Radviliškio įmonei priskaičiuota beveik 100 tūkstančių eurų PVM

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Po aštuonerius metus trukusio proceso Radviliškio įmonė neteko teisės į PVM atskaitą, nustačius, kad bendrovė žinojo ar galėjo žinoti apie dalyvavimą į PVM sukčiavimą įtrauktuose sandoriuose.
Tai, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), išsiaiškinta po aštuonerius metus vykusių mokestinių patikrinimų bei ginčų Mokestinių ginčų komisijoje, nagrinėjimo visų instancijų teismuose. Galutiniu ir neskundžiamu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimu bendrovei galiausiai buvo apskaičiuotas didesnis nei 98 tūkstančiai eurų PVM.
"Šiaulių AVMI specialistai, tikrindami šios bendrovės PVM apskaičiavimo bei sumokėjimo į biudžetą teisingumą, nustatė, jog dalis sandorių labai abejotini. Kaip vėliau ir paaiškėjo, realiai prekybiniai sandoriai tarp įmonės ir kitų kelių bendrovių nevyko. Pirkimo-pardavimo sandorių grandinė, kurios pradžia įforminta pagal "priedangos įmonių" vardu suklastotus dokumentus, sudarė sukčiavimo schemą", – sakė Šiaulių AVMI viršininkė Auksė Tutkutė.
Jos teigimu, taip veikiančiai įmonei sukuriama mokestinė nauda, t. y. ankstesnėse apyvartose į valstybės biudžetą nesumokėtomis PVM sumomis padidinama įmonės deklaruojama PVM atskaita (atitinkamai sumažinamas mokėtinas PVM), padarant žalą Lietuvos valstybės biudžetui.
Be 98 tūkstančių eurų PVM, įmonei apskaičiuota beveik 54 tūkstančiai eurų delspinigių. Mokesčių administratorius delspinigius skaičiavo tik iki patikrinimo akto surašymo dienos ir skyrė 9,8 tūkstančio eurų baudą.
"Daug laiko pareikalavęs ir brangiai kainavęs procesas galėjo būti dar brangesnis. Šiuo atveju mokesčių mokėtojui skirta minimali, 10 procentų, bauda, o gali būti skiriama nuo 10 iki 50 procentų minėto mokesčio sumos dydžio bauda", – teigia Šiaulių AVMI viršininkė.
VMI primena, kad mokesčių mokėtojai, kurie patikslina savo deklaracijas už praėjusius laikotarpius (2014-2018 m.) ir deklaruoja pamirštas pajamas, sumokėdami priklausančius mokesčius iki liepos 1 d., atleidžiami nuo praeityje nesumokėtų mokesčių delspinigių bei baudų. Šis pirmas bei vienintelis kartas būti atleistam nuo delspinigių, baudų galioja praeityje pamirštiems sumokėti VMI administruojamiems mokesčiams, išskyrus žemės mokestį.