Išskirtinis eksponatas gimnazijos muziejuje – Nepriklausomybės akto Signataro Alfonso Petrulio genealoginis medis

Gimnazijos muziejaus nuotr.
I KTU klasė prie Signataro A. Petrulio giminės medžio.

 

Šiaulių gimnazijos auklėtinio – Nepriklausomybės akto Signataro Alfonso Petrulio (gimnazijoje mokėsi 1885-1891 m.) giminės padovanojo gimnazijos muziejui giminės medį. Giminės medis sudarytas pagal Signataro kunigo Alfonso Petrulio mamos Izabelės Jankevičiūtės-Petrulienės (moterišką) liniją. Informaciją genealoginiam medžiui surinko Vidimantas Kučas – Lietuvos Heraldikos ir Genealogijos draugijos narys. Giminės istorija sutalpinta į trijų metrų ilgio popieriaus lapą. Rinkti informaciją padėjo Signataro Alfonso Petrulio brolio Boleslovo anūkė Nijolė Petrulytė-Štriupkuvienė, kuri kaip ir Vidimantas Kučas yra ketvirtos eilės pusbrolis ir pusseserė.

Pažintis su signatarų giminėmis prasidėjo rudenį, kai „Vasario 16-osios“ klubas apsilankė mūsų gimnazijoje, susipažino su mokyklos istorija, akcentais puoselėjančiais istorinę atmintį mokykloje ir mieste. Kovo 11-osios proga rašytuose sveikinimuose gimnazijos bendruomenei, Signataro giminaitė Nijolė Petrulytė-Štriupkuvienė pasiūlė gimnazijos muziejui turėti sudarytą Alfonso Petrulio genealoginį medį ir taip praplėsti turimas žinias apie signatarą. Ji atsiuntė ir kopiją Petrulių giminės bajoriško herbo taip pat bajoriškos kilmės schemas. Laiške pasakojo, kad Signataras kunigas Alfonsas Petrulis buvo bajoras, mokėjo 5 kalbas, į gimnaziją atvyko paruoštas mokslams (1885 m.). Jis buvo lavinamas, kaip buvo priimta pas bajorus šeimose. Informacijos apie šeimą – mažai išlikę, nes visą šeimos archyvą KGB išsivežė į Maskvą.

Gimnazijos istorija dar iš šiandien pildosi naujais faktais, eksponatais, kurie tampa gimnazijos tradicijos ir istorijos pamatu. Miesto visuomenei Signataro Alfonso Petrulio genealoginis medis bus pristatytas gegužės mėnesį vykstančiame „Muziejų naktis“ renginyje gimnazijoje. I klasių gimnazistai jau daugiau nei 20 metų gimnazijoje vykdo projektą „Šakotas giminės medis“, kurio metu mokiniai mokosi sudaryti savo giminės medį, susipažįsta su šeimos istorija. Šiaulių gimnazijos auklėtinio Signataro kunigo Alfonso Petrulio giminės medis, bus puikus pavyzdys jauniesiems tyrinėtojams.