Nuteistasis iki gyvos galvos lieka už grotų

Redakcijos archyvo nuotr.
Šiaulių apygardos teismas nusprendė, kad už keturių žmonių nužudymą kalėti iki gyvos galvos nuteistas Zenonas Šoblinskas švelnesnės bausmės nenusipelnė.
Nelaisvės bausmę iki gyvos galvos už keturių žmonių nužudymą ir kitus nusikaltimus atliekantis Zenonas Šoblinskas anksčiau į laisvę neišeis. Šiaulių apygardos teismas nusprendė, kad 65-erių nuteistasis, kuris prašė teismo jam paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pakeisti terminuota laisvės atėmimo bausme, to nenusipelnė.

Z. Šoblinskas nelaisvės iki gyvos galvos bausmę atlieka nuo 2001 metų gruodžio pradžios. Šiaulių apygardos teismas šį vyrą nuteisė už keturių asmenų nužudymą, kitas nusikalstamas veikas.

Visuomenėje itin didelio atgarsio sulaukę nusikaltimai padaryti 2001 metais Pakruojo rajone. Siekdamas užvaldyti svetimą turtą Z. Šoblinskas iš pradžių užpuolė vienos sodybos šeimininką – auką sodybos daržinėje per galvą mušė kastuvo kotu, kojas bei rankas surišo virve ir, pririšęs prie daržinės durų kablio, pats pasišalino. Teisme tvirtino nukentėjusįjį rišęs todėl, kad šis nematytų, kur jis nueina.

Po kurio laiko kitoje sodyboje buvo užpulti moteris ir vyras: iš pradžių Z. Šoblinskas mirtinai sumušė moterį, netrukus įsibrovėlio auka tapo ir šio nusikaltimo liudininkas – įvykį mačiusį vyrą žudikas pasivijo kieme ir jį užmušė pagaliu.

Ketvirtąja Z. Šoblinsko auka tapo dar vienos sodybos šeimininkė, gyvenamojoje patalpoje užkluptą moterį jis mirtinai sumušė į laikraštį suvyniotu metaliniu strypu.

Praėjusių metų balandžio mėnesį Šiaulių apygardos teisme buvo gautas Šiaulių tardymo izoliatoriaus teikimas, kuriuo buvo prašoma svarstyti klausimą dėl nuteistajam Z. Šoblinskui paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo į terminuoto laisvės atėmimo bausmę.

Tačiau teismas Šiaulių tardymo izoliatoriaus teikimo netenkino ir nurodė, kad šiuo metu nėra pagrindo teigti, jog Z. Šoblinskas jau yra motyvuotas pasitaisyti, laikytis visuotinai priimtinų elgesio normų, nepažeisti įstatymų, gyvenimiškų tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis. Teismo įsitikinimu, nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu nėra nepriekaištingas, o daroma pažanga nėra akivaizdi ir įtikinanti.

Šių metų liepos 27 dieną Šiaulių apygardos teismas gavo dar vieną Šiaulių kalėjimo teikimą, kuriuo prašoma pakartotinai svarstyti klausimą dėl šiam nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo terminuoto laisvės atėmimo bausme. Nagrinėjant šį teikimą, teismo posėdžio metu prokuroras Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos prašė Šiaulių kalėjimo teikimo netenkinti, o nuteistasis ir jo gynėja – teikimą tenkinti, Šiaulių kalėjimo atstovas teikimą palaikė.

Teisėjų kolegija nurodė, kad Z. Šoblinskas yra atlikęs privalomą įstatymo nustatytą paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės dalį, kai jam paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė gali būti pakeista į terminuoto laisvės atėmimo bausmę – atliko daugiau kaip 20 metų. Tačiau vien tik šios aplinkybės, teisėjų kolegijos įsitikinimu, nesudaro pagrindo nuteistajam švelninti paskirtą bausmę.

Teismas pažymėjo, kad nuteistasis bausmės vykdymo metu buvo ne tik skatintas už gerą elgesį, bet fiksuoti ir vidaus tvarkos taisyklių bei reikalavimų nevykdymo atvejai, nuteistasis pataisos įstaigoje nesielgė nepriekaištingai. Teisėjų kolegija atsižvelgė ir į tai, kad šis teistumas Z. Šoblinskui nėra vienintelis. Vyras praeityje jau buvo teistas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nužudymą. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad Z. Šoblinskui išėjus iš įkalinimo įstaigos jam sunkiai sekėsi prisitaikyti prie aplinkos, vėl darė nusikalstamas veikas: nužudė keturis asmenis, įvykdė plėšimus, vagystę, pagrobė šaunamąjį ginklą. Teismas nurodė, kad tokio pobūdžio nusikaltimai atskleidžia itin didelį nuteistojo pavojingumą visuomenei.

Paskelbta nutartimi teismas Šiaulių kalėjimo teikimo netenkino.