Amžinybėn išėjo tėvas Žėraras

Palendrių vienuolyno nuotr.
Tėvas Gerard de Martel (tėvas Žėraras) – pirmasis vienuolis, amžinojo poilsio atgulęs prie Palendrių šv. Benedikto vienuolyno.

Vakar, Didįjį Penktadienį, prie Palendrių šv. Benedikto vienuolyno (Kelmės r.) amžinam poilsiui atgulė tėvas Gerard de Martel – tėvas Žėraras.

Amžinybėn po sunkios ligos Palendrių švento Benedikto vienuolyne vienuolis išėjo kovo 31 dienos rytą. Tą patį vakarą Vilniaus Ramintojos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios.

Palendrių šv. Benedikto vienuolyno bažnyčioje gedulingos šv. Mišios ir pamaldos bus aukojamos balandžio 12 dieną (pirmadienį) 10 valandą.

Tėvas Gerard de Martel gimė 1940 metų lapkričio 18 dieną, įžadus davė 1965 metų sausio 6 dieną, įšventintas į kunigus 1971 metų rugpjūčio 8 dieną.

Pirmasis Palendrių šv. Benedikto vienuolyno prioras Hervėjus de Broc mirė praėjusių metų pavasarį Prancūzijoje, ten ir palaidotas. Jam buvo 76-eri.