Profesinio orientavimo pamokos šiauliečiams pedagogams – Paryžiaus licėjuose ir Pameistrystės centruose

Gimnazijos nuotr.
Aplankėme viešbučių ir restoranų profesinį licėjų ir pameistrystės centrą „Lycée Belliard“.
Grupė Šiaulių gimnazijų ir progimnazijų pedagogų kovo 6-12 dienomis dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuoto projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ veiklose, Prancūzijoje. Projekto dalyviai lankėsi Paryžiuje, susipažino su Prancūzijos švietimo sistema, lankėsi ugdymo įstaigose, grožėjosi Paryžiaus kultūriniais objektais.

Projekte dalyvavo 10 Šiaulių miesto švietimo darbuotojų, tarp jų Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičienė ir ugdymo karjerai specialistė Sigutė Stonkienė.

Projekto veiklų metu aplankytos švietimo įstaigos: Emile Zola pradinė mokykla, „Turbulences“ įstaiga, pameistrystės centras „Campus des métiers et de l’entreprise“ bei profesinis licėjus su pameistrystės centru „Lycée Belliard“ .

Emile Zola pradinėje mokykloje praktikuojama institucinė pedagogika. Mokykla turi savo įstatymus, klasės taisykles, įkūrusi savo valiutą, leidžia mokyklos laikraštį, turi Gutenbergo spaustuvę. Klasės taryba, „kas naujo“, gerai/negerai“ – tai institucinės pedagogikos elementai, padedantys sumažinti patyčias, sukurti nehierarchinį mokinio/mokytojo bendravimo modelį.

Stebėjome, kaip „Turbulences“ įstaigoje mokomi autistai. Jaunuoliai ne tik gali išmokti profesijos: siuvimo, dainavimo, maketavimo su photoshop‘o programa, afišų gamybos, piešimo, grojimo įvairiais instrumentais, akrobatikos, šokio ir kitų specialybių, bet jiems taip pat suteikta galimybė ten įsidarbinti. „Turbulences“ įstaigoje susipažinome su filme „Ypatingieji“ pagrindinį vaidmenį atlikusiu Benjamin Lesieur – aktoriumi, autistu, dirbančiu šioje įstaigoje, stebėjome nuotaikingą autistų muzikinės grupės koncertą.

Viešbučių ir restoranų profesiniame licėjuje bei Pameistrystės centre „Lycée Belliard“ stebėjome mokytojų ir mokinių darbą, susipažinome su pameistriais, diskutavome apie jų profesinį pasirinkimą.

Kitas pameistrystės centras „Campus des métiers et de l’entreprise Bobigny” savo struktūra kai kuo priminė Lietuvos profesinio rengimo centrus. Jame galima įsigyti fotografo, virėjo, konditerio, automechaniko, kosmetologo, kirpėjo ir kt. specialybes. Centro bibliotekoje susitikome su karjeros specialistu p. Thang, kuris pristatė Prancūzijos profesinio orientavimo sistemą.

Laisvu nuo projektinių veiklų metu aplankėme žymiausius Paryžiaus kultūros objektus: Paryžiaus miesto rotušę, Luvrą, Triumfo arką, Eliziejaus laukus, Liuksemburgo sodą, Eifelio bokštą, Žoržo Pompidu centrą, Orsė muziejų, stebėjome pilietines akcijas Paryžiuje. Atkreipėme dėmesį, jog gatvėse, parduotuvių vitrinose, ant pastatų sienų, metro – gausybė palaikymo ženklų už laisvę kovojančiai Ukrainai.

Projekto dalyviai su kaupu įvykdė visas planuotas veiklas, pasiekė numatytus tikslus bei patobulino profesines ir bendrąsias kompetencijas, o įgytą patirtį, naujas žinias panaudos savo tiesioginiame darbe su mokiniais, pasidalys su kolegomis.

Už sklandžiai ir turiningai organizuotą kelionę didelis ačiū projekto organizatorei, Šiaulių miesto savivaldybės Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistei Giedrei Chrapač ir grupės vadovei Prancūzijoje Giedrei Cibulskaitei-Veršinskienei. Dalyvavimą projekto veiklose patvirtina dalyviams įteikti sertifikatai.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga, programa Erasmus+.