VTEK: Šiaulių rajono politikė pažeidė viešuosius ir privačius interesus

Redakcijos archyvo nuotr.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad Šiaulių rajono savivaldybės Etikos komisijos pirmininkė Ada Grakauskienė supainiojo privačius ir viešuosius interesus.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), vadovaudamasi suformuota teismų praktika, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymų atskirais punktais ir dalimis, nusprendė pripažinti, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė, Etikos komisijos pirmininkė Ada Grakauskienė, dalyvaudama ir pirmininkaudama šios savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2023 metų spalio 17 dienos posėdyje, kai buvo svarstomas ir sprendžiamas su jos privačiais interesais tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs – tyrimo jos pačios atžvilgiu pradėjimo (nepradėjimo) – klausimas, veikė interesų konflikto situacijoje ir tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Komisijos aiškinimu, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatos įpareigoja teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti.