Egzaminus abiturientai išlaikė prasčiau

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Nacionalinis egzaminų centras ketvirtadienį skelbia 2019 metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų – biologijos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų) ir užsienio kalbos (rusų) – rezultatus.

Biologijos valstybinį brandos egzaminą laikė 5 786 kandidatai. Egzamino išlaikymo riba – 16 procentų iš 100 užduoties taškų. Egzaminą išlaikė 97,6 procento kandidatų (2018 m. – 98,7 proc. kandidatų). Šimto balų įvertinimą gavo 1,1 procento kandidatų (2018 m. – 2 proc.).
Informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą laikė 2 460 kandidatai. Šio egzamino išlaikymo riba – 20 procentų iš 100 užduoties taškų. Egzaminą išlaikė 96,5 procento kandidatų (2018 m. – 97 proc.). Šimto balų įvertinimą gavo 10,6 procento kandidatų (2018 m. – 13,6 proc. kandidatų).
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikė 17 904 kandidatų. Egzamino išlaikymo riba – 30 procentų užduoties taškų. Egzaminą išlaikė 90,6 procentų kandidatų (pernai – 91,3 proc.). Šimto balų įvertinimą gavo 0,9 procento kandidatų (pernai – 0,8 proc.).
Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą laikė 19 160 kandidatų. Egzamino išlaikymo riba – 16 procentų užduoties taškų. Egzaminą išlaikė 97,8 procento visų laikiusiųjų. 2018 metais užsienio kalbos (anglų) egzaminą išlaikė 99,2 procento kandidatų. Šimto balų įvertinimą gavo 1 260 kandidatų.
Užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą laikė 1 610 kandidatų. Egzamino išlaikymo riba – 16 procentų užduoties taškų. Egzaminą išlaikė 99,7 procento visų laikiusiųjų (pernai – lygiai tiek pat). Šimto balų įvertinimą gavo 287 kandidatai.
Šiais metais biologijos, informacinių technologijų, dalies lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų) valstybinių brandos egzaminų darbai buvo vertinami elektroniniu nuotoliniu būdu.
Liepos 4 dieną skelbiami ir pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatai. Kandidatai, kurie neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino, laikys mokyklinį brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje liepos 11 dieną. Išsamesnės informacijos apie egzamino perlaikymą reikia teirautis mokykloje.
Likusių valstybinių brandos egzaminų – geografijos, istorijos ir matematikos bei pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus skelbiami liepos 11 dieną.