Janoniečiai gausiai dalyvaus šimtmečio Dainų ir šokių šventėje

Didžiulis būrys, net ketvirtadalis janoniečių, dalyvaus šimtmečio Dainų ir šokių šventėje. Nuotraukoje: „Liuoksinio“ jaunimo, merginų ir moterų grupių šokėjai.

 

Per Lietuvą ritasi peržiūrų, į šimtmetį skaičiuojančią Dainų ir šokių šventę, banga. Tai ypatingas laikas ir galimybė mums – mažytei šaliai, bet didelei savo dvasia tautai, pajusti vienybę ir, kaip rašoma programos pristatyme, „2024-taisiais susitikti dainuoti ir šokti mūsų istoriją ir mūsų dabartį“.

Juliaus Janonio gimnazijos kolektyvai aktyviai ruošėsi šiai šventei, tad į ją vyks didžiulis būrys – ketvirtadalis gimnazijoje besimokančių mokinių ir mokytojai.

Atrankas sėkmingai įveikė ir Dainų dienoje „Kad giria žaliuotų“ dalyvaus gimnazijos choras „Viva Melodica“, vadovaujamas Loretos Mikutienės.

Šokių dienoje „Amžių tiltais“ dalyvaus net penkios gimnazijos šokių kolektyvo „Liuoksinis“ šokėjų grupės: merginų, jaunuolių, dvi jaunimo ir pirmą kartą gimnazijos istorijoje susikūrusi moterų grupė, kurią sudaro gimnazijos mokytojos ir gimnazistų mamos. Visoms šokėjų grupėms vadovauja Asta Rimkuvienė.

Džiaugiamės, kad gimnazijoje vyksta aktyvios neformaliojo ugdymo veiklos, kurių rezultatai garsina ne tik gimnaziją, Šiaulių miestą, bet ir šalį tarptautiniuose projektuose ir renginiuose.

Didžiuojamės pilietiškais ir aktyviais gimnazistais bei jų vadovėmis Asta Rimkuviene ir Loreta Mikutiene.

 

Nuotraukos Justinos ir Arnoldo Jemeljanovų, Violetos Juodpusienės.