Plaukimo veteranė pagerino tris rekordus

Ri­man­to NAVICKO/"RGBpic­tu­res" nuo­tr.
Šiau­lie­tė Auš­ra Gra­baus­kie­nė Lie­tu­vos ve­te­ra­nų plau­ki­mo čem­pio­na­te lai­mė­jo tris pir­mą­sias vie­tas ir pa­sie­kė tris nau­jus Lie­tu­vos re­kor­dus.

Lapk­ri­čio 23–24 die­no­mis Kau­ne, Girs­tu­čio spor­to komp­lek­se, vy­ko 2019 me­tų at­vi­ras Lie­tu­vos ve­te­ra­nų plau­ki­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me šiau­lie­tė Auš­ra Gra­baus­kie­nė, rung­ty­niau­da­ma 50–54 me­tų am­žiaus mo­te­rų gru­pė­je lai­mė­jo tris pir­mą­sias vie­tas ir pa­sie­kė tris nau­jus Lie­tu­vos re­kor­dus.

Nep­ra­len­kia­ma šiau­lie­tė bu­vo 50, 100 ir 200 met­rū krū­ti­ne rung­ty­se. Pir­mą­ją ji įvei­kė per 40,64 se­kun­dės, ant­rą­ją – per 1 mi­nu­tę 30,20 se­kun­dės, tre­čią­ją – per 3 mi­nu­tes 15,21 se­kun­dės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.