Iš peršautos traukinio cisternos liejosi dyzelinas

AAA nuotr.
Aiškėja, kad cisterna peršauta buvo ties Kuršėnais. Ant geležinkelio pastebėtas išsiliejęs dyzelinas.
Kol kas nenustatytas veikėjas graižtviniu šautuvu peršovė Šiaulių rajone, netoli Kuršėnų, važiavusio traukinio paskutinio vagono cisterną, dėl ko iš jos į aplinką pateko apie tris tonas dyzelinio kuro. Policija pradėjo tyrimą dėl „Lietuvos geležinkeliams“ priklausančio turto suniokojimo, o aplinkosaugininkai – dėl aplinkai padarytos žalos.

Turimais duomenimis, incidentas įvyko rugsėjo 10-osios vakarą Šiaulių rajone, tarpstotėje Kuršėnai–Papilė 21 kilometre, ties Žilių kaimu.

Iš pradžių apie šį įvykį niekas nežinojo, kol naktį į penktadienį Radviliškyje sustojusio krovininio traukinio sąstatą apžiūrėjo darbuotojas, kuris ir pastebėjo, jog iš paskutinės sąstato cisternos teka dyzelinas. Netrukus galinės cisternos sienoje buvo pastebėta galimai šautinė skylė.

Kad situacija būtų suvaldyta, nedelsiant imtasi veiksmų, skylė užkimšta mediniu kamščiu.

Apie 5 valandą ryto iš pažeistos cisternos visas dyzelinis kuras perpumpuotas į sandarią cisterną, o peršautoji pašalinta iš geležinkelio eismo. Vieta, kurioje buvo pastebėtas išsiliejęs dyzelinas, nedelsiant užpilta sorbentu – biria medžiaga, kuri užpilta ant išsiliejusio dyzelino jį sugeria į save.

Apie incidentą informuota policija ir Aplinkos apsaugos departamentas.

Aiškinantis įvykio aplinkybes, nustatyta, kad cisterna buvo pažeista ties Kuršėnais. Su tekančiu dyzelinu traukinys važiavo nuo Kuršėnų iki Radviliškio.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai patikrino lėčiausią traukinio važiavimo atkarpą. Šioje vietoje pastebėtas pusės metro dyzelino šleifas. Taip pat tikrintas visas atstumas nuo Kuršėnų iki Radviliškio.

Išsiliejusio dyzelino kiekis tikslinamas.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, nustatoma žala aplinkai.

Savo tyrimą atlieka ir Šiaulių apskrities policija. Bus ieškoma asmens, graižtviniu šautuvu nusitaikiusio į traukinį. Sugadintos cisternos savininkė AB „Lietuvos geležinkeliai“ tikslina patirtą žalą.