Kartu su masažuotojo profesijos mokinių praktika Italijoje baigėsi projekto "Kokybiška praktika = žingsnis į darbo rinką" įgyvendinimas

Šiaulių darbo rinkos mokymo centro nuotr.
2022 m. birželio–liepos mėn. Šiaulių technologijų mokymo centro (iki reorganizacijos 2022 m. rugsėjo 1 d. buvusio Šiaulių darbo rinkos mokymo centro) masažo specialybės mokiniai dalyvavo stažuotėje Italijoje pagal "Erasmus+" programos projektą Nr. 2019-1-LT01-KA102-060397 "Kokybiška praktika = žingsnis į darbo rinką". Stažuotės metu mokiniai ne tik patobulino profesinius įgūdžius atlikdami praktiką sveikatingumo ir SPA centruose, bet ir įgijo naujų žinių dalyvaudami Sonia Conte mokymuose.

Praktikos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Italijos kultūra ir tradicijomis, o laisvu nuo praktikos metu pažinti šalį. Kartu su mokiniais į Italiją birželio mėnesį savaitės trukmės darbo stebėjimo vizitui išvyko ir masažuotojo profesijos mokytojai, sveikatos mokslų profesijos mokytoja bei mokymo ir profesinės reabilitacijos vyr. specialistė. Stažuotės metu mokytojai ir darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su Italijos švietimo sistema, šalies kultūra ir tradicijomis. Dalyviai aplankė demencija sergančiųjų dienos centrą, vaikų globos namus, sveikatingumo ir SPA centrus bei gilinosi į masažuotojų profesijos subtilybes: mokymo galimybes, masažo ypatumus bei masažuotojų kompetencijas.

Pastaroji praktika buvo paskutinė projekto įgyvendinimo veikla ir projektas sėkmingai užbaigtas.

Nuo 2019 m. įgyvendinant projektą "Kokybiška praktika = žingsnis į darbo rinką" mokymo centro mokytojai, darbuotojai, mokiniai ir absolventai turėjo galimybę dalyvauti praktinėse stažuotėse ir darbo stebėjimo vizituose Vokietijoje ir Italijoje. Praktikų metu mokiniai patobulino savo darbines kompetencijas, įgijo naujų žinių. Darbuotojai dalyvaudami darbo stebėjimo vizituose patobulino savo profesines kompetencijas. Be to, tiek mokiniai, tiek ir mokytojai turėjo galimybę susipažinti su užsienio šalimis, jų kultūra ir tradicijomis.

Tokio pobūdžio tarptautiniai projektai mokymo centro mokiniams, darbuotojams ir visai bendruomenei yra naudingi: užsimezga partnerystė ir draugystė, tobulėja bendradarbiavimo kultūra. Ne tik projekto dalyviai, bet ir visa mokymo centro bendruomenė turi galimybę tobulėti, įgyti naujų žinių, patobulinti savo kompetencijas bei susipažinti su kitomis kultūromis, tradicijomis.

Rinkis profesiją Šiaulių technologijų mokymo centre ir turėsi galimybę mokytis viename didžiausių mokymo centrų Lietuvoje ir įgyti naujos praktinės patirties užsienio šalyse, kartu puikiai praleidžiant laiką ir patiriant neišdildomų įspūdžių.

Projektas "Kokybiška praktika = žingsnis į darbo rinką" buvo bendrai finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą "Erasmus+".
Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Užs. Nr. 519270

 

Erasmus