„Miražas“ kviečia į jojimo treniruotes

Šiaulių sporto klubas „Miražas“ Žačių kaime, Šiaulių rajone, bendradarbiaudamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Švietimo mainų paramos fondu, vykdo projektą „Žirgų inventoriaus įsigijimas“ ir kviečia vaikus ir jaunuolius į nemokamas jojimo treniruotes.

Kviečiami vietos bendruomenės vaikai ir jaunuoliai, jiems suteikiamas tinkamas nemokamas inventorius. Tokiu būdu siekiama suteikti ir papildomą motyvaciją atvykti ir pamėgti žirgus bei šį sportą.

Šiuo sporto projektu siekiama pritraukti vaikus ir jaunuolius iš Šiaulių apylinkių kaimiškų vietovių, konkrečiai, Žačių, Naisių ir kitų Šiaulių kaimiškų vietovių, tokiu būdu didinant vaikų ir jaunuolių įsitraukimą į fizinį aktyvumą, judėjimą, empatijos lavinimą ir gebėjimą prisiimti atsakomybes už savo poelgius ir veiklas.

Sporto projekto tikslas – vaikų ir jaunuolių įtraukimas į žirgų sportą, sudarant tinkamas ir saugias sąlygas, užtikrinant vietos bendruomenės vaikų ir jaunuolių sveiką gyvenseną, fizinį užimtumą, prevenciją nusikalstamumui ir socialinei atskirčiai. Sveika jaunųjų piliečių gyvensena, tokios gyvenimo būdo užtikrinimas tiesiogiai koreliuoja su sveikos ir fiziškai aktyvios visuomenės kūrimu ir užtikrinimu.

Planuojama veikla ir rezultatai – nauda dalyviams yra tiesiogiai susijusi su fiziniu aktyvumu ir įsitraukimu į fizinę veiklą, susijusią su kūno kultūra gamtoje, gryname ore, su gyvūnais. Fizinis aktyvumas ir veikla, leidžiama žirgyne, dažnai yra tapatinama ne tik su fizine iškrova ar fizine veikla, tačiau ir su mentaliniu išsikrovimu, poilsiu nuo kasdienių rūpesčių, spaudimo, kuris kasdien patiriamas  visuomenėje.

Planuojama, kad treniruotės vyks 3–4 kartus per savaitę su galimybe didinti užsiėmimų kiekį. Tikimasi įtraukti daugiau vietos vaikų ir jaunuolių bendravimui su žirgais laiką leidžiant žirgyne.
Projektas tęstinis ir planuojamas vykdyti artimiausius metus.

Projektas „Žirgų inventoriaus įsigijimas“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

Užs. Nr. 459248

ženklas         ženklas       ženklas