Į sueigą rinkosi že­mai­čių drau­gi­ja „Sau­lau­kis“

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Jur­gi­na Jan­kaus­kie­nė yra ka­len­do­riaus idė­jos au­to­rė ir dai­li­nin­kė. Teks­tus ka­len­do­riui ra­šė Jo­nas Ta­mu­lis, Juo­zas Pab­rė­ža ir Jo­nas Bart­kus.
Šiauliuose lapkričio 26 dieną į Didžiąją sueigą susirinkę žemaičiai išsirinko naują Žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ vadovą.

Ilgametį pirmininką Joną Bartkų pakeitė naujoji pirmininkė Silvija Baranauskienė, žemaitė, kilusi nuo Skuodo, Šiaulių miesto Gegužių progimnazijos direktorė.

S. Baranauskienė tapo ketvirtąja „Saulaukio“ vadove per šios draugijos gražią 33 metų gyvavimo istoriją. Pirmuosius dešimt metų draugijai vadovavo Juozas Pabrėža, po to ketverius metus – Aldona Sireikienė, o pastaruosius devyniolika metų Jonas Bartkus.

Draugijai priklausantys šiauliečiai turi žemaičių pasus. Skaičiuojama, jog jų yra apie 200. Sueiga vyksta kas du metus, per ją už veiklą atsiskaito draugijos valdyba ir renkamas pirmininkas dvejų metų kadencijai.

Šiųmetinėje sueigoje į 13 narių valdybą išrinkti du nauji nariai – žemaičiai Roberta Stonkutė, Dailės galerijos kultūrinių veiklų koordinatorė, ir Arūnas Stankus, muzikos pedagogas, Šiaulių kamerinio orkestro muzikantas.

Ne tik rinkimams sueiga buvo skirta. 2021 metai Lietuvoje yra paskelbti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) metais. llgametis „Saulaukio“ narys Juozas Pabrėža perskaitė pranešimą apie šį iškilų žemaitį, XIX a. švietėją, kunigą, pranciškoną, botaniką.

Adventui prasidedant tradiciškai pristatytas ir naujas Žemaičių draugijos „Saulaukis“ kalendorius, jo šiųmetinis motyvas – Aus­tie­jos Gend­vi­lai­tės daina „Žiaure graži žeima“.