PDF prenumeratos taisyklės

Prenumeratoriaus įsipareigojimai:

1. Elektroninino leidinio prenumeratorius privalo pateikti reikalingą informaciją. Jis atsako už šios informacijos teisingumą.
2. UAB „Šiaulių kraštas" negarantuoja sėkmingo prenumeratos užsakymo vykdymo, jeigu prenumeratorius neteisingai suveda duomenis ir naudoja neteisingus duomenis, o už negautus leidinius atsakingas prenumeratorius.
3. Jei prenumeratorius (mokėtojas) ir prenumeratorius (gavėjas) yra skirtingi asmenys, užsakovas turi pateikti  gavėjo el. pašto adresą.
4. Prenumeratos užsakymas vykdomas tik gavus išankstinio apmokėjimo patvirtinimą.
5. Prenumeratorius atsako už pateikto el. pašto adreso veikimą ir galimybes priimti el. laiškus.
6. Iškilus prenumeratos užsakymo ir persiuntimo nesklandumams prenumeratorius turi kreiptis į UAB „Šiaulių kraštas“.
7. Prenumeratos gavėjas privalo išsaugoti apmokėjimo patvirtinimo el. laišką, kaip užsakymą patvirtinantį įrodymą.
8. Prenumeratorius neturi teisės perduoti prisijungimo kodų prie el. leidinių archyvo trečiosioms šalims ir  atsako už žalą, kilusią dėl tokių  veiksmų.

UAB „Šiaulių kraštas“ įsipareigojimai:

1. UAB „Šiaulių kraštas“ privalo suteikti galimybę prenumeratoriui atsiskaityti už el. leidinių prenumeratą www.skrastas.lt sistemoje.
2. UAB „Šiaulių kraštas“ privalo užtikrinti leidinio prenumeratos informacijos kaupimą, saugojimą ir atnaujinimą.
3. UAB „Šiaulių kraštas“ privalo pasirūpinti prieigos prie prenumeruojamo el. leidimo suteikimu, nusiunčiant unikalią, individualiam prenumeratoriui skirtą nuorodą jo pateiktu el. pašto adresu.
4. UAB „Šiaulių kraštas“ privalo priimti ir išspręsti visas prenumeratorių pretenzijas, susidariusias dėl bendrovės kaltės.
5. Pranešti, jei keičiasi leidinio prenumeratos kaina, leidinio periodiškumas, prenumeratos užsakymo sistema.
6. El. paštu prieš 30 dienų informuoti prenumeratorių, jei UAB „Šiaulių kraštas“ planuoja nutraukti leidinio leidimą. Už pinigų grąžinimą prenumeratoriams už neišleistus periodinius leidinius atsako UAB „Šiaulių kraštas“.
7. UAB „Šiaulių kraštas“ nagrinėja prenumeratorių skundus, susijusius su prenumeruojamo leidinio pristatymu, grafine kokybe.