Bendrovei „Energijos parkas“ bus atlyginti nuostoliai už suklaidinimą

Redakcijos archyvo nuotr.
Kairių sąvartynas.

Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti 2023 metų pabaigoje Šiaulių apygardos teismo priimtą sprendimą, kuriuo ieškovei UAB „Energijos parkas“ iš atsakovės viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro priteista atlyginti 328 371 euro žalą, kurią ieškovė patyrė nuo 2019 metų pradžios iki 2021 metų pabaigos Kairių sąvartyne surinkdama ir utilizuodama dujas.

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas Kairių sąvartyno išskiriamų dujų utilizavimo elektros ir šilumos energijos gamybai projektą, 2008 metais paskelbė investicinį konkursą investuotojui parinkti. Konkurso laimėtojas projektui vykdyti įsteigė tikslinę įmonę – UAB „Energijos parkas“, su kuria sudarė sutartį dėl sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo. Ieškovė sąvartyne įrengė nudujinimo sistemą, dujotiekio liniją, pastatė kogeneracinę jėgainę, dujų siurbimo stotį, kompresorių ir 2011 metais, gavusi leidimą sąvartyne gaminti elektros energiją, pradėjo naudoti dujų surinkimo ir utilizavimo techniką.

Tačiau UAB „Energijos parkas“ išgavo kelis kartus mažiau dujų, nei buvo prognozuota konkurso dokumentuose, todėl kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydama atlyginti 2011–2018 metais patirtus nuostolius.

Nustačius, kad VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras investicinio konkurso dalyviams pateikė klaidingą informaciją apie prognozuojamą išgauti dujų kiekį ir neišsaugojo sąvartyne buvusio dujų kiekio iki jo eksploatacijos pradžios, Šiaulių apygardos teismo 2019 metų gruodžio 20 dienos sprendimu, bendrovei „Energijos parkas“ iš VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro buvo priteista beveik 1,5 milijono eurų nuostoliams atlyginti.

UAB „Energijos parkas“ sąvartyne toliau tęsė veiklą ir patyrė nuostolių. Nepavykus taikiai susitarti su Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru dėl 2019–2021 metais papildomai patirtų nuostolių atlyginimo, bendrovė vėl kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl per trejus metus atsiradusių 360 918 eurų nuostolių atlyginimo. Šį ieškinį apygardos teismas tenkino iš dalies, priteisdamas ieškovei mažesnę sumą, nei buvo prašyta – 328 371 eurą.

Apeliacinės instancijos teismas pritarė pirmosios instancijos teismo sprendimui ir pažymėjo, kad UAB „Energijos parkas“ neišgavo tiek dujų bei nepagamino ir nepardavė tiek elektros ir šilumos energijos, kiek pagrįstai planavo, ne dėl nuo jos pačios priklausančių priežasčių, bet dėl VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro neteisėtų veiksmų – konkurso dokumentuose nurodytų klaidingų duomenų.

Teisėjų kolegija taip pat sutiko su pirmosios instancijos teismo nustatytu nuostolių dydžiu, konstatuodama, kad nuostolių dydis apskaičiuotas tinkamai, įvertinus ekspertizės išvadas, todėl nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo panaikinti Šiaulių apygardos teismo sprendimą, kaip prašė VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

Ši Lietuvos apeliacinio teismo nutartis per tris mėnesius nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.