Virginijus ir Ko“ atstovų sueigoje šios įmonės direktorius Virginijus Skublickas akcentavo, kad „Kairių aikštelė planuoja veiklą vykdyti esamuose uždaruose pastatuose. Aikštelėje nesusidarys pavojingų ir pavojingų aplinkai gamybinių nuotekų. Planuojamos nepavojingų atliekų surinkimo ir apdorojimo veiklos vykdymo metu nenumatoma, kad gali susidaryti biologinė tarša“.

V. Skublickas tąsyk akcentavo, kad „nebus jokio kvapo ir graužikų“. Atsiradus nemaloniems kvapams ir triukšmui, UAB įsipareigojo nedelsiant pašalinti trūkumus, o nuo tvoros iki dalies, kurioje vykdys veiklą, užsodinti eglaites, užstosiančias artimiausiems gyventojams vaizdą į įmonės teritoriją.

Dabar, kai Guobų ir kaimyninių gatvių gyventojai kreipėsi į institucijas su skundu dėl veiklos įmonėje pažeidimų, UAB „Virginijus ir Ko“ Šiaulių atliekų rūšiavimo padalinio vadovė Jurgita Baublienė „Šiaulių kraštą“ informavo, kad pernai rudenį palei tvorą, skiriančią įmonės teritoriją ir Guobų gatvės gyventojų sklypus, buvo pasodinta 16 paprastųjų pušaičių, ne žemesnių nei keturi metrai. Sodintos pušaitės, o ne eglaitės, nes jos lengviau prigyja.

Pažeidimų rasta ir nerasta

Kairių seniūnas Artūras Šulčius apie žmonių pretenzijas sako girdėjęs minimaliai – niekas į jį tiesiogiai nesikreipė. Kita vertus, ne kažin ką ir padarysi: pramoninis rajonas, įmonė užėmė ne naują teritoriją, o tą, kurioje ir anksčiau buvo vykdoma gamybinė veikla (šioje vietoje veikė UAB „Natūralios sultys“).

Vis dėlto seniūnas išsitarė, kad gyventi šalia tokios kaimynystės jis nenorėtų.

Skundą, kuriame išdėstė pretenzijas ir argumentus dėl patiriamo diskomforto, gyventojai pateikė ne tik „Šiaulių kraštui“, bet ir Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybai, Šiaulių rajono savivaldybei, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentui, Šiaulių apskrities valstybinei gelbėjimo tarnybai. Kai kuriose institucijose skundas tebenagrinėjamas.

Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai įmonėje atlikus patikrinimą, konstatuota, kad „UAB „Virginijus ir Ko“ teritorijoje prie pastato arčiau nei du metrai sandėliuojamos degios medžiagos (suspaustos plastiko ir popieriaus atliekos). Degios medžiagos yra sandėliuojamos prie rytinės ir visos vakarinės pastatų sienų. UAB „Virginijus ir Ko“ atsakingam asmeniui už gaisrinės saugos vykdymą bus taikytos administracinio poveikio priemonės ir duotas terminas nustatytam trūkumui pašalinti, – išvadoje rašo Gražvidas Butkus, Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas.

Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas Valdas Glazauskis informavo, kad šiemet įmonė buvo tikrinta dukart. Liepos mėnesį atliktos patikros metu nustatyta, kad nežymiai viršyta norma išleidžiant paviršines nuotekas, įmonei duotas nurodymas susitvarkyti. Anot V. Glazauskio, šiuo metu įmonė pažeidimus panaikinusi.

Liepos 24 dieną Nacionalinio visuomenės sveikatos centro organizuotos kvapų komisijos metu kvapų koncentracijos, kuri būtų kenksminga, nenustatyta. Komisijos išvada – vykdoma veikla neviršija leidžiamos kvapo koncentracijos ribinių verčių.

Dėl gyventojų skunde išdėstytų faktų sudaryta kelių institucijų specialistų komisija dar turės pateikti subendrintą išvadą.

„Ne rožių aliejų spaudžiame“

Įmonės „Virginijus ir Ko“ Aplinkosauginių projektų vadovas Karolis Šežikas akcentavo, kad įmonėje pagal sudarytą sutartį su UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ reguliariai atliekami patalpų bei teritorijos dezinfekcijos ir deratizacijos darbai.

„Pradėkime nuo to, kad mūsų įmonė tvarko ir perdirba ne Vilniaus ar Klaipėdos gyventojų, o būtent jūsų, šiauliečių, sukauptas paprastos kasdienės veiklos atliekas. Neneigiame, kad jos neskleidžia nemalonaus kvapo. Bet ar galite pasiūlyti ką nors geriau? Žmonija dar nėra išradusi priemonių kovai su nemaloniais kvapais, musėmis, uodais, graužikais ir pan.“

Anot K. Šežiko, įmonėje susidarančios buitinės nuotekos išleidžiamos į centralizuotus UAB „Kuršėnų vandenys“ eksploatuojamus buitinių nuotekų šalinimo tinklus. O ši bendrovė pretenzijų dėl įmonės teritorijoje praeinančios trasos eksploatacijos neturi.

Paviršinės nuotekos nuo įmonės teritorijoje esančių aikštelių ir pastatų stogų, anot vadovo, surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. Išvalytas vanduo per vamzdį, kurio įrengimas buvo suderintas su gyventojais, išleidžiamas į Šiladžio upelį. Kairių ežero vandens kokybė nėra ir negali būti įtakojama įmonės veiklos, kadangi į upelį išleidžiamos tik po paviršinių (lietaus) nuotekų valymo susidaręs vanduo. (Versiją, kad Kairių ežerą galėtų teršti į jį patenkantys bendrovės paviršiniai vandenys, „Šiaulių kraštui“ kategoriškai paneigė ir Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos vadovas V. Glazauskis).

K. Šežikas užtikrino, kad tolimesniam atliekų apdorojimui ar eksportui paruoštos atliekos įmonės teritorijoje ilgiau neužsibūna ir iš aikštelės išvežamos reguliariai. Esą aikštelėje ir sandėliuose laikomų popieriaus, plastiko, stiklo ir kitų atliekų kiekiai niekada neviršija Taršos leidime nurodytų vienu metu galimų laikyti atliekų kiekių.

„Įmonės finansinės galimybės leidžia pastatyti labai aukštą teritoriją ribojančią sieną. Tačiau ir vėl atsiras tuo nepatenkintų – kažkam tvora užstos saulę, kažkam atrodys neestetiškai, galų gale ją teks nugriauti“, – ironizavo aplinkosaugos projektų vadovas.

Pasak jo, šiuo metu svarstomos techninės galimybės papildomai įrengti sienelę arba stoginę, kuri gyventojams užtikrintų „patrauklesnį“ vaizdą.

„Įmonė bazę įsteigė ne specialiai Kairiuose, ne specialiai nepatenkintų gyventojų kaimynystėje, o ten, kur tai buvo galima pagal galiojančius teisės aktus, – sakė pašnekovas. – Įmonė tikrai surinktų atliekų specialiai nelaisto, neturi tikslo keršyti kaimynams. Ne rožių aliejų spaudžiame“.