Teisiamas Kelmės meras prašė jį grąžinti į darbą

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Praėjusį trečiadienį įvykusiame teismo posėdyje Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis prašė nepratęsti nušalinimo nuo mero pareigų termino, nes jau pusė metų gyvena be pajamų, o reikia išlaikyti šeimą.
Vakar Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmuose toliau buvo nagrinėjama Kelmės rajono mero Vaclovo Andrulio byla dėl galimo kyšininkavimo. Išklausytas vienas liudytojas ir keletas mero advokato Mindaugo Bliuvo prašymų.

Vienas prašymų nuo lapkričio 22 dienos grąžinti merą į darbą, nes lapkričio 21-ąją baigiasi pusės metų terminas, kuriam Šiaulių apylinkės teismas merą buvo nušalinęs nuo pareigų.

Liudijo Savivaldybės specialistas

Teismo posėdis prasidėjo nuo liudytojo parodymų. Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Sakalauskas praėjusiame posėdyje, kai buvo apklausti kiti liudytojai, nedalyvavo dėl ligos, todėl savo parodymus pateikė vakar vykusiame posėdyje.

Liudytojas tvirtino, jog šių metų gegužės 19-ąją, kai STT pareigūnų buvo sulaikytas Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis, jis buvęs kitame objekte. Sugrįžęs sužinojo apie mero sulaikymą.

V. Sakalauskas buvo savivaldybės atstovas vykdant Tytuvėnų viešųjų erdvių sutvarkymo projektą. Darbus atliko bendrovė „Račkausko Agrotech“. Kaip subrangovas dirbo bendrovė „Trotas“. Tačiau su ja Savivaldybė nebuvo sudariusi sutarties, nes įmonė neturėjo darbams atlikti reikiamų atestatų. Todėl dirbo kaip „Račkausko Agrotech“ subrangovė.

Bendrovės turėjo atlikti tvenkinių valymo, takų ir aikštelių įrengimo darbus, pasirūpinti mažąja architektūra.

Pasak liudytojo, atliekant darbus kartais kildavo nesklandumų. Pavyzdžiui, projektuotojai nebuvo įvertinę durpingo grunto, todėl nebuvo įmanoma įrengti salos. Kartais pasitaikydavę ir darbus atliekančių bendrovių klaidų, pavyzdžiui, įrengiant aikšteles ar takų pagrindus. Kartais darbai nebūdavo atliekami laiku teisinantis blogomis oro sąlygomis.

Advokatas nori žinoti, kas po daugtaškiais

Ankstesniuose podėdžiuose rajono mero advokatas M. Bliuvas buvo prašęs išslaptinti kai kuriuos bylos medžiagos momentus.

Prokuroras Andrej Myrnij informavo, jog teismui pateiktas STT atsakymas į klausimą, ar nusikalstamos veikos modelį sutikęs imituoti „Račkausko Agrotech“ vadovas ir savininkas P. Račkauskas pats nebuvo kriminalinės žvalgybos objektas. Tačiau, kas rašoma rašte, nekomentavo. Be to, prokuroras informavo, jog prieš 2019 metų lapkričio 5 dienos ir prieš šių metų vasario 19 dienos P. Račkausko ir mero V. Andrulio susitikimus telefoninių kontaktų neužfiksuota.

Tačiau advokatas reikalavo raštiško patvirtinimo. Prokuroras paaiškino, jog protokolai sunaikinti kaip bylai neturintys vertės. Vertingi duomenys, paprastai, perkeliami į bylą. Abejoti, ar pats P. Račkauskas neieškojo kontakto su V. Andruliu – beprasmiška. Sutikęs dalyvauti nusikalstamos veikos imitavimo modelyje P. Račkauskas buvo supažindintas su tvarka. Kontaktų siekimas prilygtų provokacijai.

M. Bliuvas tvirtino norėjęs žinoti ir tai, kas praėjusių metų spalio 31 -ąją Specialiųjų tyrimų tarnybai parašė tarnybinį pranešimą ir kas slepiasi po daugtaškiais, kurie yra tarnybiniame pranešime, bet nėra išslaptinti. Esą ši informacija galėtų pasitarnauti gynybai. Teismas tenkino advokato prašymą.

Prokuroras paaiškino, jog daugtaškiai yra net vienuolikoje pranešimo vietų. Po jais yra kitų asmenų pavardės, kurių išslaptinti nėra prasmės. O dėl pranešėjo išslaptinimo pažadėjo kreiptis į STT. Ši tarnyba nuspręs išslaptinti ar neišslaptinti pranešėją.

M. Bliuvas paprašė prie bylos prijungti informaciją apie tai, jog 2016 metais Specialiųjų tyrimų tarnyba pirko iš P. Račkausko bendrovės paslaugą už pusantro tūkstančio eurų. Prokuroras tam prieštaravo, teigdamas, jog įmonių, iš kurių STT pirko paslaugas, sąrašas labai ilgas ir tai nereiškia, kad su visomis tarnybą sieja kokie nors santykiai. Tačiau teisėja Laima Borkovskienė dokumentą prie bylos prijungė.

Be to, M. Bliuvas paprašė prijungti posėdžių, vykusių dėl Tytuvėnų viešųjų erdvių sutvarkymo, protokolus. Jie kol kas neprijunti. Paprašyta kitam posėdžiui dokumentų kopijas pateikti patvirtintas, su lydraščiu, tvarkingai susegtas.

Pratęs nušalinimą ar grąžins į mero postą?

Kitas posėdis, kuriame bus galima išklausyti mero V. Andrulio paaiškinimų, prokuroro ir advokato baigiamųjų kalbų, numatytas lapkričio 24 -ąją.

Tačiau lapkričio 21-ąją jau baigiasi mero nušalinimo nuo pareigų pusės metų terminas. Prokuroras prašė pratęsti nušalinimo terminą, nes nušalinimo nuo pareigų pagrindai nėra išnykę.

Paklausta ir paties mero V. Andrulio nuomonės. Jis prašė nepratęsti nušalinimo nuo pareigų termino. Motyvavo tuo, jog jau pusė metų gyvena neturėdamas jokių pajamų, o išlaikyti šeimą reikia. Be to, jis jokio poveikio bylos eigai negalėtų daryti, nes jau išklausyti visi liudytojai ir surinkta visa medžiaga.

Mero gynėjas M. Bliuvas taip pat prašė nepratęsti nušalinimo nuo pareigų termino ir paskirti kitą kardomąją priemonę. „Kiekvienas asmuo, kad ir įtariamas nusikalstama veika turi teisę į pajamas pragyvenimui. Be to, meras yra išrinktas rajono žmonių“, – sakė advokatas.

Jo tvirtinimu, byla jau eina į pabaigą. Todėl jokio poveikio jos eigai meras, atlikdamas savo pareigas, negali padaryti.

Teisėja L. Borkovskienė informavo, jog teismas priims sprendimą, ar pratęsti V. Andrulio nušalinimą nuo pareigų, ar taikyti kitą kardomąją priemonę. Nutartį paskelbs lapkričio 10-ąją.

Kelmės rajono merui V. Andruliui baudžiamoji byla iškelta po to, kai šių metų gegužės 19 dieną Kelmėje, Raseinių gatvėje, prie Kražantės tilto esančioje aikštelėje, buvo sulaikytas STT pareigūnų.

Prieš tai STT pareigūnai turėjo informacijos apie mero reikalaujamą 10 tūkstančių eurų kyšį už galimą palankumą viešąsias erdves Tytuvėnuose tvarkančiai bendrovei. Pas STT pareigūnų sulaikytą merą rasti 5 tūkstančiai eurų, kurie galimai buvo reikalauto kyšio dalis.