2024 metų Šiaulių biudžeto pinigai jau paskirstyti

Gintarės DAKNYTĖS nuotr.
Šiaulių miesto taryba, atmetusi 20 iš 30 Tarybos narių norą nusišalinti dėl sąsajų su miesto pinigais, patvirtino 2024 metų biudžetą.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba patvirtino vieną svarbiausių savo veiklos dokumentų – 2024 metų miesto biudžetą ir 2024–2026 metų strateginį veiklos planą. Kur leidžiami miesto pinigai, rūpėjo tik opozicijos atstovams.

Daugiausia pinigų – švietimui

Miesto biudžetas šiais metais atrodo gražiai – 20 procentų didesnis už pernykštį ir siekia 272,118 milijono eurų. Į šią sumą įtraukti 32 milijonai, kurių Savivaldybė nesugebėjo panaudoti 2023 metais ir dar 11 milijonų, kuriuos buvo nuspręsta šįmet skolintis iš banko.

Biudžetas reikšmingai didėja valstybės dotacijų dėka, kurių didžioji dalis skiriama švietimo sistemai. Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programoje šįmet atsirado 22 milijonais eurų daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Iš viso švietimo sistemai iš biudžeto bus išleista per 130 milijonų eurų.

15 milijonų eurų daugiau atiteks miesto infrastruktūros objektams, beveik 7 milijonai daugiau – sportui. Taip pat beveik 7 milijonais eurų miestiečiams brangsta pačios Savivaldybės veiklos išlaikymas.

Nežiūrinti dosnaus biudžeto, maždaug po 1,5 milijono eurų mažiau šįmet liks socialinei apsaugai, kultūrai, aplinkos apsaugai, ekonominei plėtrai.

Jaunos čempionės kreipimasis valdančiųjų nesujaudino

Taryboje svarstant miesto strateginį planą ir biudžetą, kur nukeliaus miesto gyventojų sumokėti pinigai, rūpėjo tik opozicijai. Mero Artūro Visocko politiniai bendražygiai ir bičiuliai be diskusijų klusniai spaudė mygtukus, nors Tarybos narys Jonas Bartkus ir kvietė juos diskutuoti.

Opozicijos atstovas Martynas Šiurkus citavo mero pažadus ir klausė, kodėl biudžete niekaip nerandama 200 tūkstančių eurų pastatyti jauniesiems buriuotojams elingą prie Rėkyvos ežero. Jaunųjų gamtininkų centro hipodromui ateityje ketinama rasti net 10 milijonų eurų.

Jauna aukšto meistriškumo sportininkė, pasaulio ir Europos čempionė Greta Kalinauskaitė iš tribūnos Tarybos nariams priminė, kad prieš daugelį metų sudegus Rėkyvos pakrantėje stovėjusiam mediniam elingui, sportininkų ir jų tėvų bendruomenė iki šiol maitinami pažadais. Nors buvo kalbama, kad reikalai pajudės apie 2022 metus, tačiau jokių pokyčių neįvyko. Unikaliame Rėkyvos ežere vyksta aukšto lygio Europos bei pasaulio buriavimo ir ledrogių čempionatai, atvyksta sportininkų iš įvairių pasaulio šalių, o šiauliečių buriavimo bazė gali pasiūlyti tik lauko tualetus, nešildomas persirengimo patalpas, o galimybių išsidžiovinti drabužius išvis nėra.

Rėkyvos ežeras išskirtinis tuo, kad čia varžybos ir treniruotės gali vykti visus metus, todėl ne tik buriuotojų bendruomenę, bet ir svečius stebina miesto valdžios nenoras investuoti į reikalingą infrastruktūrą ir tokiomis sąlygomis pasiekiamus aukštus vietinių sportininkų rezultatus.

Nežiūrint skaudžių žodžių, Tarybos dauguma į juos nesureagavo.

Naudinga būti mero rinkimų sąraše

Nors biudžeto projektas nuotoliniu būdu buvo pristatytas miesto bendruomenei, pasiūlymų nei iš gyventojų, nei iš organizacijų nesulaukta. Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja Vaida Kalasevičienė aiškino, kad pasiūlymų pateikė tik Tarybos nariai, apie juos diskutuota.

Opozicijos Tarybos narius stebino biudžete numatytas milijonas eurų, už kurį planuojama atpirkti 2015 metais privatizuotą buvusios Dainų vaikų poliklinikos pastatą, kurio esą reikia Dainų pirminiam sveikatos centrui. Parduodant šias patalpas Savivaldybė gavo 270 tūkstančių eurų. Jas įsigijo bendrovė, kurios vadovė praėjusiais metais Savivaldos rinkimuose dalyvavo su A. Visocko rinkimų komitetu „Dirbame miestui“. 2020 metais meras šią verslininkę apdovanojo už nupirktas patalpas.

„Kiek mums komitete buvo paaiškinta, kad už milijoną iš jūsų bendražygės atpirksime apgriuvusias patalpas. Noriu paklausti, jūs apie tai su ja susitarėte 2020 metais, kai apdovanojote, ar dabar? Galite neatsakyti. Matau, kad jūsų sąraše verta būti, naudinga, nes palūkanos geresnės nei Šiaulių banke ar kur kitur“, – replikavo M. Šiurkus.

Politikai klausė, kodėl negalima patalpas pirkti konkurso būdu. Šiuo metu aiškinama, kad pastatas bus atperkamas rinkos kaina. Pastebėta, kad šis pastatas pardavinėjamas už 720 tūkstančių eurų ir niekas jo neperka.

Du trečdaliai Tarybos narių susiję su biudžeto pinigais

Opozicijos politikai akcentavo, kad Savivaldybė 2023 metais nepanaudojo ir į šiuos metus persikėlė apie 32 milijonus eurų, vertino, kad apie du milijonus iš šios sumos jau „suvalgė“ infliacija. Nepanaudotų per metus lėšų vis daugėja. Pernai jų buvo 22 milijonai. Meras aiškino, kad tai normali praktika.

Tarybos nariai siūlė neimti 11 milijonų eurų paskolos, nes vien palūkanų teks sumokėti per 300 tūkstančių eurų per metus. M. Šiurkus atkreipė dėmesį, kad palūkanų sumos užtektų elingui pastatyti ir dar liktų.

Meras A. Visockas sakė, kad šįmet atsisakius paskolos vėliau skolintis nebegalėtų.

Meras aiškino, kad miestiečių trokštamo vandens baseino nestatys, tam bandys pritraukti privačias lėšas. Garsiai pamąstė, gal ir Rėkyvos elingui būtų galima paieškoti privačių lėšų.

Įdomus faktas: balsuojant už biudžetą ir strateginį planą du trečdaliai Tarybos narių norėjo nusišalinti, nes 20 iš 30 politikų yra susiję su biudžetiniais pinigais. Beveik visi jie – mero bendražygiai. Nusišalinimas buvo atmestas. 23 Tarybos nariams balsavus už ir 7 opozicijos nariams susilaikius, šių metų miesto biudžetas pradėjo veikti.