Juliaus Janonio ir Didždvario gimnazijose gyva kone šimtametė Užgavėnių tradicija

Gimnazijos nuotr.
Šiemet per Užgavėnes Šiaulių Didždvario gimnazijos administracijos atstovai blynų skanavo Juliaus Janonio gimnazijoje, o mokinių savivaldos prie Užgavėnių stalo sėdo pas didždvariečius.

 

Dviejose seniausiose Šiaulių gimnazijose tęsiama tradicija, prasidėjusi daugiau nei prieš aštuoniasdešimt metų: kaimyninės Didždvario ir Juliaus Janonio gimnazijų bendruomenės iki šiol kartu švenčia Užgavėnes. Seniau ši šventė buvo labai aktyviai švenčiama: valgyti blynų kartu rinkdavosi vienos gimnazijos mergaitės, kitos – berniukai. Gimnazijoms tapus mišrioms, per Užgavėnes vienais metais didždvariečių grupė keliaudavo į Juliaus Janonio gimnaziją, kitais metais janoniečių grupė – į Didždvario gimnaziją.

Tradicija gyvuoja ir po 80-ies metų: dabar per šią šventę susitinka abiejų gimnazijų mokinių savivaldos ir gimnazijų vadovų komandos. Vasario 13 dieną susitikę vaišinosi blynais, žaidė žaidimus, diskutavo ir siūlė naujas idėjas dėl bendradarbiavimo, aptarė švietimo aktualijos Lietuvoje ir Šiauliuose.