Aukštosios mokyklos skaičiuoja studentus

Redakcijos archyvo nuotr.
Šiaulių universitetą, nuo 2021 metų sausio 1 dienos tapsiantį Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, pirmu pageidavimu studijoms nurodė 139 asmenys.
Šiaulių aukštosios mokyklos skaičiuoja preliminarius rezultatus: kvietimus studijuoti Šiaulių universitete gavo 139 asmenys, Šiaulių valstybinėje kolegijoje – 377 asmenys. Galutiniai pagrindinio priėmimo etapo rezultatai paaiškės po rugpjūčio 26 dienos, kai gavusieji kvietimus pasirašys studijų sutartis.

Populiariausios – pedagogikos srities studijos

Pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir universitetus etapas baigėsi rugpjūčio 18 dieną, rugpjūčio 22 dieną paskelbti pagrindinio priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai.

Šiaulių universiteto Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos direktorė Sonata Tenytė informavo, kad Šiaulių universitetas šių metų pirmajame priėmimo etape stojančiųjų, atitinkančių stojimo kriterijus, 1–9 pasirinkimo pageidavimu buvo pažymėtas 421 kartą (139 pirmu pageidavimu, 81 – antru, 52 – trečiu). Lyginant su praėjusių metų rezultatais – tai apie 17 procentų daugiau.

Daugiausiai stojančiųjų susidomėjimo sulaukė pedagogikos srities studijos. Populiarios išlieka specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijos (lyginant su praėjusiais metais, stojančiųjų skaičius išaugo apie 40 procentų, panaši situacija ir pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų).

Stojantieji aktyviau rinkosi ir muzikos pedagogikos, anglų filologijos, ekonomikos, viešojo administravimo, programų sistemų studijų programas.

Stojantieji dar galės dalyvauti papildomo priėmimo etape.

Pasak Šiaulių universiteto Studijų ir tarptautinių programų tarnybos direktorės dr. Reginos Karvelienės, papildomame priėmimo etape dar galima pretenduoti į laisvas valstybės finansuojamas vietas besirenkantiems pedagogines studijų programas – specialiosios pedagogikos ir logopedijos bei pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo. Įstojusieji į šias programas galės pretenduoti į 300 eurų stipendijas visam studijų laikotarpiui. 200 eurų dydžio stipendijas visą studijų laikotarpį galės gauti ir stojantieji, pasirinkę programų sistemų studijų programą.

Pasibaigus papildomam priėmimui per LAMA BPO sistemą, Šiaulių universitetas vykdys institucinį priėmimą, kurio metu prašymą studijuoti bus galima pateikti Šiaulių universitete iki rugsėjo 25 dienos. Prašymus studijuoti bus galima pateikti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Nuo 2021 metų sausio 1 dienos Šiaulių universitetas tampa Vilniaus universiteto padaliniu – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija.

Lyderiauja socialinis darbas

Šiaulių valstybinės kolegijos studentų priėmimo specialistė Rasa Bražienė informavo, kad kvietimus studijuoti kolegijoje gavo 377 asmenys. Iš jų 240 pakviesti studijuoti valstybės finansuojamose vietose, 137 siūloma užimti valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Studentų priėmimo specialistės teigimu, įprastai sutartis pasirašo 70–80 procentų gavusiųjų kvietimus studijuoti. Jei kvietimas yra finansuojamas valstybės, pasirašo apie 80–85 procentai pakviestųjų.

Pirmajame etape daugiausia stojančiųjų pakviesta studijuoti socialinio darbo, bendrosios praktikos slaugos, gamybos ir logistikos vadybos, kineziterapijos, informacijos valdymo, buhalterinės apskaitos studijų programose.

Daugiausiai mokančių už studijas yra bendrosios praktikos slaugos ir socialinio darbo studijų programose.

„Socialinis darbas numeris vienas yra jau keletą metų iš eilės pagal populiarumą, – sako R. Bražienė. – Kodėl, atsakyti sudėtinga, atskiro tyrimo nedarome. Iš kai kurių pokalbių su stojančiaisiais paaiškėja, jog jie, turėdami artimoje aplinkoje kažkokių problemų, tikisi įgyti žinių ir jas išspręsti. Socialinį darbą renkasi ir jau dirbantys žmonės.“

Pasak R. Bražienės, lyginant su praėjusiais metais, bendras pakviestų studijuoti skaičius yra maždaug apylygis, o studijuoti valstybės finansuojamose vietose pakviesta daugiau.

„Turint omenyje pandemijos situaciją, rezultatai tikrai nudžiugino. Galbūt mažiau stojančiųjų išvyko į užsienį, tai paskatino atsigręžti į Lietuvos pasiūlą“, – sako specialistė.

Šių metų pagrindinio priėmimo į universitetus ir kolegijas metu kvietimus studijuoti gavo 22 271 stojantysis: 12 122 asmenys, pretenduojantys studijuoti universitetuose, ir 10 149 – kolegijose.

Papildomas priėmimas vyks rugpjūčio 28–31 dienomis (iki 14 valandos). Stojantieji, kaip ir pirmajame priėmimo etape, galės pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Papildomo priėmimo metu vyks prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas, taip pat vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

Papildomo priėmimo kvietimai studijuoti bus išsiuntinėti iki rugsėjo 4 dienos 12 valandos.

Sutarčių su pakviestaisiais stojančiaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose vyks rugsėjo 5–7 dienomis, elektroninių sutarčių – rugsėjo 4–5 dienomis.

Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas ir nuotolinis vertinimas prašymų teikimo laikotarpiu vyks rugpjūčio 28–31 dienomis.