Janoniečiai kvietė televizoriaus ekranus iškeisti į Šimtadienio spektaklį

Gimnazijos nuotr.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos abiturientų Šimtadienio akimirka.

 

Vasario 9 dieną, Šiaulių kultūros centro scenoje, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos abiturientai pradėjo Šiaulių miesto gimnazijų Šimtadienio spektaklių maratoną janoniečių 173 laidos spektakliu ,,JJG TV”.

Pernai, prasidėjus vasarai, supratome: įžengėme į paskutinius savo mokyklos metus, o pirmąją rudens dieną susirinkę į klases pajutome ant pečių nusėdusią dvyliktokų naštą – mintyse ne tik artėjantys egzaminai, bet ir ilgai lauktos šventės: Šimtadienis, Paskutinis skambutis, išleistuvės. Idėjas apie Šimtadienį brandinti pradėjome iškart mokslo metų pradžioje. Po ilgai trukusių diskusijų nusprendėme sukurti savo gimnazijos televiziją pagal gerai žinomas laidas, rodytas LRT ekranuose.

Nė nesupratome, kaip greitai Šimtadienio spektaklis keturiems mėnesiams tapo mūsų gyvenimo vinimi – ilgas valandas vakarais mokėmės šokių žingsnelių, pietų pertraukas aukojome dainoms išmokti, net ir po varginančios dienos noriai skubėdavome į vaidinimo repeticijas. Nors naktimis scenų žodžiai neleido miegoti, o savaitgaliais, prie gimnazijos laukdami repeticijų, šypsniais turėdavome atsakyti į begalę sumišusių praeivių žvilgsnių – kas čia vyks? Tačiau scenoje sulaukę milžiniškų ovacijų supratome: nėra ko gailėtis!

Parengėme karštus reportažus iš įvykio vietos: ,,Gustavo enciklopedijoje” keturi signatarai pristatė Juliaus Janonio gimnazijos istoriją, ,,Klausimėlyje” perteikti atvykusių žurnalistų nuotykiai mokykloje, laidoje ,,Seimas tiesiogiai” diskutuota apie elektroninius atestatus – gerai tai ar blogai? ,,Duokim garo” nuotaikingai atskleista mūsų meilė tautiniams šokiams ir dainoms, ,,Klauskite daktaro” daktarė su pagalbininku sprendė opią abiturientams iškilusią problemą – ką daryti, kai dėl mokyklos darbų nebelieka laiko santykiams? ,,Dviračio žiniose” pranešėjos kalbėjo apie gyvenimiškus mokyklos reikalus. Scenoje ,,Pakvaišę dėl ratų” publiką buvo nukelta į klasę, kurioje atskleista klasės auklėtojų dalia ir dvyliktokų prioritetai – vairavimo teisių išsilaikymas, o vėliau ir pirmojo automobilio pirkimo realijos. Spektaklį užbaigė į kelionę po pasaulį laidoje ,,Neemigrantai” pasileidę mokiniai. Pasitelkę šių laidų idėjas, jas perdarėme taip, kad suvaidinti jas būtų aktualu ne tik mums, bet ir draugams, šeimų nariams, mokytojams galėtume parodyti, kokiomis nuotaikomis gyvename prie mokyklos baigimo slenksčio.

Spektaklis būtų buvęs kitoks, jei šalia nebūtume turėję mokytojų, atsakančių į kiekvieną iškilusį klausimą ir pasirūpinusių, kad kiekvienas pasirodymas įsirėžtų atmintin. Gimnazijos teatro mokytoja ir spektaklio režisierė Evelina Mačiūnienė pasirūpino, kad visi, norėję pasirodyti scenoje, turėtų savo šlovės minutę. Šokių mokytoja Asta Rimkuvienė stengėsi, jog šokėjai ne tik „sugaudytų“ šokio žingsnius, bet kartu su jais nepamestų geros nuotaikos. Dailės mokytoja Daiva Leliukienė pasidalijo žiniomis, kaip sukurti išsiskiriančią mediją, technologijų mokytojas Vaidas Jankevičius pagelbėjo kuriant rekvizitus, o muzikos mokytoja Inga Valaitienė padėjo surengti nuostabius muzikinius pasirodymus. Nuoširdus ačiū ir Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjai Daivai Gedminienei, visas Šimtadienio veiklas organizavusiai ir koordinavusiai.

Man, gimnazijos klubo ,,Tebūnie šviesa” žurnalistei ir abiturientei, įsitraukusiai į rankų šokio ir vaidinimų etiudus bei prisidėjusiai prie medijos kūrimo, spektaklio kūrimo procesas buvo puiki proga ne tik patirti milžinišką emocijų sūkurį, bet ir į viską pažiūrėti analizuojančia bei kritiška žurnalisto akimi. Žodžiais nenusakomas jausmas, kai ant scenos lipdavo bendraklasiai ir draugai: visi žinojome, kiek jėgų reikia pasirodyti prieš minią žmonių! Juo labiau kad dauguma tai darė pirmą kartą. Atmintyje ilgam išliks dvyliktokų veidai po spektaklio – nuoširdžios šypsenos bei visiška euforija.

Renginį vainikavo padėkos gimnazijos administracijai, mokytojams, tėvams už palaikymą ir supratimą, abiturientų kartu su gimnazijos direktoriumi Sauliumi Vaivada sudainuota grupės ,,Biplan” daina ,,Iš taško A” bei tradiciškai Šimtadieniui sukurtas laidos himnas, kurį atliko jį kūrę dvyliktokai.