Kovo 1 dieną prasidės mokinių priėmimas į Šiaulių mokyklas

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė akcentavo, kad mokinių priėmimas į miesto mokyklas prasidės kovo 1 dieną ir vyks 5 etapais.
Jau visai greitai, nuo kovo 1 dienos, prasidės priėmimas į Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklas 2024–2025 mokslo metams. Jis vyks trimis etapais, todėl mokinių tėvų iš anksto prašoma apsispręsti, kur jų vaikas norėtų ir galėtų mokytis. Nuo kitų mokslo metų reikšmingi pokyčiai palies keturias miesto mokyklas. Patvirtintas klasių ir mokinių skaičius miesto mokyklose ateinančiais mokslo metais: vienur klasių mažės, kitur – padaugės.

Pirmiausia prašymai teikiami į specialios krypties mokyklas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė spaudos konferencijoje akcentavo priėmimo į miesto mokyklas pasikeitimus. Priėmimas yra aktualus būsimų pirmų, penktų progimnazijų ir pradinių mokyklų mokiniams bei 1 ir 3 klasių gimnazistams. Jei toje pačioje ugdymo įstaigoje tęsiamas ugdymas (pavyzdžiui, iš ketvirtos klasės pereinama į penktą), pakanka pateikti prašymą mokyklos vadovui.

Vedėja priminė, kad jau kelerius metus tėveliai privalo teikti prašymus priimti jų vaikus į mokyklas per vieningą elektroninę sistemą, kuri bus aktyvi nuo kovo 1 dienos. Priėmimas vyks trimis etapais.

Pirmajame etape tėvai galės teikti prašymus į specializuotos ugdymo krypties mokyklas. Tokios mokyklos yra: „Juventos“ progimnazija, formuojanti muzikinio ugdymo klases, Gegužių progimnazija, turinti dailės ugdymo klases, Jovaro progimnazija su choreografinėmis klasėmis. Specializuotos krypties programas įgyvendina S. Daukanto inžinerijos gimnazija su inžinerine kryptimi, J. Janonio gimnazija, ji tampa aukštą mokymosi potencialą turinčių mokinių gimnazija, Didždvario gimnazija su Tarptautinio bakalaureato klasėmis ir „Sandoros“ progimnazija, ji taiko specializuotos katalikiško ugdymo programos elementus. Į visas šias specializuoto ugdymo klases priimami vaikai iš viso miesto, neatsižvelgiant į tai, kur jie gyvena, tačiau mokyklos vykdo atrankas.

Tėvai prašymus pateikti į minėtas mokyklas turės tik 8 dienas – nuo kovo 1-osios iki kovo 8 dienos. Prašymus galima išsiųsti bet kuriuo paros metu. Nuo kovo 9-osios iki 31 dienos vyks atrankos – bus tikrinami bendrieji arba specialieji vaikų gebėjimai. Neturint specialiųjų gebėjimų, pavyzdžiui, menui, dailei, ugdymui, anglų kalbai ir panašiai, mokiniams būtų sunku mokytis tokiose mokyklose, todėl atrankos įvertins vaikų galimybes.

Jau nuo vasario 1 dienos šių mokyklų interneto svetainėse galima rasti informacijos apie priėmimo sąlygas, atrankos datas. E. Minkuvienė atkreipė dėmesį, kad tėveliai gali teikti prašymus į dvi mokyklas, o atrankos visose mokyklose vyks skirtingu metu, kad vaikai galėtų jose dalyvauti. Pavyzdžiui, jei vaikui nepavyko įveikti atrankos į J. Janonio gimnaziją, jis gali bandyti patekti į Didždvario gimnaziją, jei bus į ją pateikęs prašymą.

Vedėja pabrėžė, kad pasibaigus atrankoms tėvai, nepatenkinti vaiko įvertinimu, galės kreiptis į apeliacinę komisiją, kurios sprendimas bus lemiamas.

Vaikas gali nepatekti ir į teritorinę mokyklą

Pagrindinis mokinių priėmimas į mokyklas prasidės balandžio 1 dieną. Čia tėvai turės pateikti prašymus priimti vaiką į jų gyvenamąją vietą aptarnaujančią ugdymo įstaigą. Visi prašymai turės būti išnagrinėti iki balandžio 25 dienos, o iki mėnesio pabaigos – tėvai informuoti apie sprendimus.

E. Minkuvienė teigė, kad net ir mokyklai priskirtoje teritorijoje gyvenantys vaikai gali į ją nepatekti. Mat teritorijos išauga ir kai kurios mokyklos nebesutalpina visų norinčių, tad trumpą laikotarpį toje teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs vaikas gali būti ir nepriimtas. Tuomet tokia šeima bus nukreipta į artimiausią jų gyvenamajai vietai esančią mokyklą, vykdančią tokią pačią ugdymo programą.

Paskutinis priėmimo etapas prasidės gegužės 1 dieną. Jo metu vyks priėmimas į miesto mokyklose likusias laisvas vietas. Mokiniai galės pasirinkti mokyklą, kurioje yra laisvų vietų.

Vedėja sakė, kad mokyklų aptarnaujamos teritorijos peržiūrimos spalio mėnesį, tad iki mokslo metų pradžios vaikų skaičius jose gali kisti. Mokyklose mokinių skaičius yra skirtingas, klasės formuojamos atsižvelgiant į jų fizines galimybes, mokiniai negali mokytis dviem pamainomis.

„Elektroninė sistema bus aktyvuojama pagal priėmimo etapus. Tėveliai turės iš anksto apsispręsti, kokiame etape dalyvauja. Sistema taip užprogramuota, kad nekiltų nesusipratimų, nes ne visi tėveliai turi pakankamai įgūdžių pateikti elektroninį prašymą. Norint apsaugoti nuo klaidų, siekiant tėvelius paskatinti apgalvoti vaiko ateitį iš anksto, sistemą struktūrizavome“, – aiškino skyriaus vadovė.

Ji pabrėžė, kad mieste yra mokyklų, kurios nepatenka į elektroninę sistemą. Tai „Saulėtekio“ gimnazijos suaugusiųjų mokymo skyriai, tautinių mažumų „Santarvės“ gimnazija, regioninė Sporto gimnazija. Šiai kategorijai taip pat priskiriamos specialiosios paskirties ugdymo įstaigos: „Ringuvos“ mokykla, „Spindulio“ ugdymo centras, „Dermės“ mokykla ir „Santakos“ ugdymo centras. Norint mokytis šiose įstaigose reikia mokyklos vadovui pateikti ranka rašytus prašymus.

Nuo 2020 metų Lietuvoje veikia dar vienas ugdymo modelis – ugdymas šeimoje, kai vaikas nelanko mokyklos, o ugdymo paslaugas gauna namuose. Šiauliuose tokias ugdymo paslaugas teikia ilgoji „Santarvės“ gimnazija, kurioje vaikai mokosi nuo priešmokyklinio ugdymo grupės iki 12 klasės. Prašymus dėl tokio ugdymo pasirinkimo nuo balandžio 15-osios iki birželio 1 dienos reikia teikti mokyklos direktoriui.

Miesto mokyklų pokyčiai

Kalbėdama apie pokyčius 2024–2025 mokslo metais, E. Minkuvienė akcentavo, kad, gavus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas, S. Daukanto inžinerijos gimnazija jau ateinančią rugsėjo 1 dieną turės ne tik visas gimnazines klases inžinerinės krypties, bet ir formuos 5-ąją tokios pat krypties klasę. Per ketverius metus šioje mokykloje be keturių gimnazijos klasių veiks ir 5–8 progimnazinės klasės.

Savivaldybė norėtų šią mokyklą padaryti regioninę, tačiau tokie ketinimai kol kas stringa ministerijoje.

Kitas pokytis – „Sandoros“ progimnazija pradės formuoti katalikiško ugdymo klases, į jas priims vaikus iš visos miesto teritorijos.

J. Janonio gimnazija tampa mokykla, kuri ugdys aukšto mokymosi potencialą turinčius vaikus, o Didždvario gimnazijos Tarptautinio bakalaureato programa, kuri 3–4 gimnazijos klasėse vykdoma nuo 2005 metų, šįmet bus pradėta vykdyti jau nuo 1 gimnazijos klasės.

Vienur pirmų klasių mažės, kitur bus daugiau

Praėjusią savaitę Šiaulių miesto taryba patvirtino miesto mokyklų klasių komplektavimo skaičius. Pagal gyventojų registro duomenis skaičiuojama, kad mieste gyvena 1 235 būsimieji pirmokai. Mokyklos formuos nuo 2 iki 4 pirmųjų klasių, išskyrus „Santarvės“ gimnaziją, ten pirma klasė bus viena. Klasėse mokysis iki 22 mokinių.

Panaši situacija ir skaičiai yra ir su būsimais penktokais, tik nuo 5 klasės didžiausias leistinas mokinių skaičius klasėse – 26 vaikai.

Gimnazijose bus formuojama po 5–6 pirmas gimnazistų klases, tik „Santarvės“ gimnazijoje – viena.

Ne visi šie planai įgyvendinami. Štai pernai „Saulėtekio“ gimnazijoje buvo planuojamos 5 pirmosios gimnazistų klasės, tačiau surinkta buvo viena klase mažiau. Šiais metais čia ir vėl planuojamos 5 pirmos klasės. Tai yra vienintelė miesto gimnazija, kurioje planuojama daugiau pirmų gimnazijos klasių, nei buvo praėjusiais mokslo metais, kitos gimnazijos išlieka tokio paties lygio.

Švietimo skyrius suskaičiavo, o miesto Taryba patvirtino, kad Dainų, Gegužių, Gytarių progimnazijose šiais mokslo metais bus po vieną pirmokų klasę mažiau nei pernai.

Po vieną pirmą klasę pridėta „Rasos“ ir Zoknių progimnazijose. Kitose mokyklose komplektuojamų pirmų klasių skaičius nesikeis.