Bedarbių daug, darbuotojų trūksta

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Nors nedarbo lygis Kelmėje siekia beveik dešimt procentų, Savivaldybėje neįvyksta dešimtys konkursų, nes neatsiranda specialistų pareigas norinčių užimti pretendentų.
Pernai Kelmės rajono savivaldybėje neįvyko 22 konkursai užimti vyriausiųjų specialistų ir skyrių vedėjų bei Savivaldybės įmonių vadovų pareigas.
Šiemet per pusmetį jau neįvyko dešimt skelbtų konkursų. Dažniausia neatsiranda nė vieno pretendento. Kartais pretendentai neatitinka reikalavimų, nesurenka minimalaus balų skaičiaus arba neatvyksta į konkursą.
Laikai, kai specialistai ieškodavo darbo per pažintis, partijos bičiulius ar giminaičius, jau seniai praeityje. Dabar specialistų ieškoma per pažįstamus. Bet ne visuomet randama. Jų trūksta ne tik savivaldybėje. Įstaigų vadovai ieško gydytojų, mokytojų, inžinierių ir kitų profesijų atstovų.
Gydytojui už metus darbo Kelmės ligoninėje savivaldybė siūlo 8 tūkstančių eurų paskatinimą. Tačiau medikų rasti vistiek sunku.

Keičiasi kultūros centro ir bibliotekos vadovai

Neseniai Kelmės kultūros centrui pradėjo vadovauti buvusi Pakražančio kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė. Konkursas paskelbtas, nes birželį pasibaigė buvusio kultūros centro direktoriaus Arno Arlausko antroji kadencija. Trečią kadenciją pagal teisės aktus tas pats žmogus kultūros įstaigai negali vadovauti. Konkurse dalyvavo tik du pretendentai.

Komplikuočiau buvo rasti Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos direktorių. Mat, dviejų kadencijų laikas baigėsi ir buvusiai bibliotekos direktorei Ritai Grišienei. Šių metų gegužės 15 -ąją skelbtas konkursas neįvyko, nes dokumentų nepateikė nė vienas pretendentas.

Paskelbus pakartotinį konkursą, norą dalyvauti jame pateikė du pretendentai. Tačiau į konkursą atvyko tik tik viena pretendentė – Ginta Maziliauskienė, dirbusi Elvyravos pagrindinės mokyklos direktore. Surinkusi reikiamą balų skaičių ji laimėjo konkursą ir neseniai pradėjo eiti Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos direktorės pareigas.

Šiuos konkursus dar galima laikyti sėkme, nes atsirado kultūros įstaigoms vadovauti norinčių ir gebančių specialistų.

Neįvyko kelios dešimtys konkursų

Kur kas sudėtingiau rasti specialistų kitoms pareigybėms. Jau seniai nerandama kontrolierės pavaduotojo – dalyvauti konkurse noro nepareiškia nė vienas pretendentas.

Balandžio pabaigoje ir birželio pradžioje neįvyko skelbti konkursai Savivaldybės Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti, nes nebuvo pretendentų.

Du kartus vasario ir kovo mėnesį neįvyko konkursas Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei. Galiausiai birželio 21 -ąją vėl priimta anksčiau dirbusi ir užtarnauto poilsio išėjusi specialistė.

Savivaldybės administracijai sunkiai sekėsi rasti Viešųjų pirkimų poskyrio specialistą, vyr. specialistą išmokoms Kražių seniūnijoje.

Savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti dalyvavę specialistai nesurinko minimalaus šešių balų skaičiaus. Tik paskelbus dar vieną konkursą, atsirado pareigoms tinkama pretendentė.

Minimalių balų nesurinko ir konkurso Kelmės autobusų parko direktoriaus pareigoms užimti pretendentai.

Praėjusiais metais Kelmės rajono savivaldybėje neįvyko 22, šiemet pirmąjį pusmetį 10 konkursų, nes nebuvo pretendentų, jie neatitiko kvalifikacinių reikalavimų arba nesurinko minimalaus balų skaičiaus.

Savivaldybės administracijos direktorė Danutė Laivienė „Šiaulių kraštui“ tvirtino, jog situacija Kelmėje panaši kaip ir visoje šalyje. Ypač trūksta tiksliųjų mokslų ir inžinerinių specialybių darbuotojų. Mokyklose ypač trūksta matematikos, chemijos, fizikos mokytojų.

Dirbti savo rajone kalbinami jauni sopecialistai, keletas darbuotojų važinėja iš Šiaulių ir kitų rajonų.

Skelbiant naują konkursą Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms padidintas atlyginimo koeficientas – specialisto atlyginimas sudarytų 1840 eurų plius priedai.

Gydytojui 8 tūkstančių eurų priedas

Bene dramatiškiausia situacija gydymo įstaigose. Pavyzdžiui, Kelmės ligoninėje iš 73 čia dirbančių gydytojų dvylika pensinio amžiaus. Dar didesnis procentas pensininkų dirba Kelmės pirminės sveikatos priežiūros centre – iš dešimties gydytojų šeši pensininkai. Dalį į užtarnautą poilsį išėjusių gydytojų teks pakeisti ir Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros, Kelmės bendrosios praktikos gydytojų centruose bei Šaukėnų ambulatorijoje. Specialistų trūksta ir Kelmės ligoninės konsultacinei poliklinikai.

Norėdama paskatinti pačių reikalingiausių specializacijų gydytojus rajono Taryba nusprendė skirti aštuonių tūkstančių eurų vienkartinę išmoką kaip paskatinimą į Kelmę dirbti ne trumpiau kaip trejiems metams atvykusiam gydytojui. Per trejus metus gydytojui gali būti išmokėta 24 tūkstančių eurų išmoka tenkinti jo būsto įsigijimo ar nuomos ir kitus būtinus poreikius. Pastariesiems trejiems metams biudžete šiam tikslui reikėtų numatyti 192 tūkstančius eurų.

Labiausiai trūksta jaunų specialistų

Šiaulių užimtumo tarnybos Kelmės skyriaus vedėjas Žydrūnas Šapalas informavo, jog pirmojo šių metų pusmečio pabaigoje nedarbo lygis Kelmės rajone siekė 9,9 procento. Bedarbio statusą turėjo 1557 žmonės, iš viso Užimtumo tarnyboje prisiregistravę 2217 klientų. Dauguma vyresnio amžiaus, menkos kvalifikacijos. Dalis turi aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.

Siūlomų darbo vietų nesumažėjo. Į 40 laisvų darbo vietų pageidauta virėjų, pardavėjų, vairuotojų ekspeditorių, mikrobiologo, gydytojų, mokytojų, psichologų, buhalterių ir kitų profesijų darbuotojų.

Tačiau į registruotas laisvais darbo vietas dažniausia ateina vidutinio ar vyresnio amžiaus žmonės. Sumažėjo darbo ieškančio jaunimo. Anksčiau registruodavosi po 350 jaunų žmonių, šiemet belikę tik 225. Ir tie, kurie registruojasi per pusmetį ar trumpesnį laiką susiranda darbą. Tik nebūtinai Kelmės rajone. Atstumai jaunimo dabar negąsdina. Anksčiau iššūkis būdavo važinėti dirbti į Šiaulius. Dabar pasiryžta važinėti net į Kauną. Ilgiau Užimtumo tarnyboje užsibūna tik turintys žalingų įpročių arba slaugantys artimuosius.

Mokytojai, psichologai ir kiti aukštos kvalifikacijos specialistai lieka Kelmėje tik tokiu atveju, jei susidaro pilnas etatas. Tačiau dažnai trūksta tokių specialybių pedagogų, kuriems vienoje mokykloje nesusidaro pilnas darbo krūvis.

Specialistų trūkumą lemia ir griežtėjantys reikalavimai. Ž. Šapalas pateikė ir Užimtumo tarnybos pavyzdį. Išėjus iš darbo vienai konsultantei, skelbtas konkursas. Tačiau mokytojai, kurie anksčiau galėdavo užimti šias pareigas, jau nebetinka. Pretendentas privalo turėti socialinių mokslų diplomą ir socialinio darbo patirties