Ar visiems nepasiturintiems gyventojams yra skiriama šimtaprocentinė valstybės parama daugiabučiams renovuoti?

BETA archyvo nuotr.
Daugiabučių renovacija Lietuvoje.
Šiandien daugiabučių gyventojai, norintys gyventi šilčiau ir komfortiškiau, turi galimybę gauti dalinę ar šimtaprocentinę finansinę paramą energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms priemonėms bei pasinaudoti paskolomis su lengvatinėmis palūkanomis.

Valstybė visiškai padengia projekto padengimo, administravimo bei statybos techninės priežiūros išlaidas.

Remiantis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos nuostatomis, galima gauti valstybės paramą 30 proc. visų išlaidų energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, tokioms kaip šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas, ventiliacijos, rekuperacijos sistemų pertvarkymas, stogo ir išorinių sienų šiltinimas, liftų atnaujinimas ir kt.

Papildoma 10 proc. valstybės parama teikiama tokioms priemonėms kaip įrengtas atskiras arba modernizuotas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengti balansiniai ventiliai ant stovų, sutvarkyta šildymo sistema, butuose įrengti individualios šilumos apskaitos prietaisai ir kt.

Papildoma parama atsinaujinančių šaltinių diegimui

Be to, sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai bei karštam vandeniui gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės kolektorius ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms gali būti skiriama papildoma 30 proc. parama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.

Lengvatinis kreditas

Likusių namo renovacijos kaštų padengimui butų ir kitų patalpų savininkai gali pasiimti ir lengvatinį kreditą su 3 proc. nekintamomis palūkanomis pirmiems 5 metams. Tai reiškia, kad nereikia nekilnojamojo turto įkeitimo, garantijų ar laidavimo. Gyventojui nebus taikomi jokie paskolos pasirašymo, išmokėjimo ar kitokie mokesčiai. Paskola ar jos dalis galės būti grąžinta anksčiau nustatyto laiko netaikant papildomų mokesčių arba bus galima pradėti grąžinti paskolą tik pabaigus visus rangos darbus ir gavus valstybės paramą.

Šimtaprocentinė parama

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje dalyvaujantys nepasiturintys gyventojai, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, gali gauti šimtaprocentinę visų išlaidų kompensaciją.

Šimtaprocentinė visų projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, taip pat paskolos ir palūkanų išlaidų kompensacija taip pat gali būti skirta pensininkams, gaunantiems šildymo išlaidų kompensaciją. Vienintelė sąlyga norint išlaikyti teisę į šildymo kompensaciją ir gauti visapusišką paramą būsto atnaujinimui – gyventojai privalo dalyvauti namo atnaujinimo procese ir jam pritarti.

Kas gali kreiptis paramos?

Valstybės paramą gali gauti tik daugiabučiai namai (tris butus ar daugiau turintis pastatas), kurie buvo pastatyti iki 1993 metų, po atnaujinimo pasiekia ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę bei po renovacijos sutaupantiems ne mažiau kaip 40 proc. šilumos energijos sąnaudų.

Daugiau informacijos paskambinus nemokama telefono linija 8 800 200 12.

Užs. Nr. 475498

1 1