Žeimelis: vietoj žemės ūkio mokyklos – trikotažo įmonė

Joniškio žemės ūkio mokykla yra Šiaurės Lietuvos prestižinė profesinio rengimo įstaiga, kurioje dabar mokosi 308 moksleiviai.
Per praėjusį dešimtmetį Lietuvoje uždaryta daug bendrojo lavinimo mokyklų bei profesinio rengimo įstaigų. Realybė niūroka – kasmet vis mažėja moksleivių. Daug permainų vyksta ir Joniškio žemės ūkio mokykloje. Nuo ateinančių metų pradžios bus likviduojamas šios mokyklos Žeimelio filialas.

Antroji ūkininkų karta

Joniškio žemės ūkio mokyklai keletą dešimtmečių vadovavo Liudas Jonaitis, todėl ši tvarkinga, naujovių ieškanti mokymo įstaiga vietinių nuotaikingai buvo vadinama Jonaičio universitetu. Mokykla paruošė kelis tūkstančius kvalifikuotų žemės ūkio specialistų. Dabar mokosi nemažai buvusių absolventų atžalų – žinių semiasi antroji ūkininkų karta.

Pastaraisiais metais Joniškio žemės ūkio mokykloje vyksta daug pokyčių. 2019 m. rugpjūčio 30-ąją buvo prijungta Pakruojo rajono Žeimelio verslo ir technologijų mokykla, kurioje tada mokėsi 84 moksleiviai. Buvusi verslo ir technologijų mokykla tapo Joniškio žemės ūkio mokyklos Žeimelio filialu. Šiais metais įgyti specialybės Žeimelio filiale nepanoro nė vienas moksleivis. Antrame kurse dar mokosi 10 moksleivių – penki būsimi automobilių mechanikai ir penki pardavėjai, kurie kartu baigs ir dvyliktą klasę, o trečiame kurse tik profesijos mokosi dvylika moksleivių – penki būsimi automobilių mechanikai ir septyni virėjai.

Joniškio žemės ūkio mokykloje šiais metais mokosi 308 moksleiviai (įskaitant ir Žeimelio filialo 22 moksleivius).

Ministerijos projektas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija lapkričio 9 d.išsiuntė Joniškio, Pakruojo rajonų savivaldybėms, Joniškio žemės ūkio mokyklai, šios mokyklos Žeimelio filialo bendruomenei, Profesinių mokyklų asociacijai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai raštą „Dėl pastabų pateikimo tinklo plano pakeitimams“.

Šiame rašte aiškinama, kad Žeimelio filialo dalis moksleivių jau mokosi Joniškio žemės ūkio mokyklos patalpose, o „likusius numatyta prijungti prie Joniškio žemės ūkio mokyklos II bei III kurso grupių ar visai grupei tęsti mokymąsi Joniškio žemės ūkio mokyklos patalpose“. Moksleiviai iš Žeimelio bus atvežami geltonuoju autobusu, kas norės, galės apsigyventi Joniškio žemės ūkio mokyklos bendrabutyje.

2018 m. kovo 19 d. švietimo ministro įsakymu buvo patvirtintas Valstybinių profesinio mokymo įstaigų tinklo vystymo 2018–2020 m. bendrasis planas, todėl minėtas ministerijos parengtas „pastabų pateikimas tinklo plano pakeitimams“ kai kam sukėlė nuostabą.

Kai kas svarsto, kodėl Žeimelio filialo nelikvidavo rugpjūčio mėnesį, prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Gali būti, lemiamą įtaką bendrojo plano pakeitimams būtent dabar, lapkričio mėnesį, turėjo tai, kad, likus mažai moksleivių, nuostolinga išlaikyti tuščias beveik 10 tūkst. kv. m patalpas.

Patalpų nuomos konkursas

Ministerijos parengtas projektas aiškus – nuo ateinančių metų pradžios bus likviduotas Joniškio žemės ūkio mokyklos Žeimelio filialas. Tik kol kas dar nėra ministro įsakymo, todėl projektas nėra teisiškai galutinis.

Didelis Žeimelio filialo pastatų kompleksas nebus niokojamas ir nestovės užkaltais langais – čia įsikurs UAB „Žeimelio trikotažas“. Dėl mažo mokinių skaičiaus šiame filiale ir nenaudojamų, bet išlaikymo ir priežiūros reikalaujančių perteklinių patalpų buvo paskelbtas nuomos konkursas. Iš trijų pretendentų konkursą laimėjo ši bendrovė.

Dabar ruošiamasi perduoti filialo patalpas UAB „Žeimelio trikotažas“. Nuomininkas planuoja dalinai rekonstruoti patalpas ir jas pritaikyti gamybinei veiklai. Bendrovė planuoja įdarbinti apie 100 siuvėjų, dar dirbs nemažai mezgėjų ir kitų darbuotojų.

Skausmingos reformos

Pakalbintas Joniškio žemės ūkio mokyklos laikinasis direktorius Saulius Daupara teigė, jog bet kokia reorganizacija ar įstaigų likvidavimas yra labai sudėtingas ir atsakingas procesas visomis prasmėmis, nes sprendžiami darbuotojų darbo krūvių klausimai, reikia perimti inventorių, techniką ir kitą materialųjį turtą. Be abejo, kyla įvairių emocijų, konfliktų ir nepelnytų kaltinimų. Tai – neišvengiama.

„Ne Joniškio žemės ūkio mokykla parengė projektą, kad bus likviduotas Žeimelio filialas. Tokius sprendimus gali priimti tik Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Mes tik vykdome mums deleguotas funkcijas“, – apie būsimas permainas trumpai ir konkrečiai pasakė S. Dauparas.

Beje, kai 2009 m. buvo likviduota Šiaulių r. Gruzdžių žemės mokykla, Joniškio žemės ūkio mokyklai buvo perduotas naujas modernus profesinio mokymo centras, dalis inventoriaus, o pastatai atiteko Turto bankui.

Dabar Žeimelio filiale ne visu etatu dirba 10 mokytojų. Ministerijos projekte numatyta, kad du profesijos mokytojai bus įdarbinti Joniškio žemės ūkio mokykloje, dalis bendrojo ugdymo dalykų mokytojų ir dabar dirba Žeimelio gimnazijoje.

S. Dauparas sakė, kad Žeimelio filialo pastatų priežiūra, švara, šildymu rūpinasi 31 darbuotojas (sargai, valytojos, kūrikai, staliai, bendrabučio budėtoja). Ministerija tikina, jog UAB „Žeimelio trikotažas“ numato įdarbinti dalį filialo darbuotojų.