Bulvaras sugrįžta problemomis

Asmeninė nuotr.
Ką tik atnaujinta pėsčiųjų bulvaro atkarpa skęsta, apsemdama greta stovinčius pastatus. Niekam, išskyrus vietinius gyventojus, tai nė motais.
Šiaulių Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro rekonstrukcija džiugina toli gražu ne visus. O kai kurių bulvare esančių namų gyventojų ne tik nedžiugina, bet jau sukėlė tam tikrų problemų. Štai kaskart gausiau palijus, užliejamas Vilniaus gatvės 120-uoju numeriu pažymėto namo rūsys, kurio dalyje netrukus duris turėtų atverti kavinukė. Lietaus vanduo dėl sukelto grindinio veržiasi ir į greta esančias komercines patalpas.

Neramu, kad lietaus, kurio, tikėtina, su metų laiku vis daugės, vanduo nepakenktų vis užliejamam namo pamatui. Žmonių nerimas bulvaro „rekonstruktoriams“ nė motais.

Per aukštai ir per žemai

Šiaulietis verslininkas Pranas Čepulis minėtame Vilniaus gatvės 120 name ir gyvena, ir turi įsigijęs patalpų, kurias yra išnuomojęs: namo rūsyje netrukus duris atvers kavinė, o greta durys – į baigiamą įrengti grožio saloną.

Viskas būtų gerai: jaukiai įrengiamos patalpos pačioje Šiaulių miesto širdyje, atnaujinta pėsčiųjų bulvaro trinkelių danga, modernūs požeminiai tinklai...

Tačiau tiek P. Čepulis, tiek kiti 120-ojo namo gyventojai įsitikino jau po pirmo rimtesnio lietaus, jog turi bėdų. Tąsyk bulvaro vieta, kurioje ir randasi minėtas namas bei ką tik baigtos kloti naujosios trinkelės, virto ežeru. Maža to, lietaus vanduo ėmė veržtis namo vidų.

P. Čepuliui nekyla abejonės, kad buvo „nepadirbėta“ ties rekonstrukcijos projektu – grindinys kai kuriose vietose aplinkui 120-ąjį namą nesuprantamai pažemintas, o kai kuriose – neprotingai paaukštintas. Matematika paprasta: stipriau lyjant, vanduo srūva į pažemintas vietas, užliedamas namo pamatus, gurga į žemutines patalpas.

Verslininkas rodo į daugiabučio pusrūsyje rengiamos kavinės langą: po jo rėmu iki trinkelių dangos žiojėja kiaurymė – klojėjai skylių neužtaisė, šį darbą „pripaišė“ atlikti pačiam patalpų savininkui.

„Esmė ta, kad klodami trinkeles, darbininkai staigų nuolydį kažkodėl padarė būtent į namo pusę, o ne nuo jo. Dėl to dabar namo pamatą plaus net ir visai nestiprus lietus, kurio vandens nespės surinkti drenažo tinklai“, – sakė pašnekovas.

O pirmame aukšte esančių būsimo grožio salono patalpų situacija dar absurdiškesnė: bulvaro grindinio trinkelės ties lauko durimis pakeltos tiek, kad durys atsidaro tik per jėgą.

Vyras sako bandęs kalbėtis su bulvaro dangos klojimo darbus atlikusios bendrovės atstovais, rodęs jiems „kliurkas“, prašęs jas pataisyti. Pasiekęs tik, kad pakilimas ties grožio patalpų lauko durimis buvo kiek pažemintas.

Nepaisant tokios „korekcijos“ lauko durys vis tiek atsidaro tik gerokai pasistengus. Negana to, „po korekcijos“ prieš pat duris atsiradus nežymiai įdubai, lietaus vanduo ėmė tekėti į patalpas. Bulvaro renovacijos „specai“ nepasimetė – patarė verslininkui „palipdyti“ slenkstį, kuris sulaikytų lietaus vandens tėkmę.

Ne tik komercines patalpas, bet ir butą name turinčiam šiauliečiui neramu, kad drėgmė su laiku nepakenktų pamatams.

Prašymas padėti

P. Čepulis kreipėsi į bulvaro rekonstrukcijos iniciatorę Šiaulių miesto savivaldybę, paprašė inicijuoti trūkumų pašalinimą.

„Ties man priklausančiomis komercinės paskirties patalpomis Vilniaus gatvėje 120 naujai sudėta trinkelių danga neleidžia pilnai atidaryti parduotuvės įėjimo durų, be to, liūčių metu dėl netinkamai suformuotų nuolydžių vanduo patenka į patalpų vidų.

Dėl netinkamai suformuotų nuolydžių vanduo plauna ir Vilniaus gatvės 120 namo sieną, kur įrengti pusrūsio langai: pro juos liūčių metu vanduo prasigraužia į patalpas. To prieš rekonstrukciją nebuvo“, – valdininkams į padarytas klaidas pirštu duria verslininkas. Jis įsitikinęs, kad naujoji trinkelių danga neturėtų būti aukštesnė už įėjimo durų slenkstį.

P. Čepulis, namo gyventojų vardu, paprašė valdininkų įpareigoti statybos priežiūrą vykdančius asmenis atkreipti dėmesį į minėtus trūkumus ir ištaisyti pastebėtą atliekamų bulvaro dangos įrengimo broką.

Liepos pabaigoje šiauliečio raštas nagrinėti „nukreiptas“ Šiaulių miesto savivaldybės Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiajai specialistei Daivai Jasnauskienei.

Gyventojas kreipėsi ir į bendrovę „Šiaulių vandenys“, išsakė abejones dėl iš gyvenamojo namo į greta esantį tašką išeinančių drenažo įrenginių darbo, kuris galimai sutriko minėtus įrenginius užteršus bulvaro rekonstrukcijos metu.

„Mūsų namo Vilniaus gatvėje 120 rūsio patalpose drenažas buvo pajungtas ir nuvestas į taip vadinamo Rūdės upelio kanalinį vamzdį. Po atliktų bulvaro požeminių nuotekų rekonstrukcijos etapo darbų drenažinis vamzdis galimai buvo pažeistas ir požeminiai vandenys pradėjo kauptis mūsų namo rūsio patalpose. Prašome šią problemą spręsti“, – kreipimęsi UAB „Šiaulių vandenys“ išdėstė P. Čepulis.

Kaltų nėra

„Šiaulių kraštas“ Šiaulių miesto savivaldybės Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiąją specialistę D. Jasnauskienę paprašė pakomentuoti probleminę situaciją, su kuria susiduria gyventojai.

Pasak specialistės, „viskas atlikta pagal projektą, o projektas parengtas pagal teisės aktus, gyventojui pasiūlyta pasikelti duris, pasidaryti slenkstį, kurio anksčiau nebuvo“. Suprask – viskas padaryta teisingai, ir jokio kompromiso nebus.

„Jei yra kalnas, turi būti ir nuolydis. Viskas padaryta teisingai“, – akcentavo Savivaldybės atstovė.

P. Čepulis turi ir bendrovės „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus Jono Matkevičiaus vardu pasirašytą atsakymą. Jame akcentuota, kad „Šiaulių vandenys“ darbuotojai dar balandžio 20 dieną pašalino kliūtis drenažinio vandens išbėgimui lauko šulinyje bei, patikrinę rūsyje esančią prieduobę, nustatė, kad drenažinis vanduo iš jos pasišalina tinkamai.

Esą stipraus lietaus dideliam paviršinių nuotekų kiekiui užpildžius tinklus tuo pačiu ir Vilniaus gatvės 120 rūsio drenažinį vamzdį, susirinkęs drenažo vanduo rūsyje galimai neišbėgo dėl už prieduobėje esančio atbulinio vožtuvo drenažiniame vamzdyje susikaupusio vandens ir susidariusio didesnio paviršinių nuotekų slėgio. Kita priežastis, galėjusi lemti paviršinių nuotekų patekimą į rūsio patalpas, dėl galimai rūsio prieduobėje sumontuoto neužsidariusio atbulinio vožtuvo, kurį galėjo sugadinti į vamzdyną patenkantys nešvarumai.

Siekiant išvengti tokių situacijų, būtina nuolatos prižiūrėti nuotekų šalinimo tinklus bei įrenginius, užtikrinti jų tinkamą techninę būklę. O tai esą ne „Šiaulių vandenų“, bet abonento, tai yra namo gyventojų, reikalas.

Kad dėl visko kalti tik bulvaro rekonstrukcijos įkaitais tapę namo gyventojai, įsitikinęs ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis. Jis kompromiso su šiauliečiais taip pat nebando ieškoti.

Raštiškame atsakyme gyventojams valdininkas akcentuoja: „Šiaulių vandenys“, kas jiems priklauso, padarė. O dėl viso kito žmonės turi teisę skųsti: „1. Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui. 2. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Administraciniam teismui. 3. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui“.

Taškas.

Ar išties Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro blizgesys ir su tuo susijusios klaidos tik gyventojų reikalas?

Verslininkas P. Čepulis sustoti neketina – matydamas aiškias klaidas, planuoja kreiptis į antstolį ir jas užfiksuoti. Paskui galvoja kviestis nepriklausomus ekspertus.

Susijusios naujienos