Gydytojų trūksta ir poliklinikose, ir ligoninėje

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiaulių centro poliklinika neinformavo pacientės, kad jos šeimos gydytoja išėjo iš darbo.
Šiaulių gydymo įstaigose trūksta gydytojų. Poliklinikose išėjus šeimos gydytojui nelabai yra kam perrašyti jo pacientų, nes kitų kolegų ir taip dideli darbo krūviai. Didžiulę įtampą dėl specialistų trūkumo jaučia ir Šiaulių ligoninė, kuri viliasi miesto valdžios pagalbos.

Poliklinika neinformavo, kad pacientai liko be šeimos gydytojo

„Šiaulių krašto“ redakcijai laišką parašiusi šiaulietė (vardas, pavardė redakcijai žinomi) spėja, kad mieste ne vienas šiaulietis gali nežinoti, kad nebeturi šeimos gydytojo. Su tokia situacija susidūrusi Šiaulių centro poliklinikos pacientė priekaištauja, kad poliklinika nepasivargino apie tai pranešti.

„Mano net 4 šeimos nariai buvo prisiregistravę pas šeimos gydytoją A. P., kuri dirbo minėtoje poliklinikoje. Puiki, dėmesinga savo pacientams gydytoja. Esant rimtam reikalui, pakonsultuodavo telefonu, taip išvengiant vizito į gydymo įstaigą ir bereikalingo personalo apkrovimo.

Šių metų birželio antroje pusėje kreipiausi į poliklinikos registratūrą norėdama užregistruoti nepilnametį sūnų profilaktiniam patikrinimui. Man pasakė, kad gydytoja atostogauja iki liepos 9 dienos ir kol kas pas ją neregistruoja. Po liepos 9 dienos vėl kreipiausi į poliklinikos registratūrą tuo pačiu klausimu. Man buvo atsakyta, kad gydytoja atostogauja iki liepos 31 dienos. Kiek nustebau, bet, pamaniau, maža kas žmogui nutiko.

Kai rugpjūčio pirmomis dienomis vėl užėjau į polikliniką norėdama užsiregistruoti, man atžagariai buvo atsakyta, kad gydytojos ilgai nebus, ir užregistravo sūnų rugpjūčio mėnesio pabaigai. Nieko blogo neįtardama, pagalvojau, gal susirgo. Visi mes žmonės. Ir tik po kelių dienų prasitarusi apie šią problemą kolegei, sužinojau, kad gydytoja šioje įstaigoje nebedirba. Tikrai buvau šokiruota. Bet ne todėl, kad gerbiama A. P. išėjo, tikiuosi, kur jai geriau, o todėl, kad niekas apie pasikeitimus neinformavo“, – redakcijai rašė šiaulietė.

Užėjus į polikliniką moteris bandė išsiaiškinti, ką dabar pacientams daryti. Registratorės pasiteiravus, kodėl anksčiau apie gydytojos išėjimą polikliniką neinformavo, sužinojo, kad jos ir neprivalo nieko informuoti. Paklausus, pas kokį gydytoją šeimos nariai prirašyti, sužinojo, kad pas jokį. Moteriai buvo paduotas lapas su gydytojų, iš kurių turėtų pasirinkti, pavardėmis.

„Ir dar pridūrė: „Pusė jų atostogauja, o pas kitus nebėra vietų iki rugsėjo pabaigos.“ Maždaug „niekas tau nesišviečia, ponia“. Beje, kone pusė pavardžių sąraše jų jau buvo išbrauktos (suprask, kad naujų pacientų nebepriima). (...) Išėjau ieškoti savo buvusios gydytojos. Beje, radau. Ir jau gavau atsakymą iš klinikos, kad mielai mus visus priims“, – pasakojo istoriją moteris, nusistebėjusi, kad XXI amžiuje, pažangios skaitmenizacijos laikais, nerandama galimybės brūkštelėti pacientams žinutę apie išėjusią gydytoją, jau nekalbant apie atsiprašymą už sukeltus nepatogumus.

Gydytojų darbo krūviai nebepakeliami

Šią istoriją paprašėme pakomentuoti Šiaulių centro poliklinikos atstovų. Direktoriaus pavaduotoja valdymui Danutė Šimkutė paaiškino, kad nusiskundime paminėta gydytoja atostogavo nuo birželio 14 iki liepos 9 dienos. Savo atostogų metu ši šeimos gydytoja parašė prašymą nutraukti darbo sutartį paskutinę kasmetinių atostogų dieną dėl asmeninių priežasčių. Jos raštu pareikšta valia buvo įvykdyta.

„Pažymime, kad registratūra yra informuota apie gydytojų nebuvimą darbe (turint laikinojo nedarbingumo pažymėjimą, suteikus kasmetines atostogas ir panašiai). Apie nebuvimą darbe taip pat yra skelbiama mūsų internetinėje svetainėje https://siauliupoliklinika.lt/gydytojai-nedirba/. Dėl asmens duomenų apsaugos viešinti nebuvimo darbe gydytojo priežastį yra neteisėta“, – rašė redakcijai.

Pavaduotoja informavo, kad pagal galiojančią tvarką jau daugelį metų, kai pacientams pasiūloma persirašyti pas kitą gydytoją, apie tai jie informuojami pirmojo vizito į gydymo įstaigą metu.

Atsiprašiusi už suklaidintus ir registratorės netinkamai informuotus pacientus, D. Šimkutė atkreipė dėmesį, kad pastaruoju metu susidarė nepavydėtina situacija, nes visame regione ėmė trūkti šeimos gydytojų.

Jie pradėjo migruoti iš vienos gydymo įstaigos į kitą arba išeina į pensiją. Pavaduotoja apgailestavo, kad šiuo metu nelabai turi kam perrašyti pacientų, nes daugelio dirbančių gydytojų darbo krūviai jau nebepakeliami, todėl dažnai ir pacientams tenka rinktis tą gydymo įstaigą, į kurią įsidarbino jų šeimos gydytojas.

Gydytojų trūkumas – ne vienos poliklinikos problema

Šiaulių centro poliklinikos direktorius Mindaugas Maželis aiškina, kad ne vien ši įstaiga susiduria su gydytojų trūkumu – tai yra visos valstybės problema, kuri ypač paaštrėjo pastaraisiais metais.

„Beveik 50 medicinos studentų negavo rezidentūros studijų. Čia ir valstybinis planavimas ne iki galo sustyguotas. Iš tiesų, tai liūdna. Žmonės mokosi 6 metus, nebeduoda rezidentūros ir turi ieškoti studijų užsienio valstybėse“, – stebisi M. Maželis.

Šiandien poliklinika įdarbintų dar 2–3 šeimos gydytojus. Poliklinikoje dirba pensinio amžiaus gydytojų ir nežinia, kada jie panorės išeiti.

Nežiūrint to, poliklinika kviečiasi padirbėti ir pensinio amžiaus gydytojus. Čia pradėjo dirbti anksčiau ligoninėje dirbusi žymi vaikų gydytoja Liuda Bekerienė.

„Gydytoja paėmė 700 vaikų, atlikusių nuo išėjusių šeimos gydytojų. Ji taip pat konsultuoja kitus šeimos gydytojus dėl vaikų sveikatos. Džiaugiamės, kai kažkas ateina, ne tik išeina“, – komentavo įstaigos vadovas.

Pernai dirbti į polikliniką atėjo dvi jaunos šeimos gydytojos. Šįmet – kelios odontologės.

Centro poliklinikoje yra prisirašę apie 46 tūkstančius šiauliečių, jie išsidalino po 1 200–1 400 pacientų pas vieną gydytoją. Tiesa, viena gydytoja aptarnauja apie 2 000 pacientų.

M. Maželis tikino, jog stengiamasi, kad pacientas pas šeimos gydytoją pakliūtų per savaitę, tačiau vasaros laikotarpiu truputį ilgesnės eilės, nes dalis medikų atostogauja. Neseniai įsteigė praktikuojančio slaugytojo etatą, kad pakonsultuotų pacientą ir jam padėtų. Dažnai žmogui reikia tik vaistų vartojimo pratęsimo, tai gydytojo konsultacija nelabai ir būtina. Toks slaugytojas turi teisę išrašyti paciento vartotus vaistus, slaugos priemones.

„Akmenės rajono savivaldybė naujam gydytojui siūlo 60 tūkstančių eurų įsikūrimui. Pas mus – trejus metus iš eilės po 5 tūkstančius. Nelabai vilioja. Savivaldybės dėl gydytojų pritraukimo lenktyniauja. Pas mus žinybiniai butai nevilioja. Medikams geriau nuomotis butą su baldais, arčiau poliklinikos. Tokia rinka, bet ką nepasiūlysi“, – sakė M. Maželis.

Dai­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Au­ri­ka Kon­cie­nė sa­kė, kad 4 šei­mos gy­dy­to­jus įdar­bin­tų iš­kart, jei tik jų at­si­ras­tų.

Iš 18 šei­mos gy­dy­to­jų pu­sė yra per 60 me­tų, o iki 45 me­tų – tik 6. Di­rek­to­rė sa­kė, jog kvie­čia dirb­ti re­zi­den­tus, ta­čiau vie­nos gy­dy­to­jos su­lau­kė tik praė­ju­siais me­tais. Gy­dy­mo įstai­go­je di­de­lė da­lis pri­si­ra­šiu­sių gy­ven­to­jų yra pen­si­nio am­žiaus, jie daž­niau krei­pia­si į gy­dy­to­jus, jiems rei­kia di­des­nio dė­me­sio, tad gy­dy­to­jų dar­bo krū­viai ne­ma­ži.

Katastrofiškai trūksta anesteziologų

Su specialistų trūkumu susiduria ir kitos miesto gydymo įstaigos. Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorė Česlova Špūrienė pripažino, kad ligoninėje įtempta situacija susiklostė dėl anesteziologų-reanimatologų stygiaus. Trūksta 10 šių specialistų.

Tik šįmet ligoninei pradėjusi vadovauti Č. Špūrienė tikino, kad šių specialistų ligoninei trūksta jau ne vienerius metus, nors čia yra šių specialistų rezidentūros bazė.

„Turime rezidentų, bet vistiek mums jų trūksta. Dedame pastangas, stipriname ryšius su Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu, nes iki šiol tie ryšiai nebuvo tokie, kokie galėtų būti. Esame padavę 60 rezidentūros paraiškų. Ir ne tik anesteziologams. Lauksime sprendimo iš fakulteto“, – sakė gydymo įstaigos vadovė.

Anesteziologų poreikį pastaruoju metu ypač užaštrino COVID-19 situacija, kai reanimacijos palatas sparčiai pildo sunkios būklės „kovidiniai“ pacientai.

Šiaulių ligoninė yra regioninio klasterio centras, gydant tokias sunkias ligas, kaip insultai, infarktai. Ar anesteziologų trūkumas neįtakos klasterių veikos? Č. Špūrienė patikina, kad ne, nes ši pagalba yra prioritetinė.

Be anesteziologų, ligoninei trūksta ir kitų specializacijų gydytojų, ypač skubiosios pagalbos, psichiatrų, taip pat vaikų chirurgų, vaikų traumatologų, o po vieną kitą – beveik visų specializacijų.

Gydytojų trūkumo problematiką ligoninės vadovė aptarė ir su Šiaulių miesto meru Artūru Visocku, tačiau konkrečių veiksmų dar nesulaukė. Labiausiai reikia finansinės pagalbos, motyvuojant medikus atvykti dirbti į Šiaulius. Anot Č. Špūrienės, Šiauliai – nutolęs regionas nuo Vilniaus ir Kauno, tai gydytojų nevilioja.

Susijusios naujienos