SOCIALDEMOKRATAI TESI SAVO PAŽADUS

SOCIALDEMOKRATAI TESI SAVO PAŽADUS

Svarbiausia–žmogus!

SOCIALDEMOKRATAI TESI SAVO PAŽADUS

Socialdemokratų komanda rinkimams pasirengusi (iš kairės į dešinę): sėdi–E. Žakaris ir D.O. Statulevičienė, stovi–R. Snarskis, A. Mockus, Ž. Augustinas, E. Mockuvienė, V. Račienė, A. Beinoravičius, J. Sartauskas, D. Griškevičius.

Šį sekmadienį visų mūsų laukia labai svarbi diena–rinksime vietos valdžią. Šiauliečiai irgi pasirinks, kas vadovaus miestui ketverius metus. Todėl kviečiame visus aktyviai balsuoti ir rinktis atsakingai.

Svarbiausia–žmogus. Būtent ši socialdemokratų rinkimų ir visos veiklos nuostata nusako mūsų siekius–dirbti taip, kad kiekvienas šiaulietis galėtų didžiuotis savo miestu, kad galėtų čia gyventi, turėtų darbą, galėtų mokytis, kurti šeimas ir auginti vaikus, oriai sulauktų senatvės ir pelnytų pagarbą už savo gyvenimo darbus.

Socialdemokratai visuomet tęsi savo duotus pažadus. Tad, gavę rinkėjų pasitikėjimą,

MES PAŽADAME:

sutramdysime šildymo kainas;

uždrausime priverstines nemokamas atostogas;

skatinsime darbo vietų kūrimą;

išmintingai ir atsakingai tvarkysime miestą;

kartu su pensininkais ir neįgaliaisiais sieksime, kad kuo greičiau būtų grąžintos nusavintos pensijos;

balsuosime už didžiausią rinkėjų pasitikėjimą pelniusį kandidatą į Šiaulių miesto merus.

Laukiame Jūsų rinkimų dieną, VASARIO 27-ąją, prie balsadėžių.

Rinkėjų patikėtas mandatas–didžiausias įpareigojimas ir prisiimta atsakomybė dirbti šiauliečiams ir jų nenuvilti.

Politinė reklama. Užs. Nr. 74648. Bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų partijos politinės kampanijos sąskaitos