Tytuvėnų bažnyčios gaisro kaltininkai kaltės neatsikratė

Redakcijos archyvo nuotr.
Tytuvėnų vienuolyną ir bažnyčios ansamblį bei jame buvusias unikalias kultūros vertybes gaisras suniokojo 2012 metų sausio 26-osios rytą. Kalti dėl šios nelaimės nuteisti.
Šiaulių apygardos teismas paskelbė nutartį apeliacine tvarka išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje, kurioje Plungės rajono gyventojas 63 metų Vytautas Liubinas, kaunietė 64 metų Regina Tumpienė, ir Šiaulių rajono gyventojas 66 metų Voldemaras Motiekaitis, buvo pripažinti kaltais ir nuteisti dėl gaisro Tytuvėnų bažnyčioje ir vienuolyne. Visi trys nuteistieji buvo apskundę pirmosios instancijos Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų nuosprendį.

Skundai atmesti

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi nuteistųjų apeliacinius skundus, juos atmetė.

Konstatuota, jog pirmosios instancijos teismas aiškindamasis, ar nėra suėjęs apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas, pagrįstai nusprendė, kad nuteistųjų padarytų veikų padarymas siejamas su veikos pasekmėmis, nes padaryta didelė turtinė žala.

Teismo nuomone, atsižvelgęs į tai, kad gaisras, kurio metu buvo sunaikintos ir sugadintos didelę kultūrinę reikšmę turinčios vertybės ir dėl kurio Lietuvos valstybė ir Tytuvėnų parapija patyrė didelę žalą, kilo 2012 metų sausio 26-ąją, teismas pagrįstai senaties termino pradžią skaičiavo nuo padarinių atsiradimo momento.

2017 metais dėl gaisro Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblyje kaltu buvo pripažintas ir nuteistas ketvirtas kaltinamasis Tytuvėnų piligrimų centro vadovas Pranas Jurkaitis. Už tarnybos pareigų neatlikimą, turto sunaikinimą ar sugadinimą dėl neatsargumo jam skirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant metams ir šešiems mėnesiams.

Pareikšti civiliniai ieškiniai nagrinėjami civiline tvarka.

Žala – 1,8 milijono eurų

Didelio atgarsio visuomenėje sulaukęs gaisras Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno komplekse kilo 2012 metų sausio 26-osios naktį. Liepsna apgadino pastatus, sunaikino ir sugadino didelę kultūrinę reikšmę turinčias vertybes. Gaisro padaryta žala valstybei ir parapijai siekė apie 1,8 milijono eurų.

Per ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno ansamblyje įrengiant dūmtraukius buvo nukrypta nuo pagrindinio projekto. Atsiradę projektiniai pakeitimai nebuvo įforminti dokumentuose, taip pat neatlikti atitinkami nauji apskaičiavimai.

Atliekant rekonstrukcijos darbus V. Liubinas buvo paskirtas statinio statybos techniniu prižiūrėtoju, R. Tumpienė – projekto ir projekto priežiūros vadove, V. Motiekaitis – statybos vadovu. Visi trys buvo valstybės tarnautojams prilyginti asmenys, visiems pareikšti kaltinimai dėl tarnybos pareigų neatlikimo, turto sunaikinimo ar sugadinimo dėl neatsargumo.

Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog gaisras bažnyčios ir vienuolyno ansamblyje kilo dėl padarytų klaidų įrengiant ir eksploatuojant kūrenimo įrangą. Konstatuota, jog V. Liubinas, R. Tumpienė ir V. Motiekaitis, netinkamai atlikdami tarnybos pareigas, ne tik padarė didelę žalą valstybei ir juridiniam asmeniui, bet ir, pažeisdami teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles dėl neatsargumo sugadino ir sunaikino svetimą turtą, padarydami nukentėjusiems asmenims didelę turtinę žalą, sunaikino ir sugadino didelę kultūrinę reikšmę turinčias vertybes.

Už padarytą nusikaltimą visi trys kaltinamieji buvo pripažinti kaltais, kiekvienam skirtos vienerių metų laisvės atėmimo bausmės, jų vykdymą atidedant vieniems metams šešiems mėnesiams. Nuteistieji šį nuosprendį apskundė.