Gamina elektrą, bet priversti pirkti rinkos kainomis

Artūro STAPONKAUS nuotr.
„Šiaulių energija“ savo kogeneracinėje elektrinėje gaminanti pigią elektros energiją galėtų ją naudoti ne tik kituose savo padaliniuose, bet ir kitoms miesto reikmėms, jei gautų tokį leidimą.
Kovo pradžioje vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius informavo politikus, kad įmonės kogeneracinė elektrinė gamina energiją, kurios savikaina 6–7 centai už kilovatvalandę. Tačiau šios elektros energijos pertekliaus įmonė negali naudoti net kitose savo katilinėse, nekalbant apie miesto biudžetines įstaigas ar panašiai. Energetikos ministerija komentuoja, kad įmonė turi tartis su tinklų operatoriais, o paskutinį žodį tars Europos Komisija.

Elektros pertekliaus negali naudoti net savo poreikiams

„Šiaulių energija“ savo kogeneracinėje elektrinėje pagaminusi elektros energijos perteklių priversta parduoti elektrą po maždaug 17 centų į tinklą ir po to pirkti ją įmonės poreikiams rinkos kainomis.

„Negalime perduoti savo elektros pertekliaus į kitas katilines. Kreipėmės į VERT (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba,– aut. past.). Mes nesame gaminantis vartotojas, nes per anksti pasistatėme tą elektrinę“, – aiškino įmonės vadovas.

Tokia tvarka Taryboje piktinosi Šiaulių meras Artūras Visockas, vadindamas tai viešojo intereso nepaisymu.

Meras feisbuke parašė atvirą laišką valstybei. Jis skelbė, jog įgyvendinus projektą Šiauliai parodė, kad galima pasigaminti elektros energijos už 7,2 ct/kwh. Panorėjus tai plėsti iki 70 procentų poreikio vandens tvarkymo ūkyje, sužinojo, kad tai padaryti valstybė neleidžia.

„Dabar turime konfliktą ir laiko (daug pinigų) praradimą su ESO. Mūsų klausimą jau antrą mėnesį sprendžia VERT. Tikimės teigiamo atsakymo!“ – aiškino meras.

Laukia Europos Komisijos išaiškinimo

Paprašėme pakomentuoti situaciją VERT. Po kelių dienų iš šios institucijos gavome vieno sakinio atsakymą: „VERT žiniomis, Energetikos ministerija sprendžia šį klausimą, tai siūlytume kreiptis į juos dėl detalesnės informacijos.“

Energetikos ministerija atsakymų ieškojo dar ilgiau. Komunikacijos skyriaus vedėjas Laimis Bratikas atsiuntė komentarą raštu. Jame rašoma, kad elektros energijos gamintojai, siekiantys vartoti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams, privalo sudaryti sutartis su tinklų operatoriais dėl elektros energijos persiuntimo. Galimybė naudoti savo pagamintą elektros energiją savoms reikmėms (pavyzdžiui, kituose įmonės objektuose) yra sudaryta, tačiau reikia su tinklo operatoriumi sudaryti sutartis dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos.

„Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu, elektros energijos persiuntimo paslauga – elektros energijos perdavimas ir skirstymas iki sutartyje nustatytos elektros tinklų nuosavybės ribos. Dėl tokios galimybės (siekti savo įmonėje pagamintą elektros energiją naudoti kituose įmonės objektuose) įgyvendinimo siūlytina kreiptis į elektros tinklų operatorių, išsiaiškinti technines ir ekonomines galimybes“, – siūlo ministerija.

Komentare pažymima, kad pagal teisės aktus tinklų operatoriai turi sudaryti sąlygas didelio naudingumo kogeneracijos būdu pagamintai elektros energijai persiųsti. Akcentuojama, kad perdavimo sistemos operatorius negali riboti gamintojų, gaminančių elektros energiją ir šilumą didelio naudingumo kogeneracijos būdu, galimybių teikti balansavimo ir papildomas paslaugas, jeigu užtikrinamas perdavimo tinklo saugumas ir patikimumas.

„Dėl skatinamąjį tarifą gaunančių ar gavusių gamintojų galimybių tapti gaminančiais vartotojais šiuo metu Energetikos ministerija diskutuoja su Europos Komisija. Europos Komisijos atsakymas šiuo klausimu Energetikos ministerijai nėra pateiktas. Priėmus šiuo klausimu sprendimą, jis bus paskelbtas viešai Energetikos ministerijos interneto svetainėje“, – komentuojama dėl galimybės taikyti elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų modelio reglamentavimą elektros energijos gamintojams.