Kunigui už pornografiją skirta 7 000 eurų bauda

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Pak­ruo­jo rū­mai 7 000 eu­rų bau­dą sky­rė 58 me­tų Mi­cai­čių, Rau­dė­nų ir Juo­za­pa­vos pa­ra­pi­jų kle­bo­nui Alio­ni­dui Bud­riui.

Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmai 7 000 eurų baudą skyrė 58 metų Micaičių, Raudėnų ir Juozapavos parapijų klebonui Alionidui Budriui, kuris per socialinius tinklus pažįstamiems siuntinėjo pornografinio turinio vaizdo medžiagą.

Be to, nuteistasis turėjo daugiau nei 10 pornografinio turinio nuotraukų, kuriose vaizduojami vaikai.

Baudžiamasis įsakymas yra įsiteisėjęs, todėl nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras, kuris kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą su pareiškimu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu. Teismas išnagrinėjo prokuroro pareiškimą ir A. Budrių pripažino kaltu.

Nuteistasis pripažino, kad bendraudamas su kitais asmenimis per socialinius tinklus dalinosi pornografinio turinio nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose yra suaugę žmonės. A. Budriaus kaltė, padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, įrodyta byloje surinktais įrodymais.

Nuteistasis nurodė, kad pornografinio turinio failų, kuriuose būtų vaizduojami mažamečiai vaikai niekam nėra siuntęs, tokių failų pats nearchyvuoja. Asmuo naršydamas internete lankėsi įvairiuose internetiniuose portaluose. Gali būti, kad buvo atsidaręs kaip reklamą išmestus failus, kurie buvo pornografinio turinio su mažamečiais vaikais. Anot A. Budriaus, tokie failai įrenginiuose galėjo atsirasti dėl netinkamos antivirusinės programos, kuri neapsaugo kompiuterių nuo virusų.

Nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailėjosi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. A. Budrius yra neteistas, padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus.

Teismas nustatė, kad nuteistasis pornografinio turinio failus – vaizdo medžiagą ir nuotraukas – siuntinėjo daugiau nei 60 asmenų.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kleboną A. Budrių suspendavo neribotam laikui.

A. Budrius dvylika metų, iki 2008 metų, dirbo Kražių, Karklėnų ir Pašilės parapijų klebonu, tuomet buvo minimas kaip viena iškiliausių Kelmės rajono asmenybių – kunigas daug prisidėjo restauruojant Kražių bažnyčią, Šv. Roko koplyčią, populiarinant Kražius.